Bevezető

„Krisztus megjelent természeti testben”, ez a Jézus Krisztusról szóló tanítás, az Isten Fia, aki eljött a földre és test és vér részese lett. Kísértve volt, mint mi, de győzött a bűn felett, azáltal, hogy feláldozta magát Istennek az örökkévaló Szellem erejében.  Igaznak bizonyult emberi szellemében és felvitetett dicsőségben. (Zsidók 4:15; Zsidók 9:14; 1 Timóteus 3:16)

Jézus engedte, hogy emberként megszülessen a földön- az ember Jézus Krisztus. „Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért” Zsidók 2:17.

 „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” 1 Timóteus 2:5.

Mint keresztények nem csupán bűnbocsánatra vagyunk elhívva, hanem, hogy győzzünk minden bűn felett, hogy kövessük Őt, aki sosem vétkezett. (1 Péter 2:20-24). Tehát, hogy Jézus megjelent természeti testben – az ember fia állapotában, kísértéseiben, nehézségeiben, harcaiban és győzelmeiben- ez az, ami olyan élő jelentőséggel bír számunkra.

Olvass többet ebben a részben, hogy miért kellett Jézus megjelenjen természeti testben, mit tett a földön emberként és ez mekkora jelentőséggel bír tanítványainak – azoknak, akik követik Őt, mind halálban mind életben.

1

Bevezető

Miért olyan fontos számunkra, hogy Jézus “Dávid magjából született?”

Olvass többet
2

Miért kellett Jézusnak engedelmességet tanulnia?

Vétkezhetett volna Jézus? Miért ilyen rendkívülien fontos kérdés ez a keresztények számára?

Olvass többet
3

Jézus: Az Ember Fia vagy Isten Fia?

“Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a szent írásokban; az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett természeti-test szerint; aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Szelleme szerint, a halálból való […]

Olvass többet
4

Isten megváltási terve – Amire a törvény képtelen volt

Isten munkája az emberekkel – a törvény “Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.” Zsidók 1:1-2. Ádám és Éva ideje […]

Olvass többet
5

Isten megváltási terve – Annak jelentősége, hogy Krisztus megjelent természeti testben

Krisztus megjelent természeti testben „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt…” Róma 8:3. Erre volt képtelen a törvény: megszabadítani az embereket vágyaiktól és kívánságaiktól, a bűnre való hajlamtól, amely természeti testükben lakozott a bűneset miatt. Emiatt Istennek […]

Olvass többet
6

Tagadni, hogy Krisztus testben jött el – az Antikrisztus szelleme

„Az Isten szellemét erről ismeritek meg: amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus szelleme…” 1 János 4:2-3. Jézus az ember és Isten Fia is volt […]

Olvass többet