Mi a „kereszt”?

Jézus halála a golgotai keresztfán lehetővé tette, hogy minden ember bűnbocsánatot nyerjen. Azonban ez a halál igazából annak a csúcspontja volt, hogy Jézus minden nap felvette keresztjét – egy belső, metaforikus keresztet, amelyen minden önös akarat feláldozta, és így minden természeti testben lévő bűn halálba került.

Míg a golgotai kereszt Jézus földi életének végét jelentette, ez a kereszt (a bűnök bocsánata) csak a kezdet egy olyan tanítvány számára, akinek valódi célja, hogy a természeti testben lévő bűnök – minden bűn, amely a bűnesetkor bekerült – feletti győzelemmel teljes életre jusson éppúgy, ahogyan Jézus.

Az Írás valójában három keresztről beszél, amelyeket itt tömören kifejtünk:

  • Az első kereszt: a golgotai kereszt (Lukács 23:33-43). Ez a valódi kereszt, amelyen Jézus szenvedett és meghalt. Ha hiszünk abban, hogy Ő szenvedett és meghalt ezen a kereszten, úgy békességünk van Istennel. Krisztus engesztelő áldozatunkká vált, és bűnbocsánatot nyerhetünk, ha imádkozunk érte és megbánjuk azt. Bűnbocsánat által váltatunk meg; nem munkáink vagy eredményeink miatt, hanem csakis kegyelemből.
  • A második kereszt: megfeszíteni az óembert szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ez az a metaforikus kereszt, amelyről Pál ír a Róma 6:6-ban és a Galácia 5:24-ben. Az a kereszt, amelyen az „óemberünk” – az a részünk, amely egyetért azzal, hogy olyat tegyünk, amiről tudjuk, hogy bűn – tevékenysége megszűnik, és a természeti test indulataival és kívánságaival együtt elveszíti hatalmát felettünk. Ezáltal a kereszt által újjászületünk és tanítványokká leszünk. Változás megy végbe szívünkben és elménkben, és többé nem követjük a természeti test nyilvánvaló cselekedeteit (Galácia 5:19-21). Többé nem vagyunk szolgái a bűnnek, hogy természeti test szerint éljünk (Róma 6:15-23, 8:12). Életre keltünk Krisztussal, miután szívünkben elfogadtuk Őt mint Urunkat.
  • A harmadik kereszt: felvenni a keresztünket minden nap és tanítványként megtagadni magunkat (Máté 16:24; Lukács 9:23). Ez szintén egy metaforikus kereszt, melyet Jézus élete minden napján felvett azáltal, hogy megtagadta Önmagát – Isten akaratát választotta a saját akarata helyett. Jézus azt mondta, hogy senki sem lehet az Ő tanítványa anélkül, hogy fel ne venné ezt a keresztet minden nap, ahogyan Ő maga is tette. Ha ezt tesszük, elpusztítjuk a bűn gyökerét és végzünk vele, ahogyan halálba adjuk a bűn különböző területeit életünkben, melyekre a Szent Szellem rámutat, és amelyeknek korábban nem voltunk tudatában. Ez az Istenben Krisztussal elrejtett élet. Ez a megszentelődés – teljes belső emberünk mély megváltása és átformáltatása, és így isteni természet részeseivé leszünk (2 Péter 1:4). Ez a Menyasszony elhívatása.

Olvass többet a három keresztről a sorozat többi cikkében!

1

A kereszt üzenete: Bevezető

A kereszt a kereszténység egyik legismertebb szimbóluma, de sokkal mélyebb jelentése van, mint csupán a Golgota keresztje.

Olvass többet
2

Mi a „kereszt”?

Az Írás valójában három keresztről beszél.

Olvass többet
3

Az első kereszt: A golgotai kereszt

Ez az a kereszt, amely a bűnök bocsánatához vezet.

Olvass többet
4

A második kereszt: Keresztre feszíteni az óembert és a testet indulataival és kívánságaival együtt

Ez a “keresztre feszítés” létfontosságú, amennyiben tanítványokká akarunk válni.

Olvass többet
5

A harmadik kereszt: Felvenni a keresztünket tanítványként

A harmadik kereszttel egész belső lényünk átformálódhat Krisztus képére.

Olvass többet
6

Mit eredményez, hogy felvesszük a keresztünket?

Egy dicsőséges jövő Krisztus ismeretében.

Olvass többet