Elérhető még: Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Kegyelem Jézus Krisztusban

Sokan megelégednek azzal a felfogással, hogy a kegyelem csupán a bűnbocsánatról szól. Ha azonban a bűnbocsánat csak erről szólna, mi tartana vissza minket attól, hogy újból és újból vétkezzünk, és ismételten bűnbocsánatot kérjünk? Akkor a bűn komolysága nem lenne olyan súlyos, mint amilyen valójában. A kegyelem sokkal többről szól, mint csupán bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent, hogy többé ne vétkezzünk, amely keresztényekként Isten akarata számunkra. Ez az Újszövetség jobb reménysége. Az Ószövetségben is kaphattak az emberek bűnbocsánatot, de semmi sem vezethette ki őket a bűnből. Most Jézus Krisztus kegyelme által mi annyival többet érhetünk el! Tökéletesek lehetünk (Zsidók 6:1)! Kegyelem által erőt kapunk a magasból, amelynek nagyobb a hatalma, mint a bűn felettünk lévő hatalma. A kegyelem elegendő ahhoz, hogy átvezessen minket minden kísértésen anélkül, hogy vétkeznénk. Bizalommal járulhatunk a kegyelem trónusához, és segítséget kaphatunk, amikor arra van szükségünk. Nem engedhetjük, hogy ez a kegyelem hiábavaló legyen az életünkben.