Így találd meg a szabadulás útját a kísértésben

Így találd meg a szabadulás útját a kísértésben

Isten megadta nekünk a szabadulás útját minden egyes kisértésben. De az nincs írva, hogy a kisértés megszűnik…

5 perc ·

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1. Korinthus 10:13

A szabadulás útja

1. Korinthus 10:13-ban a kísértésről beszél és arról, hogy Isten megadja a kimenekülés útját, hogy el tudjuk azt viselni. Milyen reményteljes, hogy olyan Istenünk van, aki minden kísértést úgy mér, hogy el tudjuk hordozni azt! Istennél van egy kiút számunkra minden egyes kisértés esetén. A kiút az, hogy a kegyelem trónja elé megyünk és imádkozunk kegyelemért alkalmas időben, más szóval, mielőtt még elesnénk. Ekkor a miénk Isten ígérete, hogy kegyelmet kapunk, ami erő és segítség a megfelelő időben, hogy állhassunk miután minden felett győzedelmeskedtünk. (Zsidók 4:16; Efézus 6:13)

1. Korinthus 10:13-ban nem arról beszél, hogy Isten menekülő utat ad a kísértéstől, azaz, hogy a kisértés eltűnik. Épp ellenkezőleg: Ő megadja a kiutat, hogy el bírjuk viselni a kísértést. A Szent Szellem erejét ígérte nekünk, hogy megerősítsen minket és így kiálljuk a próbát. Ez ugyanaz az örök Szellem, aki megerősítette Jézust az Ő testének napjaiban, ami lehetővé tette számára, hogy Önmagát ajánlja Istennek, mint egy szeplőtelen Bárányt. (Zsidók 9:14)

Egy ilyen kiút lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a vereséget a kísértés óráján. Ehhez viszont azt kell választanunk, hogy szenvedünk a testben. Természet szerint inkább elkerülnénk a testi szenvedést, remélve, hogy Isten ad egy kísértést megkerülő utat és kivezet minket a gyötrelemből. Azonban nem ez van megírva. Az Ószövetségben Izrael így gondolkodott, következésképp elvesztették a lehetőséget, hogy belépjenek és meghódítsák az országot. Amikor azt választották, hogy kiutat keresnek a helyzetükből, amit Isten előre elkészített, azzal azt is választották, hogy lemondanak egy hatalmas győzelemről az ellenségeik felett. Amit valójában választottak, az az, hogy negyven évig a pusztában vándoroltak az ellenségeik körül.

Törj keresztül az ellenségeiden!

Mit jelent elkerülni az ellenségeinket? Egészen addig, amíg egy helyzetből, amit Isten készített elő nekem, egy kiutat választok, azt választom, hogy elkerülöm az ellenségeimet. Talán megmaradok egy helyzetben, de egészen addig, amíg negatív, hálátlan gondolatokat táplálok másokról, amik ítélik a másikat vagy követelnek tőlük, azt választom, hogy elkerülöm az ellenségeimet. Az igazság az, hogy az ellenségeim a saját testemben laknak, és ennek semmi köze másokhoz vagy az élet körülményeihez. Egy bűnbak, egy kifogás, úgy jelenik meg, hogy a testnek ne kelljen szenvedni és ezért ilyenkor sírva mondja a test: „Másokkal van baj!” Amikor Isten kegyelme által megtagadom, hogy elmémet negatív, hálátlan és ítélkező gondolatoknak adjam, melyek követelnek másoktól, akkor tisztán látom, hogy valóban a testem az, ami az akadály. Akkor keresztül török az ellenségeimen az Ígéret Földjére.

Ne kövessük tehát Izrael példáját. Válasszuk inkább Isten kiútját a kisértés óráján – a megmenekülés útját, amin kiállom a kisértést és erőt kapok, hogy szenvedjek a testben és akkor végezhetek az ellenségeimmel – végezhetek a bűnnel! (1. Péter 4:1) Nyilvánvaló, hogy ez hoz egy rövid, pillanatnyi szenvedést. (2 Korinthus 4:17-18) Azonban, ez pontosan az, ahol meghalhatok a bűnnek! Ez az, amikor végezhetek az ellenségeimmel, végezhetek a zsarnokságuk alatti szenvedéssel ahelyett, hogy körbe-körbe járok mellettük évről évre véget nem érően. Melyik szenvedés nagyobb, mit gondolsz? Az apostol így buzdít minket: „mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába” Apcs.14:22. Igen, sok nyomorúságon át, nem sok nyomorúság körül. Akkor bemegyünk a királyságba, ami igazsággal, békével és Szent Szellem általi örömmel van telve.

Isten erősítsen meg erőteljesen minket, hogy válasszuk azt a kiutat a kisértés óráján, ami keresztülmegy a nyomorúságokon és nem megkerüli őket. Isten elkészítette ezt az utat, egy kiutat minden igazságtalanságból, nyugtalanságból és boldogtalanságból. Áldott minden egyes, aki kihasználja ezt.

Ez a cikk először a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában jelent meg 2014 júniusában, „A megmenekülés útja a kisértésben” címmel.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.