Megbocsátás és „sokkal inkább” megváltás

Mi az üdvösség? Tényleg csak bűnbocsánat Jézus halála által, vagy valami több annál?

Megbocsátás és „sokkal inkább” megváltás

Az üdvösség gyakori értelmezése az, hogy bűnbocsánatot kapunk Jézus halála által. Ez minden bizonnyal a kezdete, de az üdvösség annál sokkal több.

A bűnbocsánat egy külső tisztítás, ami megtisztít minket azoktól a bűnöktől, melyeket elkövettünk, vagyis el lesznek törölve egyszer s mindenkorra. Ez viszont még önmagában nem készít fel bennünket arra, hogy alkalmasak legyünk minden jó cselekedetre, ahogyan annak lennie kellene. (2 Timóteus 3:17). Egy belső munkának is végbe kell mennie, mielőtt teljesen tisztává válunk. Keressük a belső megtisztulást, mert szeretjük Istent és részesülni akarunk az Ő természetéből. (2 Péter 1: 3–4). Ehhez pedig részt kell vennünk ebben a „sokkal inkább” megváltásban.

A „sokkal inkább” megváltás

Pál a rómaiakhoz írt levelének 5. részében ír a megváltásról a 10. versben: „Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.”

Sajnos ez a „sokkal inkább” megváltás kevésbé megértett. Mit jelent megmentve lenni az Ő élete által? Jézus azt mondta „Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt.” (János 15:5). A Galácia 5:22–23-ban olvashatunk a Szellemnek gyümölcseiről, amelyek az által teremnek, hogy megfeszítjük a testet indulataival és kívánságaival együtt (24. vers). Erőnk van erre, ha Jézus Szelleme bennünk marad.

Ha szeretnél még olvasni arról, hogyan lakhat a Szellem bennünk, olvasd el ezt a cikket: Mi a Szellem keresztsége?

Pál arra buzdít minket a Filippi 2:12-ben, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez az üdvösségünket. Akkor magunkat akarjuk megmenteni? Egyáltalán nem! A következő versben azt írja „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” (Filippi 2:13). Ez csakis Isten kegyelme által lehetséges, nélküle tehetetlenek vagyunk. (János 15:5).

Szeretne mindenki gyengéd, kedves és türelmes lenni, de mi teszi annyira nehézkessé ennek megvalósítását az élet helyzeteiben? A saját bűnünk—büszkeségünk, akaratunk, vágyaink. Amikor Isten dolgozik bennünk, hogy az Ő akaratát tegyük, saját akaratunkat, illetve önzőségünket pedig feszítsük meg, akkor nagyon könnyedén vonakodni kezdünk. Ezért folytatja Pál a következőképpen: „Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjétek.” (Filippi 2:14).

Teljes megváltás: Az Ígéret Földjének elfoglalása

A Bibliában olvashatunk ennek a vonakodásnak a szemléltetéséről, amikor Izrael emberei be akarták venni az Ígéret Földjét. Isten erejével elhagyták Egyiptomot – ami a világot jelképezi – és ebben az értelemben megmenekültek. Amikor viszont Isten utasította őket arra, hogy vegyék fel a harcot és foglalják el az Ígéret Földjét, elkezdtek panaszkodni, vitatkozni és lázongani. Ha Isten megsemmisítette volna az ellenségüket, örömmel bevették volna a földet, mert rájöttek, hogy az a föld és annak gyümölcsei jók. Ők viszont azt mondták, túlságosan nehéz—az óriások túl nagyok és a városok túl erősek. Megtagadták az engedelmességet. A „sokkal inkább” megváltás helyett – az Ígéret Földjének birtokba vétele helyett – ők a pusztában bolyongtak az elkövetkező 40 évben.

Hogyha engedelmeskedtek volna Istennek, amikor a Mindenható dolgozott bennük, Józsué prófétálása szerint megehették volna az ellenségeiket, mint a kenyeret. Amikor az lett nekik mondva, hogy vonuljanak vissza a pusztába, inkább mégis meggondolták magukat és be akarták venni a földet. Isten viszont többé nem dolgozott bennük. Nem volt kegyelem rajtuk, és reménytelenül megfutamodtak. Mindent elolvashatunk erről Mózes IV. könyvében a 13. és 14. részben.

Ne legyünk megelégedve azzal, hogy meg vagyunk mentve Egyiptomból (a világtól), hogy aztán az egész keresztény életünket a pusztában történő bolyongással töltsük, az Ígéret Földjét soha be nem véve—Krisztus életét a Szellem gyümölcseivel. Nem, ragaszkodjunk ehhez a „sokkal inkább” megváltáshoz hittel és engedelmességgel, Isten bennünk lévő Szellemének buzdításai iránt. Így a Szellem segítségével halálba adhatunk minden bűnt, ami a testünkben lakik. (Róma 8:13). Akkor élhetünk!

Ez igazi megváltás!

Ingyenes e-könyvek letöltése

Mily nagy megváltás!

Az apostol, aki a zsidókhoz írt leveleket írta, „intő beszédnek” nevezte azt. E könyv célja, hogy részletezze és kibővítse ezt az intő beszédet, és hitet és megváltást hozzon mindenki számára, akinek mennyei elhívása van. Mindazok, akik követik a zsidókhoz írt levél intését, eljuthatnak erre a nagy megváltásra.