Krisztus testének növekedése

Krisztus testében szellemi fejlődést kell tapasztalnunk. Hogyan érünk el olyan szellemi érettséget, hogy egyesítve legyünk és összeköttetésbe kerüljünk a test többi tagjával?

Krisztus testének növekedése

Az Efézusiakhoz intézett levele 4. részének 14­-16.versében Pál világosan elénk tárja, hogyan dolgozik és fejlődik Krisztus teste, valamint annak tagjai.

„Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságoktól, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől Őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akikből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.”

Péter pedig azt írja első levele 2. részének második versében, hogy „Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan szellemi tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre.” Ez mindnyájunkra vonatkozik. Amikor elkezdünk Jézussal járni, mint Urunkkal és Megváltónkkal, akkor szükségünk van az Ige tiszta tejére. Szellemben még túlságosan éretlenek vagyunk ahhoz, hogy bármi mást megehessünk és megemészthessünk. Ezen a ponton pedig ennek így is kell lennie!

Krisztus teste növekedést tapasztal

Nagyon izgalmas és örömteli nézni, ahogyan a csecsemők és a gyermekek növekednek. Örvendünk első lépteik láttán és első szavaik hallatán. Hallottam néhány embertől, hogy „Bárcsak kisgyermekek maradnának örökre!” Hogyha ez tényleg megvalósulna, az valami szörnyű lenne. Sajnálatos módon vannak olyanok, akik a szellemi fejlődést illetően is így gondolkodnak. Jézus nem egy szellemi értelemben vett kisgyermeket akar magának menyasszonyul. Semmiképpen! Hogyan tud tehát egy személy Krisztus testének tagjává felnőni?

„Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére.” (Zsidók 5:13­14). Másként fogalmazva gyakorolnunk kell az igazság igéjét!

Jézus megmutatja ennek a hozzáállásnak a fontosságát a Máté 7:24­25-ben: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.”

Legyél az ige cselekvője

Krisztus teste növekedésének titka pedig az, hogy „minden tag végzi a maga dolgát”! Teljesen természetes számunkra, emberi lények számára, azt gondolni és hinni, hogy ami elhangzik, az növekedést ad és elősegíti a fejlődést. Az igazság viszont az, hogy mindaddig kisgyermekek maradunk Krisztusban, míg nem válunk az ige cselekvőjévé. „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.” (Jakab 1:22­24). Őszintének kell lennünk azzal, akit a tükörben látunk és megkérdezni magunktól, hogy gyakoroljuk-e, amit olvasunk és hallunk Isten Igéjéből.

„De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.” (Jakab 1:25). Világos, hogy felvenni a harcot a bukott, bűnös természetünkben lakozó kívánságok ellen nagy munka. Megtagadni magunkat és felvenni a keresztünket igenis komoly erőfeszítésünkbe kerül. De éppen így válhatunk Krisztus testének tagjává!

„Kezdetben volt az ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.” (János 1:1). Amikor Isten igéjét halljuk, feltárul előttünk egy kis rész Jézusról. Ezzel egyidőben pedig ráébredünk, mennyire távol vagyunk attól, amit hallottunk, vagy attól, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Erről a tükörről ír Jakab.

Ebben a test számára kényelmetlen helyzetben, mikor Isten világossága kijelenti vagy ítéli a mi valós helyzetünket, tudjuk elnyeri mindazt, amit Péter drága ígéreteknek nevez az Isten Igéjében –  elnyerhetjük, amennyiben ezeket az ígéreteket össze tudjuk kapcsolni szívünkben hittel „Az ő Isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.” (2 Péter 1:3­4).

Jézus természete növekedik bennünk

Tényleg lehetséges, hogy olyan fejlődésben legyünk, amitől a bukott természetünkben lévő hihetetlenül erős kívánságok és vágyak egyre gyengébbek és gyengébbek lesznek, míg teljesen el nem tűnnek? Miközben Jézus isteni természete növekszik bennünk? Teljes mértékben, mindenképpen, maradéktalanul IGEN!

„Akik pedig a Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt.” (Galátákhoz 5:24).

„A tanítvány nem feljebbvaló a mesternél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere.” (Lukács 6:40). Jézus tanítómesterként tanácsol minket, hogyan és mikor vegyük fel a keresztünket a bukott természetünkben lévő kívánságaink ellen. Arra tanít minket, hogy személyes keresztünket a szívünk bejáratánál helyezzük el, hogy azt mindig tisztán megőrizhessük Isten számára. Hogyha minden tag megteszi a maga dolgát, vagyis felveszi a keresztjét, akkor fogják megtapasztalni Krisztus testének növekedését, ami a Szellem gyümölcseiben való gyarapodást jelenti. „A szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galátákhoz 5:22­23).

Ha érdekel, olvass többet a témák oldalon Krisztus testéről, vagy olvad el az alábbi cikket.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.