Mi a lelkiismeret? Mit tegyek a bűntudattal?

Mi a lelkiismeret?

Mindannyiunknak van egy ösztönös érzéke arra, hogy mi helyes és mi helytelen. Ez egy „belső hang”, mely minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket megvizsgálja. Ezt a „belső hangot” lelkiismeretnek nevezik, ami megmondja, hogy valami erkölcsileg helyes vagy helytelen.

Azonban a lelkiismeretem nem egy állandó dolog, amely sohasem változik. A környezetem, tapasztalataim és értelmem folyamatosan formálja és fejleszti azt. Ezért a lelkiismeret minden emberben különböző, és nem lehet „legfelsőbb bíróságként” tekinteni rá.

Tiszta lelkiismeret

Mindazonáltal a tiszta lelkiismeret a minimum feltétele annak, hogy békességünk legyen Istennel. Soha semmilyen körülmények között nem szabad a lelkiismeretem ellen tennem, mert az ugyanaz, mint tudatosan követni el bűnt. A tiszta lelkiismeret azt jelenti, hogy tökéletes összhangban élek azzal a világossággal (megértéssel), amim van.

Ha tudatosan bűnt követtem el, bocsánatot kell kérnem Istentől, és ha szükséges, emberektől is. Az ügyeimet rendbe kell tennem, mielőtt bármilyen fejlődésem lehetne a szellemi életemben.

Túlérzékeny lelkiismeret

Az emberek gyakran továbbra is bűnösnek érzik magukat annak ellenére, hogy bűnbocsánatot kaptak. Sátán, a vádoló, tovább vádolhat a régi bűnök miatt vagy a kísértések miatt. Ekkor hitben ellen kell állnom neki, és Jézushoz kell küldenem őt, aki eltörölte a bűneimet, valamint el kell fordulnom attól, hogy vétkezzek, azért, hogy a bűntudattól szabad legyek.

Szintén bűnösnek érezhetem magamat egy túlérzékeny, gyenge lelkiismeret miatt, amely olyan dolgokkal vádol engem, amiket Isten nem néz. Aggódhatok küls�� dolgok miatt, amiket jónak vagy rossznak tartok, ahelyett hogy Isten akaratát keresném. Ez ahhoz is vezethet, hogy másokat ítélek és beleavatkozok a dolgukba, pedig lehet, hogy teljesen tiszta lelkiismerettel cselekedtek saját világosságuk szerint. Szintén bűnösnek érezhetem magam más emberek szavaimról, cselekedeteimről alkotott véleménye miatt. Sátán, a vádoló minden alkalmat kihasznál, hogy kétségbe ejtsen, és rávegyen, hogy vádoljak másokat.

Ha az elmém Istent szolgálja, Ő segíthet abban, hogy lelkiismeretemet a helyes irányban vezesse. Isten Igéje által világos, hogy mi az Ő akarata, és imádkozhatok a Szent Szellemhez, aki mint segítő vezet és tisztább értelmet ad.

Sérült lelkiismeret

Ha életem egy vagy több területén megkeményítem magamat, és szándékosan újra és újra a lelkiismeretem ellen cselekszek, ez végül sérült lelkiismerethez vezet. Többszöri engedetlenség által a lelkiismeret „kikapcsol” ezeken a területeken, így bűntudat nélkül tehetem azt, amiről valójában tudom, hogy helytelen. Természetesen ez egy rendkívül veszélyes állapot – a bűn zsoldja attól még nem változott, hogy többé nem ismerem el a bűnt.

Azonban ha ezt teljes szívvel megbánom, és elkezdem Istent szolgálni és az Ő akaratát tenni, a Szent Szellem ezeket a területeket is megmutathatja nekem. Ekkor fel kell vennem a harcot ez ellen a bűn ellen, és rendbe kell tennem az ügyeimet. Írva van, hogy le kell aratnom azt, amit vetettem. Ez az aratás fájdalmas és nehéz lehet, de engedelmesség és kitartás által meggyógyulhatok.

Megváltásom és egy fejlődő lelkiismeret

Pál azt írta, hogy semmi vádat nem tud önmagára mondani, de nem ez teszi igazzá (1 Kor. 4:4). Tiszta lelkiismerete volt, de tudta, hogy vannak területek az életében, amik nem tökéletesek Isten világosságában. Tudta, hogy a tiszta lelkiismeretnél több követeltetik a teljes megváltáshoz.

Ha Isten akaratát akarom tenni, a Szent Szellem életemnek azon területeit is megvilágítja, ahol a lelkiismeretem nem elég érzékeny. A Szellem meg fogja mutatni azt a bűnt, ami a természeti testemben (emberi természetemben) lakik, és ez sokkal nagyobb terület, mint csupán a látható bűn. Ha engedelmeskedek a Szellemnek és az Ő vezetésének, a lelkiismeretem is fejlődni fog, és egyre nagyobb területre terjed majd ki.

 

1

Mi a bűn?

Tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van a bűnből való megváltásra. De mi a bűn fogalma?

Olvass többet
2

Bűnbocsánat

A bűnbocsánat az egyik legnagyobb ajándék. Ez a keresztény élet kezdete, és Jézus munkájának egyik eredménye. Mit foglal magában a bűnbocsánat, hogyan kaphatjuk meg, és mi történik utána?

Olvass többet
3

Mi a lelkiismeret? Mit tegyek a bűntudattal?

Hogyan tudhatom biztosan, hogy mi helyes és mi helytelen? Mit tegyek a bűntudattal?

Olvass többet
4

Mi a különbség aközött, hogy bűn van bennem és, hogy bűnt cselekszem?

János azt írja, hogy bűn mindannyiunkban van, de aki a bűnt cselekszi az nem látta Istent, sem meg nem ismerte Őt. (I.Ján.1,8; 3,6) Mi tehát a különbség a kettő között?

Olvass többet
5

Mi a különbség a kísértés és a bűn között?

Van tulajdonképpen bármi különbség a kísértés és a bűn között?

Olvass többet
6

Hogyan győzhetek a bűn felett?

Isten szava azt mondja, “diadalmaskodjunk” a bűn felett. De hogyan?

Olvass többet