Meg vagyok váltva? Hogyan lehetek biztos benne?

Ez egy olyan kérdés, amelyet már biztosan sokan feltettek maguknak: Hogyan lehetek biztos abban, hogy meg vagyok váltva? Amikor valaki megkérdezte Jézust, hogy vajon sokan lesznek–e megváltva, nem válaszolt konkrétan a kérdésre, hanem azt mondta: „igyekezzetek bemenni a szoros kapun”. Luk.13,24. Ez […]

Meg vagyok váltva? Hogyan lehetek biztos benne?

Ez egy olyan kérdés, amelyet már biztosan sokan feltettek maguknak: Hogyan lehetek biztos abban, hogy meg vagyok váltva?

Amikor valaki megkérdezte Jézust, hogy vajon sokan lesznek–e megváltva, nem válaszolt konkrétan a kérdésre, hanem azt mondta: „igyekezzetek bemenni a szoros kapun”. Luk.13,24. Ez által megértjük, hogy azok lesznek megváltva, akik a szoros kapun bemennek. De mi is az a szoros kapu? Ezt a következő részben olvashatjuk a 26-33. versekben. Egyszerűen mondva ez a következőt jelenti: mindent feladni e világon és gyűlölni a saját életünket. (Olvasd el a János 12,25. versét is!)

Hamis próféták és a tágas kapu

Jézus beszél a szoros kapuról a Máté 7,13-14.–ben is. Ott két kapuról és két útról beszél. A szoros kapuról és a keskeny útról, mely az életre visz, és a tágas kapuról és a széles útról, mely a kárhozatba vezet. Sokan azt hiszik, hogy a széles út a világ, és akik azon járnak, nem hívők; de világos, hogy Jézus olyan emberekhez szól, akik Isten országát keresik: „Menjetek be a szoros kapun!” A 15. versben int minket a hamis prófétáktól. A hamis próféták azt hirdetik a népnek, hogy a tágas kapun menjenek keresztül, ahol nem szükséges mindent feladni ahhoz, hogy meg legyenek váltva. Meggyőznek, hogy Istent és a mammont is szolgálhatod, pedig Jézus nagyon világosan mondja, hogy ez nem lehetséges (Máté 6,24.), az kárhozattal végződik.

Jézus intését a hamis prófétákról komolyan szívünkre kell vennünk, mert az igazság az, hogy mindig sok hamis próféta volt, igaz pedig kevés. Amikor Jósafát kérdezte az Urat arról, hogy menjenek–e harcba vagy nem, 400 hamis próféta volt egy igazzal szemben (II.Krónika 18. rész). Pál bizonyságot tesz: „Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével.” (II.Korinthus 2,17.) Ezek a kereskedők a saját hasznukat keresik, és fontos számukra, hogy a kaput és az utat szélesre tárják, hogy minél több embert nyerjenek meg az összejöveteleikre.

Menjetek át a szoros kapun és jussatok megváltásra!

Igyekeznem és harcolnom kell azért, hogy a szoros kapun bejussak, mivelhogy természetem szerint meg akarnám őrizni az életem a világ közepette, miközben keresztény is szeretnék maradni. Igyekeznem és harcolnom kell azért, hogy Isten parancsolatát megtartsam, mert ez vezet igaz beismerésre arról, milyen romlott az életem, és így elkezdjem azt gyűlölni.

Ha átmentem a szoros kapun, csak egy dolgot akarok: tenni Isten akaratát és neki tetszeni. Gyűlölöm a saját életem, és végeztem ezzel a világgal. Nincs már annak semmije, amit kínálhatna nekem. Akkor juthatok előre a keskeny úton, és Pállal együtt mondhatom: „De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” (Filippi 3,13-14.) Ilyen gondolkodással biztos lehetek abban, hogy meg vagyok váltva.

Ingyenes e-könyvek letöltése

Mily nagy megváltás!

Az apostol, aki a zsidókhoz írt leveleket írta, „intő beszédnek” nevezte azt. E könyv célja, hogy részletezze és kibővítse ezt az intő beszédet, és hitet és megváltást hozzon mindenki számára, akinek mennyei elhívása van. Mindazok, akik követik a zsidókhoz írt levél intését, eljuthatnak erre a nagy megváltásra.