Előszó

Jézus arra int minket, hogy adjunk fel mindent és kövessük Őt, hogy tanítványaivá válhassunk. Mit jelent tanítványnak lenni? Miért éri meg feladni még a saját életünket is?
Jézus maga hívott el minket, hogy legyünk a tanítványai, követői. Ez a legeslegnagyobb elhívás, amiben embernek része lehet. Ez olyan élet, amely gazdagabb és örök élethez vezet. Ez az élet növekedés Isten dolgaiban, és Krisztus képére való átformálódás. Pontosan az az ösvény, amelyen muszáj járni. Életre szóló szerződés a mi Urunkkal és Mesterünkkel, hogy követjük Őt az életnek útján, akárhová is vezessen. Próbákon keresztül az örök dicsőség és az Ővele való testvériség felé.
A tanítvány életében folyamatos a fejlődés és növekedés, hogy olyanná váljon, mint a Mester, aki egyszer sem vétkezett, annak ellenére, hogy mindenben meg lett kísértve, amiben mi is. (Zsidók 4:15) “Megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb.” Filippi 2:5-11.
Őt követve és tőle tanulva Jézus tanítványai ugyanolyan életre jutnak, amilyen élete neki volt. A tanítvány élete harcokkal és próbákkal jár, ám mégis tele van örömmel, hittel, reménységgel és fejlődéssel. Ez a legérdekesebb élet, amit csak élhetünk, és akik tanítványi életet élnek, igazán boldoggá válnak. Képzeld csak, hogy Jézustól tanulhatunk, a Mestertől, hogy tehessük mindazt, ami jó! Egyre inkább szabaddá válhatunk saját kívánságainktól és bűnös természetünktől, minden határtól, ami eddig fogva tartott és nehézzé tette az életünket ezelőtt. Igazi áldássá válhatunk az emberek számára most és az örökkévalóságban.
Természetesen az ilyen életnek ára van. “Jézus így szólt: Bizony mondom néktek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet.” Márk 10:29-30.
Ha elkötelezted magad, hogy engedelmeskedsz Isten akaratának, akkor Ő is kötelezi magát, hogy felruházzon téged mennyei erővel (Lukács 24:49), és mindennel, ami az életre és kegyességre való (2 Péter 1:3), beírja törvényeit a szívedbe és elmédbe (Zsidók 8:10), megáldjon minden szellemi ajándékkal (Efézus 1:3), és mindennel, amire a földi testednek szüksége van, megadja neked. (Máté 6:31-34). Mi többre vágyhatnál még?
Fedezz fel még többet az élethosszig tartó tanulásról ebben a témában, ehhez kapcsolódó cikkeket a weboldalon, mélyreható cikkeket és bizonyságtételeket azoktól a tanítványoktól, akik személyesen tapasztalják az eredményét Jézus követésének.

1

Előszó

Jézus arra int minket, hogy adjunk fel mindent és kövessük Őt, hogy tanítványaivá válhassunk. Mit jelent tanítványnak lenni? Miért éri meg feladni még a saját életünket is? Jézus maga hívott el minket, hogy legyünk a tanítványai, követői. Ez a legeslegnagyobb elhívás, amiben […]

Olvass többet
2

Ki a tanítvány?

Emberek milliói imádják Jézust, mint Urukat. De mit jelent tanítványnak lenni?

Olvass többet
3

Mibe kerül tanítványnak lenni?

Jézus sokszor figyelmeztette az embereket, hogy mérjék fel a költségeket, mielőtt elhatározzák magukat arra, hogy követik Őt – hogy a tanítványai legyenek.

Olvass többet
4

A tanítvány fejlődése – Bűnbocsánat és a Szent Szellem

A tanítványi élet egyik legérdekesebb vonása az, hogy folyamatos növekedésből és fejlődésből áll. Jézusnak magának is engedelmességet kellet tanulnia, amikor emberként élt a földön (Zsid. 5:8), és szellemi fejlődésen ment keresztül: “Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” […]

Olvass többet
5

A tanítvány fejlődése – A kereszt útja és a közösség építése

A bűnbocsánat elnyerése lehetővé tesz egy új kezdetet az életünkben. Ekkor a tanítványok felkészültek arra, hogy elinduljanak a cél felé vezető úton — hogy olyanná legyenek, mint Mesterük, Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy lehetséges olyanná válni, mint a Mester, mert Ő ugyanúgy test […]

Olvass többet
6

Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Hogyan teljesíthetjük a ránk bízott egyik legnagyobb feladatot?

Olvass többet