Nagyon fontos, hogy Isten állandóan szólhasson hozzánk

Esther Smith „ima-harcos” volt, egy istenfélő asszony, akinek szoros személyes kapcsolata volt Jézussal.

Nagyon fontos, hogy Isten állandóan szólhasson hozzánk

Esther Smith „ima-harcos” volt, egy istenfélő asszony, akinek szoros személyes kapcsolata volt Jézussal.

Esther harcolt imáiban önmagáért és másokért. Imái erősek voltak Istennél, és ezen a személyes kapcsolaton keresztül Isten is szólhatott hozzá. Az Úr szolgája volt, szilárd oszlop a közösségben és saját otthonában is.

Itt található néhány idézet Esther Smith-től. A beszélgetéseket azelőtt vették fel, mielőtt Esther 2007-ben hazaköltözött Jézushoz. Később ezekből könyv készült: „Esther Smith – Egy élet Jézussal, a szentekkel való közösségben.”

„Az ima egy állapot, amiben állandóan lennünk kell, nem csak egy dolog, amit néha megteszünk pár percre – olyan dolog, amit különleges alkalmakkor teszünk, ha mély ínségben vagyunk. Nagyon fontos, hogy Isten állandóan szólhasson hozzánk. Ez azt eredményezi, hogy sokkal könnyebb bármikor Isten országát keresni.”

Jézus munkatársa

Esther Smith-nek erő volt a szellemében. Imáin és Istennel való beszélgetésein keresztül sokszor kapott ösztönzést különböző helyzetekben életével vagy a közösséggel kapcsolatban. Szívében nyílt kapcsolata volt Istennel, egy kétirányú beszélgetés. Jézus munkatársa volt, egy bizalmas munkatárs hatalommal a szellemében.

„Ha éberek vagyunk, akkor Isten a leghihetetlenebb dolgokra emlékeztethet minket. Én gyors akarok lenni a hallásra és a cselekvésre.”

„Ma már semmit sem teszek anélkül, hogy Jézus elé ne helyezném a dolgot. Ő a legjobb barátom, és nagyon örülök, hogy megértettem a szavakat, melyek tőle származnak. Rendkívül jó állapot, amikor egészen átadjuk magunkat Jézus akaratának, és ezt elmagyarázhatjuk gyermekeinknek. Szűkebb időkben és a nyomorúság idején, ha Jézus kezében vagyunk, a nyomorúságok mindig rövidek és könnyűek lesznek. Érzem, hogy egészen Isten szavától függök, és arra minden nap szükségem van.”
„Érezhetjük például, hogy nincs kedvünk egyes helyzetekben vagy személyek iránt teljes jóságra. Ilyenkor imádkozhatunk együgyűen és egyszerűen például így: „Kedves Istenem, tölts be teljes kedvvel a jóra!” Ilyenkor tudom, hogy ez Isten szerinti kérés, és hihetem, hogy megkaptam, amit kértem, ahogy írva van: „Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle.” I. János 5:14-15.”

„Tanítsd a gyermekeket arra, hogy imádkozzanak, hogy nagy kedvük legyen minden jóra! Egyre inkább tanulnunk kellene Istennel együtt menni a harcba, és ez párhuzamosan megy azzal, hogy Jézus imádkozik értünk éjjel és nappal, és nekünk is össze kell olvadnunk az értünk és a gyülekezetért folytatott imáival.”

„Az ima hatalmas dolog! Gondolj bele, hogy Isten engedi magát befolyásolni imáink által! „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab 5:16. Isten szívét cselekvésre készteti, és angyalait küldi, hogy megváltsanak és megőrizzenek.”

Mindennapi sóhajok

„Az ima valóban életem fő pillére volt. Istenhez jöhetünk minden dologgal. Egyértelműen kérhetjük Istent szellemi dolgokért a természeti testben lévő bűn ellen folytatott harcunk során, azonban én sokat imádkoztam Istenhez egészen hétköznapi dolgokért is. Az ebéd készítése közben imádkozom, hogy Isten áldja meg az ételt és azokat, akik fogyasztani fogják és imádkozom emberekért, akikre a Szent Szellem emlékeztet gondolataimban.”

Esther egyik gyermeke így emlékszik: „„Kedves Jézus! Kedves Jézus!” Ezt az egyszerű, szívből jövő imát gyakran hallottuk otthonunkban. Amikor történt valami, akkor gyakrabban, de mindig hallható volt ez a sóhaj a mindennapokban is, mely az őszinték vágya, hogy méltó és Istennek tetsző életet éljenek színe előtt.”

„Otthonunkban teljesen természetes volt, hogy imádkoztunk minden dologért. Az ima egészen természetes volt. Ez nem kötelességből származott, hanem egész egyszerűen abból a felismerésből, hogy Isten kegyelmére és segítéségére van szükségünk az élet különféle körülményeiben. Anyu istenfélelme nem olyan volt csak, amit „félreteszünk, és különleges alkalmakkor elővesszük.” Hétköznapi keresztény életet élt a szó legszorosabb értelmében. Az iskolai megpróbáltatások során, a kihívásokkal teli döntések alkalmával, vagy amikor látszott, hogy nem lesz elég a pénzünk, vagy nem volt mit tenni az asztalra, vagy veszélyek közé keveredtünk, anyu folyamatosan imádkozott. Sőt, a mindennapos teendők közepette, az ebédfőzés és a mosás mellől is hallottuk e sóhajtásokat ajkairól: „Kedves Jézus! Kedves Jézus!” Kitartott imáiban és sohasem adta fel, míg meg nem hallgattatott. Így kapott hatalmat Istentől az imáiban.”

Személyes ínséggel Istenbe kapaszkodni

„Miért kell Istent kérnünk? Azért imádkozunk, mert szükségünk van valamire. Hiszen akik gazdagok és jóllakottak, azoknak nincs szükségük semmire. Alázatosnak és önismerőnek kell lennünk – és keresnünk kell dolgokat életünkben, amit beismerhetünk. Pontosan kell figyelnünk magunkra, ha Krisztusban növekedni akarunk. Nagyon fontos imádkozni azért, hogy találhassunk dolgokat magunkban, amiket beismerhetünk. Ezért éveken át sokat imádkoztam. Az élet arról szól, hogy mindig találjunk valami beismernivalót.”

„Amikor beismerjük az igazságot, annyira jól hat ránk, és szabadok leszünk mindattól, ami fogva tartott. Egy dolog megszabadulni tudatos bűnöktől, elhívatásunk azonban az, hogy megszabaduljunk magunktól, természetünktől és lényünktől. Krisztus képére átformáltatunk.”

„Mindig ínségben voltam és szegénységet éreztem. Amikor különböző helyzetekbe kerültem, mindig imádkoztam Istenhez és segítséget kaptam, gyakran egy igevers által. Beszélgetnünk kell Istennel a helyzetekről, és aztán arra van szükség, hogy hallgassunk és olvassunk. Akkor tanácsot kapunk Istentől és igaz segítséget körülményeinkben.”

„A buzgóság tüzére van szükség a bűnnel szemben. Ezt rendkívül fontos megalapozni a fiatalok szívében, hiszen maga az ördög akarja tönkretenni lelkeiket.”
„Nagyon boldog életet élhetünk azzal egy időben, hogy a bűnnek ellenállunk a vérig. Minél inkább gyakoroljuk magunkat ebben, annál hamarabb végzünk vele, és akkor betölt minket a mennyei öröm és béke. Így állandó boldogságban lesz részünk, igazán jó életünk lesz, ami azt is eredményezi, hogy képesek leszünk örömmel hordozni mások terhét.”

„Bensőségesen imádkozom Istenhez, hogy mindig telve legyek hálával mindenért, ami történik, és hogy mennyei örömmel legyek telve, és meg legyek őrizve szívemben égő hittel utolsó leheletemig. Istennek egész földi létünk alatt terve van velünk. Mindig van ellenség, melyet legyőzhetünk, amíg itt vagyunk a földön.”

Az idézetek az „Esther Smith – Egy élet Jézussal, a szentekkel való közösségben” című könyvből származnak. A könyvet 2012-ben norvégul adta ki a Skjulte Skatters Forlag.

© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.