Jézus halála – több, mint a Golgota?

Nem mindenki tudja, hogy Jézus keresztre feszítése a harminchárom év alatt végbemenő megváltási munka beteljesülése volt.

Jézus halála – több, mint a Golgota?

A legtöbb keresztény hozzászokott, hogy sokat hall Jézus golgotai kereszten szenvedett haláláról, de csupán kevés ember érti meg, hogy Jézus másképpen is meghalt.

Milyen volt Jézus élete születésétől Betlehem városában a golgotai keresztre feszítéséig? Talán Atyja valamilyen különleges védelme alatt állt élete során –olyan védelem alatt, amely megóvta Őt a próbáktól és a bűnbeeséstől? A Zsid. 4:15-ben valami más áll: „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.”

Megkísértetett hozzánk hasonlóan

Ha arra gondolunk, hogy Ő hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett, sok minden eszünkbe jut. Hogyan csinálta? Lehetséges nekünk nem szidalmazni, amikor szidalmaztatunk? Nem fenyegetőzni, amikor fenyegetnek minket? (1 Pét. 2:23) Van bármilyen lehetőség a mai világban arra, hogy úgy szeressük ellenségeinket, mint Ő? (Máté 5:44) Lehetséges nem kívánni úgy, ahogyan Jézus sem kívánt? (Máté 5.28) Hogyan tudjuk többé nem emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint élni testi életünk hátralevő idejét? (1 Pét. 4:2)

Jézusnak volt egy hihetetlenül erős fegyvere, amellyel minden kísértést le tudott győzni. Minden próbából győztesként távozott. Látjuk, hogyan használta ezt a fegyvert, mikor megkísértetett a pusztában. Sátán az emberi természetére hatott, és olyan területeken kísértette meg Őt, ahol az emberek korábban gyengének bizonyultak. De Jézus újra és újra visszautasította az ajánlatait – Isten szavával. Az Isten szava iránti engedelmesség által halálba vitte a természeti testében lévő összes kívánságot, amelyek a különböző helyzetekben ébredtek fel benne.

Megszabadítva a bűntől

Jézus megértette, nem tudja legyőzni ezeket a vágyakat és kívánságokat egyedül, és ezért kiáltott „hangos kiáltással és könnyek között” ahhoz, „akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.” Zsid. 5:7. Nem a golgotai haláltól szabadult meg, hanem attól a haláltól, amely „a bűn zsoldja”.

Pál buzdít a Kol. 3:5-ben: „Öljétek meg tehát földi tagjaitokban a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. Így idővel a bűn meghal, és mi boldogok leszünk keresztül-kasul.

Pál ezt a természeti testi vágyak feletti halált „Jézus halálának” hívja, mivel Jézus volt az első, aki ezt alkalmazta (2 Kor. 4:10). Ő nyitott egy olyan utat nekünk, amely valódi szabadságra vezet (Ján. 8:36).

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.