Hozzá kell igazítsuk a kereszténységet a mai világhoz?

Ahogy változnak az idők, a kereszténységnek is változnia kell?

Hozzá kell igazítsuk a kereszténységet a mai világhoz?

Hozzá kell igazítsuk a kereszténységet a mai világhoz? Vajon egy kereszténynek bűntudatot kell éreznie, ha a legújabb divatnak megfelelően öltözködik vagy a legújabb technológiát használja? El kell-e a keresztényeknek kerülniük az jelenlegi irányzatokat, beleértve a társadalmi irányzatokat? Ezek jogos kérdések, különösen annak fényében, hogy a kulturális és technológiai változások ma sokkal gyorsabban zajlanak, mint bármely korban a történelem során. Hogyan kell a kereszténységnek alkalmazkodnia a mai társadalomhoz?

Minden szabad

A kereszténység középpontjában az az elhívás áll, amelyről Pál a 2 Kor. 5:15-ben ír: „És Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.”

Amikor Jézus Krisztus megragadja egy hívő szívét és érdeklődését, egy teljesen új világ nyílik meg! Többé már nem arról van szó, hogy Ő mit engedett és mit nem engedett meg, hanem arról, hogy Őt és az Ő érdekeit szolgáljuk, és ne a sajátjainkat.

Pál korábban ezt írja az 1 Kor. 10:23-ban: „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.”

Csak azoknak lesz minden szabad, akik úgy vannak a szívükben, mint Pál; akik csak azért élnek, hogy annak a tetszésére legyenek, aki meghalt értük.

Vajon a legújabb technológia használata még megengedett egy keresztény számára? Ezt a kérdést egy másik kérdéssel válaszolhatjuk meg: Őérte élek? Jézus Krisztus érdekeit szolgálom vagy a sajátjaimat? Ha a válasz az, hogy az Ő érdekeit szolgálom, akkor nem csak szabad, hanem hasznos (segít) is! Ha valaki hozott egy átgondolt döntést, hogy csak neki él, hogy az Ő tetszésére lesz, akkor egy új, belső hang szól hozzá, hogy ez az új eszköz vagy alkalmazás hasznos-e. Talán szabad, de vajon hasznos-e?

Élj Jézusért!

Akik a kereszténységet csupán szabályok összességének, eszményképeknek vagy a társadalom által elfogadott külső normáknak tartják –amelyek szerint élniük kell – azok teljesen lemaradnak a legfontosabbról: arról, hogy Őérte éljenek!

Szabad-e a keresztényeknek a legújabb divatnak megfelelően öltözködni? A kérdés ismét az, kiért élek? Ha egy tanítvány észreveszi azt, hogy valami nagy, világi dolgot utánoz mások elismerése miatt, akkor már láthatja, nem Jézusért él. Akkor nem az adott dolognak vagy öltözködési stílusnak kell lennie a középpontban, hanem annak, kinek szeretnék tetszeni?

Pál ezt írja Titusznak: „Minden tiszta a tisztának, de a tisztátalanoknak és a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük.” Titusz 1:15.

Csodálatos szabadságuk van azoknak, akiknek a szívük tiszta, és őszintén követni akarják Jézust. Használhatják a modern dolgokat anélkül, hogy beszennyeződne a szívük, mivel bármit tesznek, szívből teszik, mint az Úrnak, és nem embereknek (Kol. 3:23). A szívük teljesen Jézusé, így a Szellem tud szólni hozzájuk. Meg tudja mutatni, hol élnek még mindig a maguk tetszésére, és miben van még hiányuk (Fil. 3:14-15). Azok számára, akik keresztények akarnak lenni, de még mindig a világ dolgai iránt érdeklődnek, pont ezek a dolgok többé már nem lesznek hasznosak, hanem csapdává és átokká válnak. Jézus hangja iránti érzékenységük csökken, és kapcsolatuk vele felületessé válik. Belső emberük nem kap táplálékot, mivel nem csak Őneki szolgálnak. Csak a tiszta szívűek látják meg Istent és kapják meg ezt a mennyei táplálékot!

Betonfal a bűn ellen

Ha a nyilvánvaló bűnökről van szó, amelyeket a Biblia különösen elítél, de a világban mégis rendes magaviseletként fogadják el (erkölcstelenség, szexuális másság stb.), a keresztényeknek olyanoknak kell lenniük, mint egy betonfal!

„Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.” Kol. 3:5-6.

A keresztényeknek nem szabad félniük attól, hogy kiálljanak Isten törvényei mellett; még akkor sem, ha így tévesen „bigottnak„ bélyegzik őket. A keresztények nem régimódiak vagy prűdek azért, mert hiszik és megteszik Isten parancsolatait. Az emberek elismerésének nincs értéke összehasonlítva az Isten törvényei és parancsolatai iránti engedelmességgel, amelynek örök értéke van (Ézs. 40:6-8).

Röviden megfogalmazva: biztonságosan áthaladhatunk ezeken az örökké változó időkön, ha arra adjuk magunkat, hogy Isten akaratát tesszük. Isten halk, szelíd hangja eligazít minket az élet minden részén, ha teljesen átadjuk és elkötelezzük magunkat neki. Megtapasztaljuk a szabadságot, hogy teljesen az Ő tetszésére legyünk!

„Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.” Kol. 1:10.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.