Kell a csüggedésre hallgatnom?

Jézus arra kér, hogy tiszta, feddhetetlen és bűntelen életet éljünk (Mát.5,48) Azonban gyakran rájövünk, hogy ez nem olyan könnyű, mint gondolnánk. Sátán csüggesztő gondolatokkal jön, melyek azt mondják, számunkra ez soha nem fog sikerülni. Ameddig ezen a földön vagy, Sátán mindent megtesz […]

Kell a csüggedésre hallgatnom?

Jézus arra kér, hogy tiszta, feddhetetlen és bűntelen életet éljünk (Mát.5,48) Azonban gyakran rájövünk, hogy ez nem olyan könnyű, mint gondolnánk. Sátán csüggesztő gondolatokkal jön, melyek azt mondják, számunkra ez soha nem fog sikerülni.

Ameddig ezen a földön vagy, Sátán mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozzon a bűn feletti győzelemben. Egyik fő fegyvere pedig a csüggedés. Gondolati életedre akar hatással lenni. Azt akarja bemesélni, hogy lehetetlenség győzelmet kapni a bűn felett, és talán még arra is megpróbál rávenni, hogy az elhívatásodba vetett hitedet is feladd! De hallgatnod kell ezekre? Egyáltalán nem!

Istentől nem a csüggedés szellemét kaptuk

Hajlamosak vagyunk hagyni, hogy a csüggedés szelleme befolyásoljon minket. Főképp azért, mert ezek a csüggesztő gondolatok, igazságnak tűnhetnek. Mondjuk, elestél a hazugság terén. Keményen dolgoztál, hogy végezz a hazugsággal, azonban egy nap a könnyebb utat választod, és az egyik helyzetben hazudsz, hogy könnyebbé tett a helyzetedet. Például elaludtál. Elkésel a munkahelyedről és az igazság helyet azt mondod, hogy elnézted a munkakezdés időpontját. Később megbánod, hogy nem mondtad el a teljes igazságot, és megint hazudtál.

Ezután a kísértő odajön, és azt mondja „Nézd csak milyen rosszul állsz. Hazugságból hazugságba esel. Hogy te milyen szörnyű ember vagy. Soha nem fogsz tudni végezni a hazugsággal! Számodra nincs reménység.” El akar csüggeszteni téged, pedig egyetlen egy okod sincs arra, hogy ezt tedd. Ettől függetlenül még mindig van reménység számodra! Kérj Istentől bocsánatot, és ő megbocsát; ezután neked is a hátad mögé kell vetned, és nagyobb lendülettel menni, mint azelőtt.

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azt a verset, ami II. Timóteus 1,7-ben van írva: „Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.” Ha csüggedtnek érzed magad Feketén fehéren le van írva, hogy mikor csüggedtnek érzed magad, az nem Istentől van. Ez biztos hogy a kísértőtől jön, és őrá nem kell hallgatnod.

Emlékezz mindig arra, hogy Isten senkit nem kísért! Gondolod, hogy Isten ilyen ítélkező, csüggesztő gondolatokkal jön, amikor szüntelen az erő szellemével akar betölteni? Teljes szívével az akarja, hogy győzelemre juss, és mindig elég erőt kapsz a győzelemre, ameddig csak ez a vágyad. Végtelenül szeret téged és csak a legjobbat szeretné neked!

Pál szellemében

„Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára” Filippi 3, 13-14. Micsoda szellemben volt Pál! Ez egy olyan személy szájából származik, aki korábban üldözte és megölte a keresztényeket, utána pedig teljes szívből megtért.

Sokan nem tudják elengedni a múltat. Panaszkodnak és jajgatnak, hogy milyen rosszak és gyengék, és közben teljesen elfelejtik a sok-sok lehetőségeiket a győzelemre! Elfelejtették, hogy Isten hatalmas a megbocsájtásra. Isten pedig nem csak félig bocsát meg nekik, hanem teljesen és egészen. Ne saját tapasztalataidban bízzál, hanem töltekezz be az Istenben való hittel! Természetesen a dolgokat azért még rendbe kell hoznod. Ha van valami, ami az előremenetelben akadályoz, akkor azt rendbe kell hoznod, ahol ennek szükségét látod. Ezután szemeidet bátran felemelheted és hittel mehetsz előre!

Tudod a saját gyengeségeidet, tehát azokat a dolgokat, ahol könnyebben elesel. Gyorsan Istenhez kell menned, és imádkoznod Hozzá, hogy erőt és kegyelmet kapjál győzelemre a következő helyzetben. Ugyanis előtted van a lehetőségek tengere, ahol ismét megpróbálhatod. Állj fel és fuss a cél felé! Soha többé ne hagyd, hogy bármi is akadályozzon! Győzelmet fogsz kapni minden helyzetben! „Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” 1. János 5,4

„Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Efézus 6,16. Higgy a győzelemben! Isten pontosan tudja, hogy milyen ember vagy, és mik a gyengeségeid. Ettől függetlenül mégis el vagy hívva! Teljes mértékig hisz benned, hogy győzni tudsz minden helyzetedben, és amikor ezt az elhatározást meghoztad, a szembejövő kísértéseket teljesen másként fogod látni. Azok többé már nem akadályok, hanem lehetőségek lesznek!

„Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt!” 1. Timóteus 6,12 Légy Pál szellemében! Örök élet áll előtted. Most csak egy átmeneti szakaszban vagy, és ezután sikerülni fog! Higgy ebben! Higgy Istenben! Soha nem fog becsapni téged.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.