Mi a bűn?

Mi a bűn tulajdonképpen? A bűn az, ami elválasztja az embereket Istentől, és a bűn zsoldja a halál. Bűnt követek el, ha nem vagyok engedelmes Isten akaratának és megszegem a törvényeit (1 János 3:4).

A bűnre sok kifejezés van, a Bibliában és azon kívül is. Például mi az „eredendő bűn”, a „testben lévő bűn” és mik a „test cselekedetei”? Mindenkiben van bűn, de senkinek sem kell bűnt cselekednie. Mi a különbség a kettő között?

Az eredendő bűn

A bűn akkor jött a világba, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak Istenhez, és ettek a jó és rossz tudásának fájáról. A saját akaratukat választották Isten akarata helyett, és ezáltal megtudták, mi a jó és mi a rossz (1 Mózes 2-3). Ez az egy engedetlen cselekedet rontotta meg emberi természetüket, így kaptak bűnös természetet, bűnös testet – ez az eredendő bűn.

A testben lévő bűn

Mi a testben lévő bűn? Ádám és Éva minden leszármazottja örökölte a testben lévő bűnt – nem magát a bűnt, hanem egy olyan hajlamot örököltek, hogy inkább a saját akaratukat akarják követni, mintsem Istenét. A Biblia különböző kifejezéseket használ erre a hajlamra: bűn a testben, bűn teste, bűn törvénye, kívánságok és vágyak stb. Pál a Róma 7:18-ban ezt írja: „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a testemben jó.”  Itt a bűnre való hajlamunkról ír, amit mindannyian örököltünk.

János írja: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk.” 1 János 1:8. A bennem lévő bűn a testben lévő bűn – indulatok és kívánságok –, amiket örököltem. Azonban ez nem a saját vétkem; így születtem, ezért nem róható fel nekem.

Ezt a hajlamot érzem magamban mindig, amikor kísértve vagyok. „Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja es édesgeti a tulajdon kívánsága.” Jakab 1:14.

Mikor követtem el bűnt?

Azonban nagy különbség van aközött, hogy bűn van bennem – vonzanak indulataim és kívánságaim – vagy bűnt cselekszem. Jakab tovább írja: „A kívánság megfoganván bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.” Jakab 1:15. Itt láthatjuk, hogy a kísértés addig nem lesz bűn, amíg meg nem fogan. Ez a megfogantatás akkor történik, amikor gondolataimban igent mondok a kívánságra. Ennek eredménye, hogy bűnt követek el gondolatban, szóban vagy cselekedetben. Ez az a bűn, amiért felelős vagyok, amivel el kell számolnom.

Nem tudatos bűn – a test cselekedetei

Gyakran tapasztalom, hogy Isten akaratával ellentétesen teszek, beszélek vagy gondolkodom anélkül, hogy tisztában lennék ezzel. Pál ezt a Róma 7-ben és 8-ban nagyon világosan leírja. Ezeket a tetteket a test cselekedeteinek nevezi, valamint ezt jelenti fogolynak lenni a bűn törvényétől, mely tagjaimban van. Mivel ezek soha nem lépték át tudatom határát, így nem vagyok vétkes sem. Ennek ellenére ezek a cselekedetek is tudatossá válhatnak később, és ekkor végeznem kell velük.

Ha szeretnél többet megtudni a lelkiismeretről, kísértésről, bűnbocsánatról és a győzelmes életről, olvasd el a többi cikket!

1

Mi a bűn?

Tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van a bűnből való megváltásra. De mi a bűn fogalma?

Olvass többet
2

Bűnbocsánat

A bűnbocsánat az egyik legnagyobb ajándék. Ez a keresztény élet kezdete, és Jézus munkájának egyik eredménye. Mit foglal magában a bűnbocsánat, hogyan kaphatjuk meg, és mi történik utána?

Olvass többet
3

Mi a lelkiismeret? Mit tegyek a bűntudattal?

Hogyan tudhatom biztosan, hogy mi helyes és mi helytelen? Mit tegyek a bűntudattal?

Olvass többet
4

Mi a különbség aközött, hogy bűn van bennem és, hogy bűnt cselekszem?

János azt írja, hogy bűn mindannyiunkban van, de aki a bűnt cselekszi az nem látta Istent, sem meg nem ismerte Őt. (I.Ján.1,8; 3,6) Mi tehát a különbség a kettő között?

Olvass többet
5

Mi a különbség a kísértés és a bűn között?

Van tulajdonképpen bármi különbség a kísértés és a bűn között?

Olvass többet
6

Hogyan győzhetek a bűn felett?

Isten szava azt mondja, “diadalmaskodjunk” a bűn felett. De hogyan?

Olvass többet