Ifjúkori kívánságok: Hogyan tehetsz különbséget kísértés és bűn között?

Nagy különbség van, és ez igenis számít.

Ifjúkori kívánságok: Hogyan tehetsz különbséget kísértés és bűn között?

Létfontosságú tudni a kísértés és bűn közötti különbséget, hogy győzedelmes életre juthassunk. Különösen a gondolati életet illetően.

„Menekülj az ifjúkori kívánságoktól!” Pál apostol buzdítása Timóteushoz. (2 Timóteus 2:22) Habár ez sok különböző területet körülölel egy fiatal életében, mégis talán a legerőteljesebb és legáltalánosabb a szexuális vágy területe. Ez a természetes ösztön magában nem bűn, hanem áldás, amelyet Isten adott a házasságkötés keretein belül. Ám a biblia világossá teszi, hogy e vágyak nyomon követése a házasságon túl, az bűn. Még a gondolati világban is. Ez a vágy azonban olyan erős, hogy a „menekülés” néha egyszerűen lehetetlennek tűnik.

Világos különbség

De az erős érzések és érzelmek hatalmas területe, illetve a tisztátalan kívánságok „földje” között – melyeket a Biblia „ifjúkori kívánságoknak” nevez – van egy határozott vonal. Határozott vonal a kísértés és bűn között. Igenis van! Ha ezek ellen a kívánságok és érzések ellen küzdesz és nehéz legyőznöd ezeket, akkor létfontosságú felismerni a kísértés és bűn közötti különbséget. Ez szintén a kulcs egy győzelmes ifjúkorhoz és egy őszintén boldog élethez.

Talán ez idáig a kísértés és bűn közötti különbség számodra, inkább valamilyen homályos elmosódásra hasonlított. Nos, az egyetlen nyertese ennek a helyzetnek maga az ellenség. Nem fogja elmulasztani a lehetőséget, hogy bűnösnek vádoljon téged, amikor meglátsz egy vonzó fiút vagy lányt. Meg akar győzni arról, hogy vétkeztél abban a pillanatban, amikor a szemedet valami megragadja, vagy a másodpercben, amikor egy gondolat feljön benned. Valójában azon mesterkedik, hogy minden lelkesedésedet elveszítsd, amely az ifjúkori kívánságokkal szemben rendelkezésedre állhatna. Ha már úgyis vétkeztél, minek harcolsz?

Ha a kísértés és bűn között különbséget tudsz tenni, képes leszel megkülönböztetni a győzelmet a vereségtől, és akik ráébredtek mennyei elhívatásukra, már csak a győzelem tudata teszi őket boldoggá.

„Titeket is megeleveníttetett…”

„Titeket is megeleveníttetett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is.” Efézus 2:1-3.

„Megeleveníttetni” igazi kegyelem egy könyörületes és szerető Istentől! Nem csak vétkeidtől és megbocsátott bűneidtől, hanem megeleveníttetni azt jelenti, hogy Isten maga kinyújtotta kezeit feléd és felébresztett hatalmas és szent elhívásodra! Ez nem azt jelenti, hogy a bűnös természeted eltűnik, vagy a természetes vágyaid varázslatosan köddé válnak, míg meg nem megházasodsz. Nem így lesz, hanem tudatában leszel annak a ténynek, hogy a bűnök, amelyek fogva tartanak, mind kísértésként indulnak. Jakab 1:14-ben azt írja, „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.” Ez szörnyen hangzik, nem igaz? Vonva és édesgetve lenni majdnem úgy hangzik, mintha már vétkeztél volna. Azonban ez egy kísértés, egy bepillantás abba, amellyel az emberi természet telve van. Ugyanakkor a legfontosabb, hogy ez egy kulcsfontosságú lehetőség.

Mit engedsz meg magadnak?

Mielőtt feltárnánk az egymillió dollárt érő „Mikor válik a kísértés bűnné?” kérdést, fontos egy dolgot megjegyezni: ha az ifjúkori kívánságoktól szabadulni akarsz, rendkívüli mértékű buzgóságra és gyorsaságra van szükséged. Különösen, ha úgy érzed, már régóta meg vagy kötve.

Miután őszinte, egész szívvel megtértél Istenhez, itt az ideje, hogy kiszámold a költségeket. Őszinte kell legyél magaddal azzal kapcsolatban, mit engedsz meg mostantól magadnak. Hogy mit fogsz nézni, olvasni és hallgatni. Azt kérdezheted, „Ne lenne szabadságom azt nézni, ami érdekel?” Az egyszerű válasz erre: „Nem!” Csak harc által lehet békénk ezen a területen. Elég alázatosnak kell lenned azért, hogy radikális lehessél ebben az állapotban, ahogy Istent keresed. Ezzel nem csak komolyságodat bizonyítod Istennek, hanem sok-sok felesleges kísértéstől megkíméled magad. Elvégre, ha megállsz és végiggondolod azt a veszteséget, amelyet a kívánságaid hoztak eddig, milyen vesztenivalód van?

Tehát mikor is válik pontosan a kísértés bűnné?

A fenti példából láthatunk kísértéseket, melyek abból erednek, hogy utadból kitérve, tisztátalanságokkal teli filmet nézel stb… De tegyük fel, egy elektromos reklámtábla felvillan előtted a semmiből és egy kihívó hirdetést jelenik meg rajta. Vajon már bűn-e az, miután egy egész másodpercig nézed azt? Három másodpercig? Öt másodpercig…?

Jézus érthetően azt mondja, „Valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” Máté 5:27-28. Nem azt mondja, „Ha valaki meglát egy asszonyt…” A szívben való paráználkodás egy tudatos döntés: ránézni egy nőre kívánság okáért. A szívben történő paráznaság, az első lépés az úton afelé, hogy elkövesd azt a való életben is. Még ha nem is mész el olyan messzire, hogy fizikailag paráználkodást követsz el, a szemeid és az önös kívánságaid rabszolgája lenni általánosságban, megakadályoz abban, hogy igaz tanítvány lehess – mert a tanítványság egy egész szívet kíván!

Megpróbálhatsz egy meghatározott időkeretet beállítani a kísértésre, de az olyan, mintha Istentől azt kérdeznéd, „Mennyi ideig élvezhetem ezt, anélkül, hogy vétkeznék?” Egy egész szívű tanítványnak, a leglényegesebb kérdése az lenne: „Mit tegyek abban a pillanatban, hogy már megláttam a plakátot és rájövök, nem kellene nézzem?

Ez az a kritikus ajtó a lehetőséghez; A pillanat, amikor észreveszed, nem kellene tovább nézd! Van egy lehetőséged, egy választásod! Ha figyelsz Jézus szavára és leveszed a szemedet a plakátról, nem vétkeztél. És tudni fogsz arról, mert a kívánságaid lángra lobbantak és sikítani fognak a kielégítésért, melyet az „új éned” megtagad.

Az azonnali engedelmességed Istent cselekvésre készteti. Nem késik, hogy elküldje a Szent Szellemet, ami erőt ad arra, hogy nyomon kövesd a kísértést úgy, hogy nem viszed véghez a kívánságot. Azt a kívánságot, melyről írva van a Galátzia 5:17-ben, „hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.”

Az ilyen mindennapi kísértéseknél látjuk igazán, miért kellett Jézusnak imádkoznia erős kiáltással és könnyhullatással, és ugyanígy fogod te is tapasztalni magadon. (Zsidók 5:7-8) A csata közepén álló imák nem mindig olyan jól megfogalmazottak, mint máskor. „Kedves Istenem! Nem akarok vétkezni! Nem akarok vétkezni!” Lehet egy spontán, kétségbeesett kiáltás a szívedből, amit ismételgetsz addig, amíg érzed a harc végét és a győzelem a tiéd. De ez Isten saját szíve szerinti ima!

Az “első gondolat” harci taktika

Amint aktívan elítéled az ifjúkori kívánságaid sóvárgását, észre fogod venni, hogy a kísértések és a bűnök elmosódottsága egyre inkább egyértelművé válik. Eleinte a tisztátalan gondolatok áradata áthatolt az elméden, anélkül, hogy megkülönböztetted volna a kísértést és bűnt. Most már megújult gondolkodásmódod van és kifinomult érzéked az éberségre, nem is beszélve Isten teljes fegyverzetéről és Szent Szelleméről, amely rendelkezésedre áll. (Efézus 6:10-18) A szellemi ellenállás elengedhetetlen ahhoz, hogy megállíthasd az első ilyen „véletlenszerű” gondolatot, mielőtt az egy általad táplált, titkos bűnné lesz a szívedben.

Az Istenfélelem javítja a reakcióidőt!

Minél éberebb és istenfélőbb vagy, annál gyorsabb lesz a „kísértés válaszideje.” Egy leszel azok közül, „akiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre.” Zsidók 5:14

Viszont a „harag fiainak” érzékei abban gyakorlottak, hogy a testnek és gondolatnak akaratát a lehető legjobban betöltsék. (Efézus 2:1-3) Ez világosan megnyilvánul abban, amikor egyes férfiak kitekerik a nyakukat egy közeledő magas sarkú hallatán. Ilyen helyzetben neked például – fiatal férfiként és Jézus Krisztus tanítványaként – háborút kellene vívnod ezzel a feltörő szemérmetlen kíváncsisággal szemben és szétzúznod azt a Szent Szellem erejében, mielőtt az várhatóan a „szemek kívánságainak” kísértése lesz.

Azok az embereknek, akik tudatában vannak gyengeségüknek – és elég alázatosak ahhoz, hogy elkerüljék a fölösleges kísértéseket a helyzetekben – őszinte indulat van szívükben. Isten az ilyen embereknek ad kegyelmet nem csak arra, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól,  hanem arra is, hogy az ifjúkori kívánságokkal szemben folytatott harcuk sikeres legyen – kívánságok, amelyek sok nyomorúságnak forrásai és amelynek az emberek többsége rég az ifjúkortól kezdve a rabszolgája.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.