Miért hisznek az emberek egy 2000 éves könyvben?

Mit mond a Biblia, ami annyira más, és ami a mai világban is segítség lehet az életünkre nézve?

Miért hisznek az emberek egy 2000 éves könyvben?

Annak ellenére, hogy régen lett megírva, a Biblia a mai napig sokféle erős véleményeket vált ki.

A legtöbb ember egyetért azzal, hogy az ilyen szavak, mint a „Szeresd felebarátodat, mint magadat” és „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak” jó irányelvek, amelyek szerint élhetünk. Valójában más vallások is hasonló dolgokat tanítanak. De mit mond a Biblia, ami annyira más, és ami a mai világban is segítség lehet az életünkre nézve?

Ma is érvényes a Biblia?

A Biblia az emberiség legnagyobb gondjával – a problémák gyökerével – a bűnnel foglalkozik. A saját akaratunkkal, ami Isten akarata ellen dolgozik, és ami annyira nehézzé teszi a dolgokat. Gondoljunk csak Jézus radikális szavaira Máté 5:29-ben: „Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.”

A Biblia az emberiség legnagyobb gondjával – a problémák gyökerével – a bűnnel foglalkozik.

Jézus szándéka nem az volt, hogy az emberek kárt tegyenek magukban, hanem, hogy nyomatékosítsa a bűn komolyságát. Ez az állítás igaz volt az Ő idejében, és továbbra is igaz a mi időnkben, mikor olyan sok formája van a tisztátalanságnak. A helyzetek megváltoztak, de az emberi természet ugyanaz maradt.

A korszellem

A mai társadalom mindenféle bűnt elfogadhatónak tart. Paráznaság, vágyak, kapzsiság és önteltség elfogathatónak számít. Gondoljunk csak bele, milyen nagy nyomás van, hogy nagyok legyünk ebben a világban, még mások kárára is. Gondolj a sok tisztátalanságra a TV-ben, filmekben és az interneten! Manapság furcsának is tartják, ha valaki nem enged ezeknek a kísértéseknek, a vágyainak és az egoizmusnak, ami ellen tisztán írva van a Bibliában!

Van bármi előnye annak, ha ezt a korszellemet követjük? Épp ellenkezőleg! Hány család szenved a hűtlenség miatt? Milyen alapokat teszel le a saját életedre nézve, és a körülötted lévőknek, akik példaként tekintenek rád? A Biblia megmutatja az utat, amelyen kegyelmet kaphatunk Jézus által, hogy már a gondolatainkban ellenálljunk ezeknek a kísértéseknek, hogy teljesen tiszták és szabadok lehessünk!

Jézus élete

A Bibliában olvashatunk Jézus életéről, az előfutónkról, aki lehetővé tette, hogy bűn nélkül élhessünk. Jézusnak „hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz” (Zsid. 2:17) és „aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt.” (Zsid. 4:15). Soha nem esett bűnbe, annak ellenére, hogy mindenben úgy meg volt kísértve, mint mi!

Isten szeplőtlen bárányaként halt meg bűneink bocsánatáért. De ez nem minden, amit értünk tett: lábnyomokat is hagyott, amit követhetünk! (1 Péter 2:21) Jézus maga mondta: „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek…[de] ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (János 8:34-36) Pál apostol így int: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben (abban a testben, amiben most vagytok), hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban.” (Róm. 6:12) Vonz téged ez a szabadság? Vagy inkább a bűn szolgája maradsz?

Mit fogsz követni?

Ha a saját önző élvezeteidért élsz, haragszol, vagy másokat lenyomsz, hogy nagyobbnak érezd magad, akkor sokkal könnyebb nem hinni az igében. A Biblia elítéli az ilyen önző viselkedéseket. Az az ára annak, hogy Isten szava szerinti legyen az életed, hogy teljes mértékben feladd a saját akaratodat. Legtöbben nem hajlandóak ezt az árat megfizetni, de az, hogy nem hiszünk valamiben, nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne igaz.

Hajlamos vagy az aggodalmaskodásra és félsz a jövőtől? Könnyen haragra gerjedsz? Féltékeny és irigy vagy? A gondolataid mindig visszatérnek azokra a dolgokra, amikkel valaki megbántott? A Biblia segít megszabadulnod ezektől, így könnyebb lehet az életed. Megváltozhatsz, ha teljes hittel hiszel Isten szavának. Mindent adnod kell, de cserébe mindent megkapsz. A panaszkodó tele lesz hálával. A fukar bőkezű lesz. A hazug igazmondóvá és megbízhatóvá válik.

Őszinte vágyakozás van a szívedben a bűn feletti győzelemre? Ha igen akkor hajlandó vagy mindent feladni azért, hogy megszerezd? Hiszel a Bibliában írottakban, és engeded, hogy átformálja az életed?

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.