Hogyan kövessem Jézust, ha Ő szent volt?

Sam megoldást sem talált arra, hogyan tud felhagyni a vétkezéssel miután a felszabadító evangéliumról halott, miszerint „Krisztus megjelent természeti testben.”

Hogyan kövessem Jézust, ha Ő szent volt?

25 évesen Sam a kereszténységben egyáltalán nem talált nyugalmat.

Padló gázzal és hirtelen, zaklatott kormányzással, Sam köröket írt a sóderbe, a kövek meg csak úgy röpködtek. Ez volt a reakció az ismét eredménytelenül eltöltött vasárnapi templomra.

“Nem találtam segítséget a hirdetésben. Annyira kétségbe voltam esve, hogy az autómon vezettem le feszültségemet, megijesztve ezzel feleségemet.”

Sam belátta, hogy nem így kellene reagálnia, de ötlete sem volt, hogyan kontrolálhatná természetét. „Sokat gondolkoztam azon, hogy az Úr igaz tanítványaként mennyire elfogadható, hogy ugyanazokat a reakciókat és bűnöket tegyem folyamatosan minden egyes nap.”

„Nem volt kiút a bűnből”

Évről évre Sam csalódottsága folyamatosan csak nőtt, hiszen tudta, nincs változás az életében.

„Nem találtam segítséget, hogy megváltozzak abból, amilyen voltam – aggodalmaskodás a jövő felől, vagy passzív agresszióval kegyetlenkedni a szeretteimmel például. Az egyetlen, amit hallottam, hogy imádkozzak és bűnbocsánatot kérjek. De nem volt kiút a bűnből.„

Sam körbe-körbe járt pásztorokat, biblia tanítókat és teológusokat kérdezgetve kétségbeesetten, hogy megtalálja az igazságot. Azt kérdezte, „Ezt olvassuk a Bibliában, de így élünk és beszélünk. Kérlek, magyarázd meg, miért nem egyezik?” Néhányan közülük így válaszoltak, „Igen, nekem is voltak kérdéseim ezzel kapcsolatban még fiatalabb koromban, de ha vársz, ezek a kérdések eltűnnek egy napon, ne aggódj.”

Senki sem tudott választ adni és ez nagyon bántotta Sam-et. „Úgy éreztem, ennél többnek kell lennie! Jézus azt mondta, ’Kövess engem’ és én annyira akartam úgy ’járni, ahogy Ő járt’ (1. János 2:4-6), de hogyan?”

„2 Korintus 3:18-ban arról olvasunk, hogy az Ő képére legyünk átformálva, de nem volt reménységem afelől, hogy olyanná válhatok, mint Ő. Elmentem hallgatni prédikátorokat, akik Jézusról nagy szavakkal beszéltek, de maga Jézus annyira távol volt. Ha Jézus valóban Isten volt ezen a földön, hogyan követhetném én Őt? Azt biztosan tudtam, hogy nem voltam Istenhez hasonló.”

Az a gondolat jött fel Samnél, hogy Jézus is ember volt a földön, ugyanúgy, mint te és én, de ez a gondolat elriasztotta őt, mert a tanítás, amiben felnőtt, annyira erős volt.

Nem találva választ és megelégelve a vallásosságot, Sam végül elköltözött Észak-Kanadába, messze-távol minden felekezettől és vallásos gyülekezetektől. Reménytelenség ellenére reménykedett, hogy békét talál szívében Istent imádva a természetben.

Jézus olyan ember, akit személyesen követhetek

Éppen abban az időben találkozott Sam egy személlyel, aki korábban hallott egy hirdetést, néhány emberen keresztül a Keresztény Testvéri Közösségből. „Beszélt nekem az Evangéliumról, a hitben való engedelmességről és röviden ezután, meghívott egy konferenciára Hungry Horse-ba, Montana-ban. Egy Sigurd Bratlie nevezetű ember volt ott és buzdított, hogy jöjjek el hallgatni őt.„

Ekkor hatalmas fordulópont következett Sam életében. „Amikor hallottam Bratlie-t a minden tudatos bűn feletti győzelmes életről beszélni, a szívemben minden ujjongott!” Először hallotta Sam arról, hogy Jézus az emberiség elöljárójaként jött; valaki, akit személyesen követhet.

Hogyan és miért lehetséges nekünk Jézust követni? Sam ezt meggyőződéssel megmagyarázza. Annyira meg van ragadva ettől a kijelentéstől, mely olyan nagy áttörést és fejlődést eredményezett az életében.

„Ez azért volt, mert Jézus embernek fiaként jött a földre és felvette magára ugyanazt a természeti testet és emberi formát, amiben nekünk is részünk van. (Filippi 2:5-7) A Szent Szellem segítsége által – amely nekünk is rendelkezésünkre áll – Isten elbocsátotta Jézust, hogy kárhoztassa a bűnt a természeti testben, amennyiszer az kijelentetik számára az igazság Szelleme által. (Róma 8:3) Jézus soha sem vétkezett! Ő kitaposta az utat nekünk, ezzel lehetségessé téve számunkra, hogy ugyanígy cselekedjünk! Ő a mi elöljárónk, egy példa, nem csak olyasvalaki, aki meghalt értünk!”

„Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, megszűnik a bűntől…” 1 Péter 4:1

„Ebben a versben világosan azt mondja, hogy nekünk is végeznünk kell a bűnnel! Felfegyverkezhetek ugyanazzal a gondolattal, mint Jézus is tette – hogy szenvedjek a természeti testben, hogy kárhoztassam a saját bűnös vágyaim és halálba adjam őket és végezzek a bűnnel.”

„Egy ilyen győzelmes élet a bűn felett nem lehetséges annak, aki úgy hiszi, hogy Jézus Istenéként jött a földre. Ha Jézus megőrizte volna mennyei erejét, olyan erőket, amelyek nem elérhetőek számunkra, akkor becsapott volna minket azzal a mondatával, hogy ’Gyere és kövess Engem.’ Tudta, hogy az lehetetlen lett volna. Azonban úgy van megírva, hogy ’önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén.’” (Filippi 2:7)

Ugyanez az erő nekünk is rendelkezésre áll, ami Jézusnak volt

„Jézus megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan és nem vétkezett. (Zsidók 4:15) A bűn halálba adatott, mielőtt az megnyilvánult volna az Ő emberi természetében. Jézus megkísértetett arra is, hogy engedetlen legyen az Atya akaratával szemben, de egyszer sem adta meg magát. Ezért imádkozott erős kiáltás és könnyhullatás közben (Zsidók 5:7), hogy Isten adjon kegyelmet arra, hogy az Atya akaratát cselekedje (Zsidók 10:5-7) (Lukács 22:42). Hogy Jézus emberként ebben az erőben kellet bíznia, az azt jelenti, hogy fel kellet adja előtte isteni voltát.”

„Amíg itt volt a földön, Jézus a Szent Szellem erejére kellett támaszkodjon és ugyanez az erő elérhető nekem is, hogy követhessem Őt.  Amikor újjászületünk, ugyanazt a szellemet kapjuk, és ezért követhetjük Jézust! Ez a kulcs a kegyelemhez – azáltal, hogy megkapjuk ugyanazt a Szellemet, amelyben Jézus élt, felismerhetjük a bűnt a testünkben és halálba adhatjuk; így válhatunk olyanná, mint Ő!”

„A Biblia ekkor egy egészem új könyv lesz számomra, különösen az Új szövetség. A Szentírás, amely ezelőtt meg vol hamisítva és figyelmen kívül hagyva, élővé vált. Elkezdtem olvasni a Bibliát nem úgy, mint egy vallásos elméletek és doktrínák könyvét, hanem mint egy könyvet, amely segít egy gyümölcsöző, boldog és jó életet élni, és segít áldássá lennem az embereknek. Engedelmességet tanulhatok és járni azt az utat, amelyen Ő járt a földön. Lépésről-lépésre a bűn ki lehet irtva. Észrevettem, hogy amint nem engedek a kísértésnek, boldog leszek! És azonnal nyugalom és béke jött a bensőmbe, még ha a külső helyzetek nem is változtak egyáltalán.”

Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához.” Filippi 3:10

A Jézus életéhez vezető út megnyílt számomra, amikor Ő kijelentette magát nekem személyesen, mint ahogyan Pál is írja itt.  Ugyanaz az erő, amely Jézus életébe jött, a Szent Szellem ereje, rendelkezésemre áll, hogy most követhessem Őt! Amikor hallottam a ’Krisztus megjelent természeti testben’ tanítást, nem is gondoltam volna, hogy lehetséges, végeznem minden tudatos bűnnel. Hogy valóban lépésenként megszabadulhatok a bűnös természetemtől úgy, hogy tökéletes legyek, ahogyan Jézus is tökéletes volt. Ez sokkal nagyobb diadal, mint hogy a bűnök bocsánatát kapjuk! (2 Korintus 2:14) Eleinte nem hittem ebben, de most személyesen is megtapasztaltam, hogy ez lehetséges. Ez valóban a felszabadító Evangélium!”

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.