Ugrás a tartalomra

Isten Igéje a gyakorlatban

Fedezd fel, hogyan hív és buzdít minket Isten Igéje arra, hogy 100%-ban az Ő akarata szerint éljünk, és így többé ne kelljen vétkeznünk, hanem győzelmes életre juthassunk!

Legfrissebb

Tudod, mi Isten gondolata felőled?

Az Istenben való hit által jutunk el az Ő általa eltervezett jövőre

Csak Isten kegyelméből!

Megérteni Isten kegyelmét –mit visz végbe Isten kegyelme és hogyan tesz minket az igaz kegyelem méltókká arra, hogy Jézussal együtt járjunk fehér ruhában.

Amikor nem akarom, hogy a barátaimmal jól menjen

Mindannyian tudjuk, hogy az irigység rossz. Vajon az irigykedő gondolataim okozzák, hogy összehasonlítom magamat a barátaimmal?

Krisztus testének növekedése

Krisztus testében szellemi fejlődést kell tapasztalnunk. Hogyan érünk el olyan szellemi érettséget, hogy egyesítve legyünk és összeköttetésbe kerüljünk a test többi tagjával?

Mit jelent megölni a test cselekedeteit?

Ahhoz, hogy megölhessük a test cselekedeteit, először is meg kell értenünk, melyek ezek és miben különböznek a test kívánságai szerint való élettől.

Sára: hűségesnek ítélte azt, aki ígéretet tett neki

Teljesen normális lett volna, hogyha Sára nem hiszi el, hogy gyermeke lehet … hiszen már majdnem 100 éves volt.

„Mit gondolsz magadról?”

Valakitől egyszer olyan választ hallottam erre a kérdésre, ami igencsak mély hatással rám.

Mi kell ahhoz, hogy hosszútűrők legyünk?

„Hosszútűrés”, ez talán nem a leggyakoribb szó a mindennapi szókincsünkben, de ez a Szellemnek egy gyümölcse, egy belső tisztító folyamat eredménye.

Hitvallásunk

Isten Igéjébe vetett hitünk formált minket azzá, akik vagyunk és amiben hiszünk. A Szentírás félreérthetetlenül kimondja, hogy a mindennapi keresztény életnek bűn feletti győzelmes életnek kell lennie, és mi hiszünk ebben! Ez teljesen lehetséges a Szent Szellem ereje által. Nézd, mit ír Pál a rómaiaknak: „Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla!” Róma 6:14-15.

Más szavakkal, győzelmes életre jutni teljesen lehetséges, és szükségtelen bűnben élni! Jézus Krisztus igaz tanítványaivá válhatunk, mint akik betöltöttük az általa szabott feltételeket, és most követjük Őt az örök élet felé vezető új és élő úton. Igaz ez? Emberek ezrei mondhatják közülünk visszhangozva: IGEN! Nem csak hisszük ezt, hanem személyesen meg is tapasztaljuk a Szent Szellem segítsége által.

Olvass többet
Kövess minket