Hogyan lehet mélyebb kapcsolatom Jézussal?

Hogyan lehet mélyebb kapcsolatom Jézussal?

Élő számodra Jézus és közel áll hozzád az életedben?

7 perc ·

A keresztények és Jézus között lévő kapcsolat személyenként nagyon különböző. Csak mert megtértél, azaz keresztény lettél, még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy mély és bizalmas kapcsolatod van Jézussal.

Egy élő és bizalmas kapcsolat

Néhány keresztény számára a Jézussal való kapcsolat, a Hozzá való imádkozásból és a vasárnapi templomba járásból áll. Hagyják, hogy Jézus áldozat legyen bűneikért, de a Vele való kapcsolat itt véget ér. Mások számára Jézus követni való példa és a tőlük telhetőt megteszik, hogy ugyanúgy éljenek, mint Ő. De miután Jézus a mennyben van ők pedig itt lent, nem igazán gondolnak arra, hogy kapcsolatuk legyen Vele és emiatt, valóban nincs is. Az ilyen kapcsolatot Jézussal leginkább „távoli” kapcsolatnak nevezhetjük.

A biblia azonban Jézussal egy bizalmas és erőteljes kapcsolatról ír, hiszen Jézus egy személy, és nem csak „teleológiai elképzelés;” nem olyasvalaki, aki egyszer itt élt a Földön és most messze távol van, hanem egy olyan személy, aki élő és közel lehet. Ő maga is mindenben megkísértetett hozzád hasonlóan, de győzött a bűn és a halál felett. (Zsidók 4:15; Róma 6:8) Hűségének köszönhetően, megvan minden hatalma és kegyelme arra, hogy segítsen legyőzni a bűnt az életedben. Ez azt is jelenti, hogy a Vele való kapcsolatod telve lehet élettel – nem valami élettelen és pangó – mert Ő Maga él! (Jelenések 1:18)

Őt választani

Valójában te magad döntöd el, hogy milyen kapcsolatot akarsz ápolni Jézussal. Először el kell higgyed, hogy lehetséges bizalmas viszonyban lenni Jézussal, mielőtt beléphetnél egy ilyen kapcsolatba, mert minden – szellemileg értve – a hit eredménye.

Jézussal való kapcsolat nem egy oldalú. Jézus ezt világossá teszi, amikor azt mondja, „Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt és ahhoz megyünk és annál lakozunk. János 14:23. Csak gondolj bele, hogy Jézus és az Atya el akar jönni hozzád és nálad lakni! Ilyen kapcsolatot ápolsz Vele?

És ismét azt mondja „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. „ János 14:21. Gondoltad volna valaha, hogy Jézus kiakarja jelenteni Magát neked? Ez az ígéret azoké, akik szeretik Őt és megtartják parancsolatait, ezért világos, hogy egy ilyen kijelentés Jézustól azért van, hogy egész keresztény életeden át végigkísérjen és ne csak keresztény életed kezdetekor.

Közösség napi szinten

Ha ezeknek a feltételeknek betöltését választod (engedelmeskedsz Jézus szavának az életedben), Jézus szeretett barátoddá válik, akivel naponta közösséged lehet. Nem lesz távol tőled, hanem inkább a szívedben és elmédben él a Szent Szellemen keresztül. (Nem megmondta: „A mennyeknek országa benned van?”) Egy folyamatos párbeszédben leszel azzal, akit szeretsz és követsz. Ő nem csak a barátod, hanem egy olyasvalaki, aki megérti milyen érzés kísértve lenni és ezért segíteni tud neked az alkalmas időben. Ő a bölcsesség és bátorítás forrása és így az erő forrása is a kísértés idején. Ő a megváltód nem csak a bűn zsoldjától, hanem annak erejétől is mindennapjaidban. Ahogyan írva van: „…bizonyos segítség a nyomorúságban.” Zsoltárok 46:1. Így fogod megtapasztalni Jézust! Képes együtt érezni a gyengével, mert Ő maga is tapasztalta az emberi gyengeséget. (Zsidók 4:15)

A Jézussal való kapcsolatod a szívedben, elmédben és a szellemedben él. Amikor Ő áll a szereteted középpontjában, akkor a szíved trónján is Ő ül. A feljövő gondolatok Elé lesznek hozva a szív ilyen beállítottságával: „Drága Úr Jézus, kedves ez a gondolat a szemedben?” Ilyen hozzáállással, a szíveddel megérted, mi Jézus gondolata, amely a Szellem gondolata: élet és békesség! Megtanulod, hogy néhány gondolat életet és békességet, miközben más gondolatok csak nyugtalanságot és ürességet hoznak. Így megtanulsz különbséget tenni jó és rossz között az élet mindennapjaiban, aközött, hogy mi kedves és mi nem az Ő szemében. Jézus az oktatóddá és vezetőddé válik egy mélyebb életben a Szellemben.

A kapcsolat, amelyet Jézussal ápolsz, az emberi szellemedben is él, ahol megtanulsz hozzá fordulni a stresszes, nehéz időkben, küzdelemben és kísértésben, távol a saját gondolataidtól és érzéseidtől. Ott találkozol Jézus Szellemével, amely a prófétaság szelleme. (Jelenések 19:10). Jézus prófétai szelleme az okulásról, buzgóságról és vigaszról egyenesen az emberi szellemedhez szól és érzékelni fogod, hogy erőteljesen meg lettél erősítve.

Ahogyan közeledsz Jézushoz, a Biblia szavai, amelyeket olvastál, hallottál és amelyek ezelőtt oly sokszor elhangzottak, hirtelen élővé lesznek számodra. Száraz igék, amelyeknek csekély jelentése volt ezelőtt, telve lesznek erővel ahhoz, hogy úgy élj, mint Jézus élt. Érzékeled majd, hogy a kijelentés szelleme a belső emberedben szól, aminek következtében Isten Igéjét és saját életedet egészen másként látod. Az Ige minden egyes kinyilatkoztatásakor még mélyebb hit születik a szívedbe. Ahogyan a hited növekszik, úgy a Szellem ereje is az életedben, és így még inkább követheted Jézus lábnyomait.

Fokozatosan mélyülő kapcsolat

Az emberekkel való kapcsolatok erőteljesek, ahogy azok idővel gyakran változnak és mélyebbre mehetnek. Így van ez a Jézussal való kapcsolatodban is. Ahogyan Isten kegyelme megújul minden reggel, a Jézussal való kapcsolatod is megújulhat és élő lehet minden reggel! A kapcsolat mélyebbé válik aszerint, ahogyan szereteted Őiránta növekszik és saját élted felé, azaz a saját akaratod felé pedig csökken.

Jézus azt mondja,” Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem.” Jelenések 3:20

Azt mondja „valaki.” Nem érint ez téged is?

Talán keresztény vagy régóta, de még soha sem tapasztaltál egy igazán bizalmas viszonyt Jézussal. Érzed Őt a szíved ajtaján kopogni ma? Hívd meg Őt a szívedbe, nem csak mint bűneid megbocsájtóját, hanem mint egy kedves és szeretett barátot, mint Urat és Mestert, mint akire vágysz, hogy uralkodjon és kormányozzon a szívedben és életedben.

Áldott vagy, ha hiszed Jézus szavait: nyisd meg szíved ajtaját és hívd be Őt, mint Urat és Mestert! Ha ezt teszed és ha engedelmeskedsz az Ő Szavának az életedben, megtapasztalod, milyen amikor Jézus a szívedben él és lakik. Átélsz egy bizalmas viszonyt a királyok Királyával és az uraknak Urával!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.