A második kereszt: Keresztre feszíteni az óembert és a testet indulataival és kívánságaival együtt

Azok, akik igazán belefáradtak bűneikbe, és valóban új élet után vágyakoznak, azok Isten jósága által megtérésre lesznek indítva. (Róma 2:4)

„Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje…” Apcs. 3:19-20 A megtérés1 egy egészszívű elhatározás, a világtól való elfordulás a korábbi bűnöket megbánva – a bűnnek múlandó gyönyörűségtől elfordulva Istennek élni száz százalékban, nem pedig részben mindkettőnek. Isten irgalmából bűnbocsánatot kapunk meg nem érdemelt kegyelem által, így egy új élet alapja fektettetik le. (Apcs. 3:19; Apcs. 26:18)

Megfeszíteni az „óembert” (Róma 6:6; Efézus 4:17-24)

Ahhoz, hogy új életre jussunk, le kell vetkőznünk az „óembert2” – a régi életünket. (Efézus 2:2-3; Efézus 4:22-24) Az „óemberünk” a megtérés előtti gondolkodásmódunk, mikor még megengedtük a bűnnek, hogy életünk felett uralkodjon, amikor még nem hoztunk egy tudatos döntést, hogy a bűnnek ellenállunk a helyett, hogy a kívánságok után mennénk. Világos, hogy nincs lehetőség felhagynunk a vétkezéssel, míg az „óemberünk” tevékeny életünkben. Így bűnbocsánatra lesz szükségünk ugyanazon bűnök miatt, amiket nap-nap után elkövetünk. Megtévesztés abban hinni, hogy az „óember” levetkőzése nélkül győzelmet kaphatunk a bűn felett. Ez csak egy külső látszatot fenntartó küzdelem lesz. Ha szellemi növekedésben akarunk részesülni a megtérés után, akkor le kell vetkőznünk vagy keresztre feszítenünk az „óemberünket”. (Róma 6:6)

Az „óembert” megfeszíteni egy hitbeli cselekedet. Elhatározzuk, hogy letesszük a régi gondolkodásmódunkat, amely készségesen engedett a bűnnek, és felöltözzük az „új embert3”. Egy új gondolkodásmódot és elhatározást, hogy ellenállunk a bűnnek és keresztre feszített életet élünk Vele. (Efézus 4:17-24) Halottnak tartjuk magunkat a bűn számára – többé nem szolgálunk a bűnnek tudatosan, és élők vagyunk Isten és az Ő munkája számára – testünket ehelyett az Ő szolgálatára használjuk engedelmességben. (Róma 6:11-14) Határozott eltökéltséggel levethetjük az „óembert”, és új életet kezdhetünk függetlenül attól, hogy hol vagyunk – ez egy hitbeli döntés.

Az óembert levetkőzni nem egyenlő azzal, hogy nincs többé bűn a természeti testünkben4, és többé nem kísértetünk azáltal, hogy von és édesget a tulajdon kívánságunk. (Jakab 1:14-15) Habár, ez nem jelenti azt, hogy azok szerint kell élnünk. Ez az új indulat3. Az új értelmünk nem szolgál többé a bűnnek, ehelyett visszhangzó „Nem”-et kiállt, amikor kísértve van. Ez egy erőteljes hitbeli elhatározás, mely az indulatunkban van.

Megfeszíteni a természeti testet indulataival és kívánságaival együtt (Galátzia 5:24)

Ebben az új indulatban a természeti testünk indulataival és kívánságaival együtt meg lehet feszítve Krisztussal. (Galátzia 5:24) A természeti test a bűntestünk tudatos része. Természetesen nem feszíthetünk meg valamit, amiről még nem ismertük fel, hogy bűn. De amint világosságot kapunk valamilyen bűnre, meg kell feszítenünk azt, megöldökölni. (Kolossé 3:5) Mikor ezek a kívánságok és vágyak feljönnek természeti testünkből, keresztre kell feszíttetniük – sosem juthatnak be a szívünkbe és indulatunkba – és ki kell szenvednünk azokat, míg meg nem halnak. Ez szenvedést hoz magával a természeti testben, mert ott laknak a vágyak és kívánságok, melyek nem elégíttetnek ki. Ezek a kívánságok végül meghalnak, mivel folyamatosan meg vannak tagadva egészen a halálig.

Indulatunk, tudatunk mely korábban gonosz munkában állt, Isten eszközévé válik hit által. Valóban halottnak kell tartsuk magunkat a bűnnek, és élőknek Isten számára. (Róma 6:11) Amikor egy személy folyamatosan tudatos bűnben él, azért van, mert az óember még életben van, és nincsenek tudatában a bűn megfeszítésének – a bűnnek szolgál. Ebből adódóan, az óember levetkőzése lehetőséget ad a tudatos bűnök felett való teljes győzelemmel teli életre ameddig csak világosságunk van – a testünk többé nem a bűnnek szolgája. „Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk.” (Róma 8:12) A természeti testünkben lévő gonosz hajlamok nem kell többé uralkodjanak rajtunk.

Ez a kereszt mindannyiunk számára van, akik vétkeztünk, és bűnös szokásaink vannak, de megbántuk és eldöntöttük, hogy új életet kezdünk.

Szójegyzék

  1. Megtérés/ megtérni: A megtérés az egy döntés, hogy elfordulunk a bűntől és sötétségtől, az ördög hatalmától az élő Istenhez. Megbánjuk korábbi bűneinket, és levetkőzzük régi életünket – egy életet, mely élvezte a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét, és megragadja az új indulatot – egy gondolkodásmódot, mely ellenáll a bűnnek. („Nem”-et mond a kísértésben). Megtérés után az is fontos, hogy ne térjünk vissza ahhoz a környezethez, amely negatív befolyással volt ránk megtérésünk előtt. Különben a dolgok ismét rosszul mehetnek. (Apcs. 3:19; Apcs. 26:18; 1.Péter 2:1-2)
  2. Az „óember”: Az „óemberünk” az a gondolkodásmódunk, amely még nem hozott egy tudatos döntést, hogy a bűnnek ellenáll. Ezzel a gondolkodásmóddal, mikor bűnre vagyunk kísértve, tudatosan egyetértünk ezekkel a kísértésekkel az indulatunkban, engedve, hogy ezek a kívánságok megjelenjenek bűnös gondolatainkban, szavainkban, tetteinkben. (Róma 6:1-6; Efézus 4:22-24; Kolossé 3:9-10)
  3. Az „új ember”/ „új indulat”: Az „új ember” az új gondolkodásmód, az új elhatározás, melyet felöltözünk „az óember” levetkőzése után. Ez egy döntés, hogy a bűn ellen harcolunk, „Nem”-et mondunk, minden alkalommal, mikor kísértve vagyunk a bűnre, hogy igazságban és szentségben éljünk. (Efézus 4:22-24)
  4. Bűn a természeti testben: A bűnös emberi természet, melyben minden ember részesült a bűneset óta. Ez azt jelenti, hogy emberi lényként természetesen kísértve vagyunk a bűnös kívánságaink és gondolataink által. Erre gyakran úgy is hivatkoznak, mint „veleszületett bűn” vagy „természetünkben rejlő bűn”.

1

A kereszt üzenete: Bevezető

A kereszt a kereszténység egyik legismertebb szimbóluma, de sokkal mélyebb jelentése van, mint csupán a Golgota keresztje.

Olvass többet
2

Mi a „kereszt”?

Az Írás valójában három keresztről beszél.

Olvass többet
3

Az első kereszt: A golgotai kereszt

Ez az a kereszt, amely a bűnök bocsánatához vezet.

Olvass többet
4

A második kereszt: Keresztre feszíteni az óembert és a testet indulataival és kívánságaival együtt

Ez a “keresztre feszítés” létfontosságú, amennyiben tanítványokká akarunk válni.

Olvass többet
5

A harmadik kereszt: Felvenni a keresztünket tanítványként

A harmadik kereszttel egész belső lényünk átformálódhat Krisztus képére.

Olvass többet
6

Mit eredményez, hogy felvesszük a keresztünket?

Egy dicsőséges jövő Krisztus ismeretében.

Olvass többet