Megváltónk, Jézus Krisztus

Hogy Jézus a Megváltónk, ez sokkal többet jelent a bűnbocsánatnál!

Megváltónk, Jézus Krisztus

Jesus can be our Savior to an even deeper degree, which means much more than 6:3. In order to receive forgiveness, the children of Israel had to offer up the blood of bulls and lambs and goats as a sin offering.
Bűnbocsánatot az Ószövetségben is kaphattak az emberek. Az engesztelés napján megtisztultak minden bűnüktől. (III.Móz.16,30) De természetesen továbbra is, évről évre szükségük volt a megbocsátásra. „Ezzel menjen be Áron a szenthelyre: egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égőáldozatul.” (III.Móz.16,3) Hogy bocsánatot kapjanak, az izráeli népnek bűnért való áldozatként bikák vérét, bárányokat és kecskebakokat kellett áldoznia.

Több mint bűnbocsánat

Jézus azért jött, hogy sokkal többet kínáljon nekünk, mint a bűnbocsánat – azért jött, hogy teljes átváltozást adjon! Megértette, hogy a bűnért való áldozatok soha nem vezethetik az embereket egy új, megváltozott életre. Azért jött, hogy megváltson bűneinkből. Ez azt jelenti, hogy nem kell tovább vétkeznünk, évről évre. A bikák és bakok vére nem volt képes eltávolítani a bűnt, Jézus viszont igen! (Zsid.10,4)

Jézus ugyanolyan testben (emberi természettel) jött le közénk, mint a gyermekek. (Zsid.2,14-16) Ugyanolyan kísértéseken ment keresztül, mint mi, és győzött, mialatt ember volt, egyetlen egyszer sem vétkezett! (Zsid.4,15) Hogyan sikerült ez neki? Engedelmessége által ítélhette Isten a bűnt a testében, mialatt élt, tehát a golgotai fizikai halála előtt! Meghalt saját akaratának sokkal korábban, mint hogy fakeresztre szegezték. (Róm.8,3.)

Jézus, az előfutár

Jézus tökéletes lett e naponkénti szenvedések által. (Zsid.2,10) Mivel ezt tette, így közülünk sokakat elvezethet ugyanerre a dicsőségre. Ő a fejedelmünk, és Ő a testében lévő minden bűntől tökéletesen meg lett váltva, amiket a bűneset következtében örökölt. Ha követjük az Ő nyomdokait, és hagyjuk, hogy a Szellem munkálkodjon, akkor halálba kerülhet a bűn a mi testünkben is, és leszámolhatunk a bűnnel. (I.Pét.4,1)

Teljesen befejezhetjük a vétkezést, ha elfogadjuk Jézus Krisztust Megváltónknak. Ez azt jelenti, hogy valóban lehetséges véget vetni azzal, hogy mérgesek vagyunk, megbotránkozunk, irigykedünk. Nem kell, hogy továbbra is meg legyünk kötözve a „szemek kívánságától”. (I.Ján.2,16.) Akkor hasonlatosak lehetünk Jézus ábrázatához. (Róm.8,29) Ő volt az elsőszülött sok atyafi között. Micsoda Megváltó!

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.