A harmadik kereszt: Felvenni a keresztünket tanítványként

A második kereszt felvételével végeztünk azzal, hogy értelmünkkel a bűnnek szolgáljunk. Ennek muszáj aktívnak maradnia bennünk, ha kegyelmet akarunk kapni a Krisztussal Istenben elrejtett élethez, mely a harmadik kereszttel lép érvénybe. (Kolossé 3:3-4) Amennyiben a második kereszt aktív, a Szent Szellem hozzánk jön és szívünkbe és értelmünkbe írja a törvényeket és parancsolatokat – törvényeket, melyek felszabadítanak minket a saját akaratunk cselekvése alól; törvényeket, melyek túlmutatnak a test nyilvánvaló cselekedetein. (Galácia 5:19-21)

A Szellemnek való engedelmesség által felvesszük a harmadik keresztet, amelyről Jézus a Máté 16:24 és Lukács 9:23 igeversekben beszél. “Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!” Lukács 9:23. Jézus buzdítása mély megváltást von magával, sokkal többet, mint bűnbocsánat elnyerése az elkövetett bűnökért (az első kereszt), és a tudatos bűnök levetkőzése (a második kereszt). Erről szól a hamisítatlan tanítványi élet. E kereszt által részt kapunk Krisztusból, aki Isten bölcsessége, azzal az eredménnyel, hogy átformálódunk Jézus képére. (1 Korinthus 1:21-25; Filippi 3:7-11)

Pál a tagjainkban lévő bűn törvényének felismeréséről ír, amely Isten akaratával szembe megy. (Róma 7:22-23) Ezt a bűnre való hajlamot hívjuk „testben lakó bűnnek” vagy „önös akaratnak”, ami szintén jelen van egy megtért hívőben is, aki bűnbocsánatot kapott és nem követ el tudatos bűnt. Így érti János, amikor azt mondja, hogy mindannyiunkban van bűn. (1 János1:8) Pál, aki követni akarta Krisztust, rájött, hogy ez a törvény munkálkodott tagjaiban, és így kiáltott, „Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” Róma 7:24. Közvetlenül ez után választ is ad: “Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által! Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.” Róma 7:25. A válasz abban rejlik, hogy megnézzük Jézus hogyan tette.

A saját „önakaratunk” (vagy önös életünk) a bűn a testben, amit mindannyian örököltünk. Emberként Jézus is örökölte ezt az önakaratot és kísértve lett, de szilárd elhatározása az volt a kezdetektől, hogy „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” (Lukács 22:42; Zsidók 4:15; Zsidók 10:5-7) Engedelmességet kellett tanulnia, mert ő is emberi természettel rendelkezett. (Zsidók 5:7-8) Isten Szelleme megmutatta a testében levő bűnöket, s Jézus egyetértett az ítélettel. Ilyen módon a bűn kárhoztatva lett Jézus testében, és Ő utat nyitott, amelyen az összes tanítványa követheti. Ezt a kereszt útjának is hívhatjuk. (Róma 8:3-4; Zsidók 5:7-8; 1 Péter 4:1-2)

Jézus elmondja nekünk ez hogyan történik, amikor arról beszél, hogy egy tanítványnak „fel kell vennie a keresztjét minden nap” és követnie kell Őt. (Lukács 9:23) Itt Jézus nem az első keresztre utal, a golgotai keresztre, ahová nem követhetjük Őt, mint mások bűneiért való áldozat és nem is a második keresztre, ahol a tudatos bűnöktől szabadulunk meg, mert Jézus sohasem vétkezett és nem volt szüksége arra, hogy a bűnt levetkőzze.
A kereszt, amire Jézus utal, az a harmadik kereszt, átvitt értelemben a „belső kereszt” amit Ő maga a földi életének minden napján használt. Ezen a kereszten a testében lévő minden bűn meg lett „feszítve”, amikor azok megkapták ítéletüket. Ez az önmegtagadás szenvedést okozott a testének, de halált a bűnnek. Így a bűnre való hajlamból sohasem lett gondolatokban, szavakban vagy cselekedetekben ténylegesen elkövetett bűn. Ez történt minden nap, míg az összes bűn Jézus testében kárhoztatva nem lett, és így kiálthatott a golgotai kereszten: „Elvégeztetett!”. (János 19:30) Ezért buzdította tanítványait arra, hogy kövessék Őt a saját keresztjüket felvéve, és saját életüket (önakaratukat) gyűlölve. (Lukács 14:26-27) (Hogy többet megtudj, olvasd el a „Krisztus megjelent testben” című Hitünk alapjai témát.)

„Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.” 1 Peter 4:1.

Péter azt írja, hogy fel kell fegyverkeznünk ugyanazzal a szellemmel, ami Krisztusban volt. A keresztünk mindennapos felvételével, ahogyan Jézus tette, és a Szent Szellem kijelentéseivel – akit Isten küldött hozzánk miután Jézus győzött a testében levő összes bűn és saját akarata felett – folyamatosan új területeit mutatja az emberi természetnek, a testünknek, amelyeket ki kell tisztítani. A régi természetünk helyére fokozatosan Krisztus erényei lépnek, és egyre inkább ráhangolódunk Isten hangjára és akaratára. A mindennapi kereszt felvételével emberi szellemünk megszabadul a testünktől Jézus vérén keresztül, és ez a kereszt vezető erő lesz a Szent Szellem által való új teremtésben.

Lehetséges, hogy győzelmünk van a test kívánságai felett, hogy jó lelkiismeretünk van és kívülről tiszteletre méltónak látszó az életünk, de a kereszt mindennapi használata nélkül csak lelki marad – földi. Szellemi előrehaladás csak a kereszt mindennapi felvételével és az akaratunk, a testünkben lévő bűn halálba adásával lehetséges. Isten szava elválasztja a lelket és szellemet. (Zsidók 4:12) Amikor ez megtörténik, akkor mélyebb megváltásba kerülünk és átváltozik az egész belső lényünk Isten képére. Ez a kereszt felemel bennünket a földi és lelki emberi reakciókból, hogy egyre inkább szellemivé váljunk, isteni természet részeseivé.

Jézus volt az első, aki először járt a kereszt útján, és most hív minket, hogy legyünk tanítványai és kövessük őt ugyanezen az úton. A bűn feletti halált, amit Ő használt, most mi is használatba vesszük. „Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.” 2 Korinthus 4:10. Amikor „Krisztus halála” aktív, akkor a bölcsesség és ismeret, mely a világból származik és alulról jön – vagyis ami felmagasztal – az semmivé lesz. E világ szerinti emberi dicsőségünk és tiszteletünk eltűnik az emberek szemében, mivel a világnak bölcsessége az, hogy valakik legyünk és hírnevünk legyen. (Galácia 6:14; 1 Korinthus 1:19) Ez a kereszt azonban szabaddá tesz minket a világtól ahogyan Krisztus élete növekszik életünkben. A kereszt által elkészülünk arra, hogy Krisztus Menyasszonya legyünk, az Új Jeruzsálem, mely a mennyből száll alá. (Jelenések 21) Azok, akik földiek, a földön maradnak, ám akik keresztjük mindennapi felvételével győznek, a tökéletesség felé igyekeznek (Filippi 3:12-14), és a mennyeiek képmását hordozzák – ők mennyeivé lesznek és ugyanolyan testet kapnak, mint amilyen az Ő dicsőséges teste. (Filippi 3:17-21)

1

A kereszt üzenete: Bevezető

A kereszt a kereszténység egyik legismertebb szimbóluma, de sokkal mélyebb jelentése van, mint csupán a Golgota keresztje.

Olvass többet
2

Mi a „kereszt”?

Az Írás valójában három keresztről beszél.

Olvass többet
3

Az első kereszt: A golgotai kereszt

Ez az a kereszt, amely a bűnök bocsánatához vezet.

Olvass többet
4

A második kereszt: Keresztre feszíteni az óembert és a testet indulataival és kívánságaival együtt

Ez a “keresztre feszítés” létfontosságú, amennyiben tanítványokká akarunk válni.

Olvass többet
5

A harmadik kereszt: Felvenni a keresztünket tanítványként

A harmadik kereszttel egész belső lényünk átformálódhat Krisztus képére.

Olvass többet
6

Mit eredményez, hogy felvesszük a keresztünket?

Egy dicsőséges jövő Krisztus ismeretében.

Olvass többet