Rólunk

A Brunstad Christian Church honlapja, az Aktív Kereszténység feltárja, hogy Isten Igéje hogyan késztet és tesz képessé minket arra, hogy 100%-ban az Ő akarata szerint éljünk. Többé nem szükséges bűnbe esnünk, hanem győzelmes életre juthatunk.

Hitvallásunk

Isten Igéjébe vetett hitünk formált minket azzá, akik vagyunk, és amiben hiszünk. A Szentírás félreérthetetlenül kimondja, hogy a mindennapos Keresztény életnek bűn feletti győzelmes életnek kell lennie, és mi hiszünk ebben! Ez teljesen lehetséges a Szent Szellem ereje által. Hallgasd mit ír Pál a rómaiaknak: „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!” Róma 6:14-15.

Más szavakkal élve győzelmes életre jutni igenis lehetséges, és bűnben élni teljesen szükségtelen! Jézus Krisztus igaz tanítványaivá válhatunk, mint akik betöltöttük az Általa szabott feltételeket, és most követjük Őt az örökkévalóság felé vezető új és élő úton. Igaz ez? Emberek ezrei mondhatják közülünk visszhangozva: Igen! Nem csak hisszük ezt, hanem személyesen tapasztaljuk a Szent Szellem segítségén keresztül.

Hitünk

A Brunstad Christian Church-ről