Elérhető még: Deutsch, English, Français, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Mit jelent kereszténynek lenni?

Röviden és tisztán érthető részekben Elias Aslaksen mélyre hatol abban, mit is jelent kereszténynek lenni, miért legyünk keresztények, és hogyan váljunk kereszténnyé. Isten igéjére támaszkodva megmutatja, hogy hogyan kell lennie velünk saját keresztény életünkben. Mindegyik rész tömör és lényegre törő. Aslaksen mellébeszélés nélkül, köznapi nyelven ír, amit senki sem érthet félre. Úgy leszünk igaz keresztények, Krisztus igaz követői, ha hiszünk Jézusban mint Isten Fiában és abban a munkában, amit Ő értünk tett földi élete során, és azáltal, hogy követjük Őt lábnyomaiban és engedelmeskedünk parancsolatainak. Olvass ebben az igaz és hasznos könyvben az őszinte keresztény élet részleteiről és arról, hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg saját életünkben!

A könyv megcáfolja a színlelt vallásosságot, a külső formákat és szokásokat. Egy belső életről szól, amely Isten színe előtt zajlik egyszerű hitben és engedelmességben. Ez a cselekedetek élete, a változás, átformálódás és előrehaladás élete. Az ilyen lélekben hatalmas munka folyik; egy keresztény nagy változáson megy át.

„Szeresd viszonzásul Őt, aki annyira szeretett téged! Ne vesd meg az Ő vérét, melyet érted hullatott, hogy bűneid meg legyenek bocsátva és hogy győzelmes életre juss.”