Jézus: Az Ember Fia vagy Isten Fia?

“Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a szent írásokban; az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett természeti-test szerint; aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Szelleme szerint, a halálból való feltámadás által, a mi Urunk Jézus Krisztus felől.” Róm.1,1-4.

Az ószövetségi próféták sok-sok helyen prófétáltak Jézusról. Többek között És.7,14-15. versekben, illetve a 9. és az 53. részben. Mikeás könyvében szintén olvashatunk Jézusról az 5. és 6. részben. Az Újszövetségben is találhatók Jézusról szóló próféciák, többek között a következő helyeken: Luk.24,14-15. Csel.18,28. és 1Pét.1,10-13.

A fent idézett Igében láthatjuk, hogyan vázolja Pál apostol röviden Isten evangéliumát, mely a Jézus Krisztusról szól.

  1. Ki Jézus Krisztus természeti-test szerint, és
  2. Ki Jézus Szellem szerint

Ha e két rész közül bármelyiket elvetjük, vagy megváltoztatjuk, akkor az már nem az Isten evangéliuma.

Mit jelent az, hogy Jézus természeti-test szerint a Dávid magvából való? Pontosan azt jelenti, amit mond is. Természetesen ismerjük Dávidot és az ő magvát, az ő nemzetségét. Pál is ebből a magból származott. Zsid.2,16. Önmagáról Pál azt mondja: “Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a természeti-testemben jó.” Róm.7,18. Jézusnak a természeti-teste is ilyen volt.

A szentség Szelleme szerint viszont Jézus Isten hatalmas Fiának bizonyult azzal, hogy feltámadt a halálból. Ezen a tényen nem változtathatunk. Akkor feltehetjük a kérdést: vajon amikor a Dávid magvából származó testben eljött, úgy jött-e, hogy az Istennek egész teljessége benne volt a szellemében. Erre az a válasz, hogy: Nem; hiszen meg van írva: “Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő; hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.” Fil.2,6-8. Gyakran hallható ez az állítás: Jézus valódi Isten és valódi ember volt. Ez nem igaz olyan értelemben, hogy Jézus megtartotta volna az istenség egész teljességét, amikor a Dávid magvából való testben jött el erre a földre. A Zsid.12,2. szerint sem lehet igaz: “Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, (a hit elkezdőjére és bevégezőjére – norv. ford. szerint) Jézusra.”

Olvass tovább, hogy megtudd mit jelent számunkra ma Isten teljes evangéliuma Jézust illetően.

Ez a cikk az első része Sigurd Bratlie könyvének „Az Isten Evangéliuma”-nak, melyet 1988-ban adott ki a Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag. Norvég nyelvről lett fordítva.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

1

Bevezető

Miért olyan fontos számunkra, hogy Jézus “Dávid magjából született?”

Olvass többet
2

Miért kellett Jézusnak engedelmességet tanulnia?

Vétkezhetett volna Jézus? Miért ilyen rendkívülien fontos kérdés ez a keresztények számára?

Olvass többet
3

Jézus: Az Ember Fia vagy Isten Fia?

“Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő prófétái által a szent írásokban; az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett természeti-test szerint; aki megbizonyíttatott hatalmasan Isten Fiának a szentség Szelleme szerint, a halálból való […]

Olvass többet
4

Isten megváltási terve – Amire a törvény képtelen volt

Isten munkája az emberekkel – a törvény “Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.” Zsidók 1:1-2. Ádám és Éva ideje […]

Olvass többet
5

Isten megváltási terve – Annak jelentősége, hogy Krisztus megjelent természeti testben

Krisztus megjelent természeti testben „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt…” Róma 8:3. Erre volt képtelen a törvény: megszabadítani az embereket vágyaiktól és kívánságaiktól, a bűnre való hajlamtól, amely természeti testükben lakozott a bűneset miatt. Emiatt Istennek […]

Olvass többet
6

Tagadni, hogy Krisztus testben jött el – az Antikrisztus szelleme

„Az Isten szellemét erről ismeritek meg: amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik szellem pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az Antikrisztus szelleme…” 1 János 4:2-3. Jézus az ember és Isten Fia is volt […]

Olvass többet