24 igevers az iskolakezdéshez

24 igevers az iskolakezdéshez

Bárhogy is érzünk az iskolával kapcsolatban, tudjuk, hogy kihívásokat tartogat. Íme néhány igevers, melyek segítenek megbirkózni ezekkel a kihívásokkal!

Bátorító igeversek az iskolakezdéshez

Készen állsz az iskolakezdésre?

Mindenkinek más érzései vannak az iskolával kapcsolatban. Vannak, akik szeretik, másoknak kicsit küzdelmesebb; néhányunk élvezi a rutint és a követelményeket, míg mások minden nap rettegve ébrednek miatta. Bárhogy is érzünk, biztosan tudjuk, hogy kihívásokat fog hozni. Tanítványként az iskolában bizonyosan találkozni fogunk kísértésekkel. Emiatt azonban nem kell félnünk – megfelelő fegyverekkel a kezünkben minden kísértés győzelemmé válhat! Ezt szem előtt tartva összegyűjtöttünk néhány igeverset az iskolakezdéshez, néhány gyakori helyzethez, amellyel a diákok találkoznak. Reméljük, hogy bátoríthatunk és erősíthetünk mindenkit azokban a helyzetekben, melyekről tudjuk, hogy elő fognak jönni az iskolai életben. Vezessenek minket ezek a fegyverek mindig győzelemre Krisztusban!

“De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.” 2 Kor. 2:14

Félelem az emberektől

Az emberektől való félelem alapjában véve az amiatt való aggodalom vagy azzal való törődés, hogy mások mit gondolnak rólunk. Keresztényként néha a hitünk azt jelenti, hogy a körülöttünk zajló dolgokkal pont ellenkező irányba kell mennünk. Gonosz beszéd. Szemtelenség. Azon dolgok eltűrése, amelyek ellentétesek Isten Igéjével. Hiúság. Önteltség. Ezek a dolgok átlagosak lehetnek egy nem keresztény számára, és nagyon nehéz lehet ellenállni nekik, akár csak úgy, hogy elsétálunk. Nehéz lehet elfogadni, hogy emiatt az emberek szemében kisebbek leszünk. Ezek az igeversek erőt adnak azt tenni, ami helyes, minden alkalommal az iskolában, bármit is gondoljanak mások!

“Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!” Zsolt.56:11

“Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józs.1:9

“Most tehát az embereket akarom meggyőzni vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.” Gal.1:10

“Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek.” Kol.3:23

“Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézs.41:10

“Mert nem a félelem szellemét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét.” 2Tim.1:7

“Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 1 Sám.16:7

Stressz/szorongás

Diákként sok dolog miatt lehet stresszelni és szorongani. Jó jegyek, időbeosztás, házi feladat, pénzügyek, jövőbeli tervek, tanórákon kívüli tevékenységek, stb. Sok követelés lehet felénk. De jó tudni, hogy van egy kősziklánk, akire támaszkodhatunk még ezekben a gyakorlati dolgokban is. Íme néhány megerősítő igevers az iskolakezdéshez:

“Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.” Fil.4:19

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” Fil.4:6-7

“Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

“Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” Máté 6:33

“Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra le ne térjetek!” Ézs.30:21

Igazságos foglalkozni a fontos dolgokkal, mint az iskola vagy munka, de résen kell lennünk, hogy ezek ne lopják el a békénket és örömünket.

Csordaszellem

Sok diák találkozik ezzel. Ezek erős befolyások, és olyan dolgokra késztetnek, amelyek áthágják a Szellem törvényeit, és saját lelkiismeretünk és meggyőződésünk ellen mennek. Hogy megfelelően tudjunk harcolni és kiállni az igazság mellett, valóban látnunk és értenünk kell, milyen életbevágó Isten arca előtt élnünk tiszta lelkiismerettel – még akkor is, ha ez szégyennel jár. Határozott és tudatos döntést kell hoznunk azért, hogy ezt hajlandók vagyunk elviselni Jézus nevéért. Több mint valószínű, hogy az iskolában megtapasztaljuk a csordaszellemet, de ezek a bibliaversek segítenek kiállni azért, amiről tudjuk, hogy helyes:

“És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róma 12:2

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” V.Móz.6:5

“Ne tévelyegjetek: »A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!«” 1 Kor.15:33

“Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.” 1 Péter 3:17

“Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” Kol.3:2-4

Hűségesen megőrizni magunkat a világ szellemétől

Pál ezt írta fiatal munkatársának, Timóteusnak:  Az ifjúkori kivánságokat kerüld!” 2 Tim. 2:22 Mikor azonban a nagyvilágban zajlik körülöttünk az élet és ingerek bombáznak minden oldalról, ez az egyszerű utasítás nyomasztónak és lehetetlennek tűnhet. Ám ha Isten ezen igéit megőrizzük a szívünkben és elménkben, akkor lesznek fegyvereink, amelyek garantálják, hogy tudunk menekülni és a világ tisztátalan szellemeit legyőzni. Akkor győzelmesen állhatunk tisztaságban az elfordult és elfajult világ közepette!

“Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” János 17:15

“Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4:13

“Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” 1 Kor.10:13

Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.” Ef. 6:10

“Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és Ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2 Krón.16:9

“De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól.” 2Thess. 3:3

Sok sikert kívánunk mindenkinek, aki iskolába megy, és reméljük, hogy ezek az igeversek segítségül és bátorításul lesznek számotokra! Isten őrizzen, erősítsen és áldjon meg titeket mindenben, amit tesztek. Tegyétek Őt az első helyre, és akkor biztosan sikerülni fog!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.