Ki a tanítvány?

A „tanítvány” fogalom eredetileg diákot (tanárét) vagy gyakornokot (mesteremberét) jelent. Sokan hiszik, hogy Jézus tanítványai lettek, amikor Ő megbocsátja bűneiket. Csakugyan halottak voltunk bűneinkben, mégis bűneink megbocsátásával Ő életre keltett minket vele együtt (Kolossé 2:13). Azonban a bűnbocsánat nem jelenti azt, hogy tanítvány vagy. Amikor engesztelést nyertünk bűneinkért, és megbékéltünk Istennel Jézus halála által, akkor elérkezünk annak a kezdőpontjához, hogy követjük Jézus példáját, amit életével nyújtott.

Tanítómesterünk és elöljárónk

„A tanítvány nem feljebbvaló mesterénél; de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint mestere.” Lukács 6:40. Jézus tanítványa élethosszig tartó tanulásba kezd, hogy ugyanazt az életet élje, amit Ő. Jézus élete tökéletes megnyilvánulása Isten akaratának. Ő sohasem vétkezett. Ez nem azért volt így, mert isteni természettel született, amit nem lehetett megkísérteni. Élete során Ő személyesen keresztülment egy kiképzési folyamaton, hogy Isten akaratát tegye a sajátja helyett.

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” Filippi 2:5-8. Jézusnak meg kellett tanulnia felismerni Isten akaratát, és tanulnia kellett az engedelmességet (Zsidók 5:7-8). Egész életében ezt mondta: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied” (Lukács 22:42, Zsidók 10:5-7). Nap mint nap megkísértetett mindenben, ahogyan mi is (Zsidók 4:15), mégis azt választotta, hogy megalázta magát és szenvedett a természeti testben (megtagadta a saját akaratát, a testben lakó bűnből fakadó kívánságokat) ahelyett, hogy bűnt tett volna (Filippi 2:8, 1 Péter 4:1). Hihetetlen hűségének eredménye az volt, hogy sohasem vétkezett, és álnokság sem hagyta el a száját. Sohasem esett ki a szeretetből, tisztaságból és jóságból! Ő az a tanítómester és elöljáró, aki a tanítványoknak példát adott, hogy kövessék a nyomdokait (1 Péter 2:21-22).
(Tudj meg többet Jézus életéről itt! → Krisztus megjelent természeti testben)

Az út, amelyen Jézus járt, egy elrejtett élet volt Istennel, ahol egy munka ment végbe emberi természetében, a természeti testében. Ezen az úton Ő legyőzte a természeti testben lakozó bűnt, és véghez tudta vinni az emberiség megváltásának hihetetlen tervét (Róma 8:3-4). Mivel Jézus Krisztus emberi formát vett fel, és a bűn megtagadása egy emberben ment végbe, a tanítványai, akik ugyanazzal a természettel rendelkeznek, követhetik Őt ezen az úton, tekintet nélkül hátterükre, személyiségükre, s arra, hogy mikor és hol élnek. (Zsidók 2:10-18).

A tanítvány bűnhöz való hozzáállása

Ahogyan Mesterük, Krisztus tanítványai is hűen teszik Isten akaratát a saját testükben lakozó bűnös kívánságok és önzés helyett. Jézusnak radikális hozzáállása volt a bűnhöz (Máté 5:27-30). Tanítványai arra vannak buzdítva, hogy ugyanez legyen az indulatuk (Filippi 2:5, 1 Péter 4:1-2). Jóval egyszerűbb bűnt cselekedni, mint megtagadni a saját kívánságainkat. Ha valami rosszat tettünk, a legkönnyebb út védeni magunkat és kifogásokat találni. De tanítványokként megtanuljuk; Isten akarata az, hogy elfogadjuk az igazságot (János 3:19-21), megalázzuk magunkat (Jakab 4:6-10) és magunkat ítéljük mások hibáztatása helyett (Máté 7:1-3). Ahhoz, hogy betöltsük az Ő szavát, annyira kell szeretnünk Isten akaratát, hogy feladjuk a saját akaratunkat, vagy ahogyan Jézus mondta, saját életünket, ami az emberi természetünkkel örökölt bűnre való hajlamunk (Lukács 14:26-27). E nélkül a radikális hozzáállás nélkül nem győzhetünk a bűn felett, és nem lehetünk Jézus tanítványai!

A legnagyobb ösztönzés

„… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.” Zsidók 12:1-2. Jézus öröme az volt, hogy tanítványai lehetnek, akik ugyanazt az életet élik, és ugyanannak az isteni természetnek a részesei lesznek. Vágyott azután, hogy testvérei legyenek, akikkel megoszthatja mennyei Atyjától nyert örökségét! (Róma 8:16-17,29, Zsidók 2:10-18).

A tanítványok számára a legnagyobb ösztönzés szeretni Őt, aki előbb szeretett minket (1 János 4:19), és életét adta értünk; akkor is, ha tudjuk, hogy sohasem leszünk képesek visszafizetni azt a meg nem érdemelt kegyelmet, amiben részesülhettünk.

„Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” 2 Korinthus 5:14-15.  A tanítványok nem fognak megelégedni holmi tunya hozzáállással, hogy a bűnbocsánatot kifogásként használva kívánságaik és bűnös vágyaik szerint éljenek. A cél, amit Jézus állított számunkra az, hogy tökéletesek legyünk, miként a mi mennyei Atyánk is tökéletes! (Máté 5:48).

Természetesen szükség lesz szenvedésre ebben az elképesztő folyamatban, amiben bűnös emberi természetünk átformálódik Jézus pontos képmására. De példaképünkkel, Jézussal és Krisztus szeretetétől kényszerítve mi tanítványok továbbra is futunk „egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” Filippi 3:14. A jutalom pedig olyanná lenni, mint Ő, és olyannak látni Őt, amilyen valójában (1 János 3:2).

1

Előszó

Jézus arra int minket, hogy adjunk fel mindent és kövessük Őt, hogy tanítványaivá válhassunk. Mit jelent tanítványnak lenni? Miért éri meg feladni még a saját életünket is? Jézus maga hívott el minket, hogy legyünk a tanítványai, követői. Ez a legeslegnagyobb elhívás, amiben […]

Olvass többet
2

Ki a tanítvány?

Emberek milliói imádják Jézust, mint Urukat. De mit jelent tanítványnak lenni?

Olvass többet
3

Mibe kerül tanítványnak lenni?

Jézus sokszor figyelmeztette az embereket, hogy mérjék fel a költségeket, mielőtt elhatározzák magukat arra, hogy követik Őt – hogy a tanítványai legyenek.

Olvass többet
4

A tanítvány fejlődése – Bűnbocsánat és a Szent Szellem

A tanítványi élet egyik legérdekesebb vonása az, hogy folyamatos növekedésből és fejlődésből áll. Jézusnak magának is engedelmességet kellet tanulnia, amikor emberként élt a földön (Zsid. 5:8), és szellemi fejlődésen ment keresztül: “Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” […]

Olvass többet
5

A tanítvány fejlődése – A kereszt útja és a közösség építése

A bűnbocsánat elnyerése lehetővé tesz egy új kezdetet az életünkben. Ekkor a tanítványok felkészültek arra, hogy elinduljanak a cél felé vezető úton — hogy olyanná legyenek, mint Mesterük, Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy lehetséges olyanná válni, mint a Mester, mert Ő ugyanúgy test […]

Olvass többet
6

Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Hogyan teljesíthetjük a ránk bízott egyik legnagyobb feladatot?

Olvass többet