A kereszt üzenete: Bevezető

A Biblia számos alkalommal említi a keresztet, főleg Pál leveleiben. Jézus jóval keresztre feszítése előtt már arra buzdított minket, hogy minden nap vegyük fel keresztünket, és kövessük Őt, ami a tanítványság feltétele (Lukács 9:23). Jézus azáltal rombolta le a bűn gyökereit és győzte le a halál és Sátán hatalmát, hogy minden nap felvette ezt a keresztet.

Pált megragadta a kereszt üzenete. Leveleiben láthatjuk, milyen nagyra értékeli a keresztet, amely áthatotta egész életét és beszédét.

“Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 1 Korinthus 1:18

„Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.”  1 Korinthus 2:2

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem.” Galácia 2:20

Ezek az igék világosan megmutatják, hogy a kereszt a kulcs, amely által követhetjük Jézust az új és élő úton a megszentelődés felé. A kereszt ereje által teljesen átformáltathatunk Jézus képmására, és így Krisztus élete is láthatóvá lehet a testünkben (2 Korinthus 4:10-11). Ezért van az, hogy a kereszt üzenete az evangélium egyik központi és legalapvetőbb pillére.

1

A kereszt üzenete: Bevezető

A kereszt a kereszténység egyik legismertebb szimbóluma, de sokkal mélyebb jelentése van, mint csupán a Golgota keresztje.

Olvass többet
2

Mi a „kereszt”?

Az Írás valójában három keresztről beszél.

Olvass többet
3

Az első kereszt: A golgotai kereszt

Ez az a kereszt, amely a bűnök bocsánatához vezet.

Olvass többet
4

A második kereszt: Keresztre feszíteni az óembert és a testet indulataival és kívánságaival együtt

Ez a “keresztre feszítés” létfontosságú, amennyiben tanítványokká akarunk válni.

Olvass többet
5

A harmadik kereszt: Felvenni a keresztünket tanítványként

A harmadik kereszttel egész belső lényünk átformálódhat Krisztus képére.

Olvass többet
6

Mit eredményez, hogy felvesszük a keresztünket?

Egy dicsőséges jövő Krisztus ismeretében.

Olvass többet