Mily nagy Isten hatalma!

Isten tegnap és ma ugyanaz – tehát az erő, mely szétválasztotta a Vörös-tengert, számunkra is elérhető

Mily nagy Isten hatalma!

Isten kezében elfér az egész óceán, és Ő teremtette a Földet, melyen járunk. Ugyanez a hatalom áll rendelkezésünkre ma. Ezáltal megszabadulhatunk a bűntől, amely bennünk lakik.

Kicsoda Isten?

Isten az erő, amely az eget és a földet teremtette. Azt mondta: „Legyen világosság” és jött világosság a földre és megteremtette a nappalt és az éjszakát. (1.Mózes 1) Isten kettéválasztotta a Vörös-tengert, és hagyta leomlani Jerikó falait egy csapásra. (2 Mózes 14:21; Józsué 6:20) Még a Nap és a Hold is meg kell álljon az ő szavára. (Józsué 10:13)

Ugyanazon erő, az a leírhatatlan hatalom, amely kettéválasztotta a Vörös-tengert egy szempillantás alatt, elérhető – neked és nekem!

Isten végtelenül hatalmas. Ézsaiás próféta így ír róla:

„Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mércébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe?” (Ézsaiás 40:12)

„…ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra” (Ézsaiás 40:22)

Isten örök

Ő azaz Isten, akivel kapcsolatunk lehet személyes életünkön keresztül. Nem változik. Örök.

„Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége” (Ézsaiás 40:28)

Hatalma által a kötelek és falak leomlanak, és a lehetetlen lehetségessé válik. Ott, ahol korábban időről időre elestünk, Isten hatalmas erejében megállhatunk.

Ez azt jelenti, hogy ugyanazon erő, az a leírhatatlan hatalom, amely kettéválasztotta a Vörös-tengert egy szempillantás alatt, elérhető – neked és nekem! A legtöbbünknek nem kell bevennie városokat, vagy országot, és fizikai ellenségekkel sem kell megküzdenünk, de Isten arra hívott el minket, hogy ellenálljunk saját bűnünknek, amely bennünk lakik. Jézus által lehetőséget adott nekünk, hogy felszabaduljunk a bűn rabszolgaságából, a saját kívánságaink és vágyaink alól. Mindattól, ami nyugtalanságot és békétlenséget hoz.

Minden nap Isten segítségére van szükségünk, minden helyzetben, mikor kísértve leszünk, ahhoz, hogy legyőzzük a bűnt, amely fel akar jönni bennünk. A bűn erős, de Isten hatalma mindig erősebb. Hatalma által a kötelek és falak leomlanak, és a lehetetlen lehetségessé válik. Ott, ahol korábban időről időre elestünk, Isten hatalmas erejében megállhatunk.

A szívnek megvilágosított szemei

Ő valami egészen újat tud létrehozni bennünk, ha neki adunk minden hatalmat, és saját akaratunkat félretesszük. Akkor hozzáállásunk megfelelő az átformáltatáshoz. Mikor Isten hozzáférést kap életünkhöz, akkor valóban új emberré lehetünk, aki nincs többé bűn alatt. Ez hihetetlenül nagy reménység. Látjuk ezt? Pál írja az Efézus 1:17-18-ban:

„Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,”

Imádkozhatunk azért, hogy úgy lássunk, ahogyan Isten

Ahogyan Pál imádkozott azért, hogy az efézusiak még tisztábban láthassák ezt a reménységet, mi is kérhetjük, hogy a szívnek megvilágosított szemeit kapjuk. Imádkozhatunk azért, hogy úgy lássunk, ahogyan Isten. Akkor az Úr bevilágít oda, ahol korábban sötétség volt, és a helyzetek teljesen megváltoznak. Az élet nagyon érdekessé válik, és egészen reményteljes lesz.

Isten hatalma elegendő

Ez az Isten erejébe vetett hit megragadására vonatkozik a mi személyes életünkben. Teljes mértékben elég arra, hogy kijöjjünk a bűnből, és Isten szerinti életet éljünk, ami jövő és reménység. (Jeremiás 29:11) Isten erejébe vetett hit által merjük elengedni életünk kormányát, és hagyjuk, hogy vezessen Ő, akinél minden hatalom van mennyen és földön. Mily nagy Isten hatalma!

„És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint.” (Efézus 1:19)

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.