Nem kell gyötörjenek a kívánságaim!

Nem kell gyötörjenek a kívánságaim!

Kívánságaink hatalmas erők, melyek eltávolítanak minket Istentől. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy szabadok legyünk tőlük?

8 perc ·

„Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Szellem által élünk, akkor éljünk is a Szellem szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” Galata 5:24-26

„Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” Róma 6:11-12

A kívánságok vágyak vagy „szükségletek”, melyek erősen vágyakoznak a kielégítésükre. Jakab azt írja, hogy minden viszály és harc a tagjainkban dúló kívánságokból ered. (Jakab 4:1) A kívánság egy nagy csalás, rövid élvezete csupán egy képzeletbeli kapu a dicsőséghez, mely egyre nagyobb ürességhez vezet.

Hatalmas erők ellenünk – de nem vagyunk tehetetlenek!

Sokféle kívánság lakozik a testünkben és a legtöbb ember saját testének rabszolgája. Ám ez nem igaz azokra, akik Krisztushoz tartoznak. Ők hajlandóak megfeszíttetni Krisztussal azon erőbe vetett hit által, mely elérhető az evangéliumon keresztül. Halottnak tartják magukat a bűn számára az összes kívánságával és szenvedélyével együtt, melyek táplálást és kielégítést követelnek. Ez teszi lehetővé szellemüknek, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel és így hallhassák hangját. Ez a rendes keresztény élet! Ám úgy tűnik, Pál meg kellett erősítse ezt, mikor a Rómabelieknek azt írta: „Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Szellem élet az igazság miatt.” Róma 8:10. Ha Krisztus Szelleme lakozik bennünk és engedelmeskedünk Neki, a szándék az, hogy a test halott legyen minden kívánság számára, ami benne lakik. Ez az egyetlen módja annak, hogy életre jussunk és fejlődjünk szellemünkben.

Amikor némely kívánságra gondolunk, például a dicsvágyra, irigységre, szexuális tisztátalanságra, aggodalomra, a pénz szeretetére, önmagunk hasznának keresésére, más dolgába avatkozásra stb., akkor rájövünk, hogy ezek erőteljes hatalmak, amik bennünk laknak. Olyan erősek, hogy még az ószövetségbeli istenfélő emberek is tehetetlenek voltak, amikor ezekkel a testben lakozó kívánságokkal kellett küzdeniük. Ennek eredményeképp hatalmas szükség támadt egy Megmentő és Megváltó iránt!

„Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.” Róma 8:3-4. A törvény igazsága megkövetelte az indulatok és kívánságok halálát. (Róma 7:7)

Most mi következünk! Most van lehetőségünk bemenni az Ő nyugalmába – egy olyan nyugalomba, amelyben nem háborgatnak többé minket a testben lévő kívánságok és szenvedélyek. Ez a buzgóság és eltökéltség kell legyen a szívünkben amikor a minket gyötrő ellenségekkel találkozunk!

El vagyunk telve haraggal a bűn ellen?

„Te ismersz, Uram! Gondolj rám, és fogd pártomat, állj bosszút üldözőimen! Ne tartsd vissza tovább a haragod, mert elfognak engem! Tudd meg, hogy érted szenvedek gyalázatot! Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene. Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert kezed rám nehezedett, haraggal töltöttél el engem.” Jeremiás 15:15-17. Bizonyára mindannyiunk számára ismerősek ezek a testben lévő ellenségek, melyek üldözni akarnak minket. Ha nem gyűlöljük a bűnt, egész életünkben üldözni fog minket.

Azon tűnődöm, vajon van-e szükség ezekben a napokban, hogy egyedül legyünk és engedjük Isten Szellemét munkálkodni és betölteni minket haraggal. Hatalmas szabadság van és rengeteg lehetőség arra, hogy lássunk, halljunk és megtapasztaljunk sok mindent. A kérdés, amit mindenki fel kellene tegyen magának: Milyen hatással van ez a szellememre? Szellemem az erő és győzelem aromáját árasztja? Egészszívűségről, buzgóságról és istenfélelemről tesz bizonyságot? Kifizetődő távol maradni olyan remek buliktól, ahol az élményszerzésre való éhségükben az emberek örülnek, mert olyan jól érzik magukat egy emberi szinten, anélkül, hogy képesek lennének megítélni, hogy Krisztus Szelleme jelen van-e vagy sem. Az ilyen élet csak ürességhez és csalódáshoz vezet. Egy ilyen ember szelleme önelégültségről, felületességről, lomhaságról és lustaságról tesz bizonyságot.

Áldott mindenki, akinek eljött erőteljes leszámolási napja vágyaival szemben és olyan csapásokat mér, amelyek a nyugalomhoz szükségesek. Boldog mindenki, aki kész megtelni az erő Szellemével és uralkodásra emelkedik fel ellenségei között, aki keresztülharcolja magát és nem fordul vissza a harc napján! Igen, áldott mindenki, aki az oltáron hagyja az áldozatot míg az teljesen megemészttetik és nem kezdi el később azt enni, amit isteni buzgóságában korábban az életében elátkozott!

Ez a cikk először “Nyugalom a kívánságoktól!” címmel jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában 2005 májusában.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.