Lehet egység a keresztények között?

Vajon az indulat az oka annak, hogy a keresztények olyan sok egyházra és csoportra oszlanak?

Lehet egység a keresztények között?

Vajon az indulat az oka annak, hogy a keresztények olyan sok egyházra és csoportra oszlanak?
Te és én tudunk valamit tenni az egységért?

Hogyan alakult ki az első keresztény közösség?

A Biblia leírja, hogyan kezdődött minden, mikor Jézus elmondta a tanítvánnyá válás feltételeit azoknak, akik őt követték: Legyetek szófogadók, adjatok fel mindent, gyűlöljétek saját életeteket, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ne a saját akaratotok szerint cselekedjetek! Amíg a földön volt, imádkozott tanítványaiért, és meg tudta tartani az egységet közöttük. Már akkoriban is fennállt a szétválás veszélye, például olyan kérdésekben, hogy ki a legnagyobb közöttük.

Halála előtt Jézus így imádkozott: „Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” (János 17,11).

Később olyan emberek, mint Pál, harcoltak és imádkoztak az egységért a keresztények között. Ő az első gyülekezeteket leveleiben egységre és testvéri szeretetre intette. A Korinthusiakhoz így ír: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.” (1 Korinthus 1,10). Az efézusi gyülekezetnek elmagyarázta, hogy a keresztények egy testet alkotnak. Jézus Krisztus a fej, és minden tag azt kívánja tenni, amit ő mond, ezért minden keresztény testvér és nővér egy szorosan összefüggő csoport lesz szeretetben összeköttetve egymással és a fővel.

Mi történt az egységgel az első gyülekezetben egy kis idő múlva?

Szakadások, viszályok, kivételezés, keserűség, rosszindulat, törekedés a méltóságra. Igen, mindezek az első gyülekezetek óta a rombolják az egységért folytatott munkát. Az egységért folytatott harc és ima helyett majdnem mindenki hozzászokott a szakadásokhoz és a különálló szervezetekhez. Időről időre biztosan tartanak egyházak közötti találkozókat, de aztán mindenki visszamegy a saját gyülekezetéhez.

A legtöbb keresztény beletörődött a történtekbe, és reméli, hogy talán a különböző egyházak később a mennyben eggyé lesznek. Egyszerűen már nem hiszik, hogy véget lehet vetni minden egyenetlenségnek, hasadásnak és elkülönülésnek az igaz tanítványok között itt a földön. Minden szakadás oka a bűn megjelenése: kivételezés, irigység, büszkeség és türelmetlenség.

Te és én tehetünk valamit a keresztények közötti szakadások ellen?

Az első keresztények idejében ez az egység kicsiben kezdődött. Annak a néhány embernek, akik egész szívvel Jézusért akartak élni, meg kellett tanulniuk egymásért imádkozni, egymást elhordozni és szeretni, egymásnak megbocsátani. Meg kellett tanulniuk, hogy ne a saját véleményükhöz és ismeretükhöz ragaszkodjanak, hanem együtt keressék Isten és a Biblia világosságát és bölcsességét. Ezáltal tudott a kicsiny közösség növekedni. Ám mióta az egységért való munka alábbhagyott, fokozatosan kialakultak az egyházak és mozgalmak.

De te és én saját helyünkön ragaszkodhatunk szilárdan ahhoz, amit Jézus első tanítványainak mondott: Legyetek szófogadók, adjatok fel mindent, gyűlöljétek saját életeteket, vegyétek fel kereszteteket minden nap, és ne a saját akaratotok szerint cselekedjetek! Imádkozhatunk és kereshetünk hittársakat, akik mint keresztények ilyen életet akarnak élni. Így meg lehet őrizni az egységet a tanítványok között a mi időnkben is.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.