Mi a különbség a kísértés és a bűn között?

Keresztényként úgy érezhetem, hogy ha kísértésbe kerülök, az tisztátalanná tesz és vétkeztem a gondolati életemben. Ez valójában nem igaz. A kísértés nem bűn, hanem a hitem próbája, és az evangélium által kitarthatok a kísértésben anélkül, hogy akár egyszer is bűnt követnék el!

Bűnre való hajlamom – a testben lévő bűn

A bűn az engedetlenség miatt jött be a világba, amelyet az első két ember, Ádám és Éva követett el. Ádám és Éva minden leszármazottja örökölte a testben lévő bűnt – nem magát a bűnt, hanem egy olyan hajlamot örököltek, hogy inkább a saját akaratukat akarják követni, mintsem Istenét. A Biblia különböző kifejezéseket használ erre a hajlamra: bűn a testben, bűn teste, bűn törvénye, kívánságok és vágyak stb. Pál a Róma 7:18-ban ezt írja: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.” Itt a bűnre való hajlamunkról ír, amit mindannyian örököltünk.

Kísértés vagy bűn

Jakab nagyon világosan ír a kísértésről és a bűnről: „Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfoganván bűnt szül: a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.” Jakab 1:13-15.

Ebből láthatjuk, hogy a kísértés önmagában nem ugyanaz, mint bűnt követni el. A bűn egy megfogantatásnak az eredménye – mikor az értelmem egyetért a kívánsággal (vággyal) ami a természeti testemben (emberi természetemben) lakik. Ez azt jelenti, hogy bűnt követni el olyasvalami, amit én választok, és a bűn anélkül nem megy végbe, hogy ne értenék egyet vele.

Senkinek sem kell vétkeznie!

Jakab arra tanít minket, hogy a kísértés hitünk próbája, és aki kitart, és nem vétkezik, az elnyeri az élet koronáját (Jakab 1:12). Ugyanígy Péter is írja, hogy örüljünk próbáinknak (kísértéseinknek), mikor hitünk megpróbáltatik, melynek eredménye lelkünk üdvössége. Az evangélium üzenete az, hogy bár meg vagyok kísértve, nem kell vétkeznem – követhetem Jézus lábnyomát és győzhetek a kísértésben. A bűn zsoldja a halál, de aki győz, örök életet nyer!

1

Mi a bűn?

Tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van a bűnből való megváltásra. De mi a bűn fogalma?

Olvass többet
2

Bűnbocsánat

A bűnbocsánat az egyik legnagyobb ajándék. Ez a keresztény élet kezdete, és Jézus munkájának egyik eredménye. Mit foglal magában a bűnbocsánat, hogyan kaphatjuk meg, és mi történik utána?

Olvass többet
3

Mi a lelkiismeret? Mit tegyek a bűntudattal?

Hogyan tudhatom biztosan, hogy mi helyes és mi helytelen? Mit tegyek a bűntudattal?

Olvass többet
4

Mi a különbség aközött, hogy bűn van bennem és, hogy bűnt cselekszem?

János azt írja, hogy bűn mindannyiunkban van, de aki a bűnt cselekszi az nem látta Istent, sem meg nem ismerte Őt. (I.Ján.1,8; 3,6) Mi tehát a különbség a kettő között?

Olvass többet
5

Mi a különbség a kísértés és a bűn között?

Van tulajdonképpen bármi különbség a kísértés és a bűn között?

Olvass többet
6

Hogyan győzhetek a bűn felett?

Isten szava azt mondja, “diadalmaskodjunk” a bűn felett. De hogyan?

Olvass többet