Egy életbevágó lecke mindazok számára, akik soha többé nem akarnak aggódni és stresszelni

Egy életbevágó lecke mindazok számára, akik soha többé nem akarnak aggódni és stresszelni

Jézus maga adta a tökéletes megoldást ezen egyszerű szavakkal: „Keressétek először Isten országát…”

5 perc ·

A munkánk, a számlák fizetése, a személyes szükségletek és azok ellátása, akikért felelősséggel tartozunk, sok időt vesz igénybe. Ezek a kötelességek nagyon fontosak és alapvető, hogy hűséges és jó sáfárok legyünk. Ám könnyen aggodalmaskodhatunk ezek miatt és felemészthetik gondolatainkat. Azonban Jézus arra int minket, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” – Máté 6:33. Ez csodálatos lehetőséget teremt arra, hogy gondolataink felszabaduljanak a földi dolgok alól és az örök kincsekre összpontosítsunk olyan értékes feladataink ellátása közepett, mint a gyermeknevelés, megbízható alkalmazottnak lenni és becsületesen élni a társadalomban.

Keressétek először Isten országát

Miből áll Isten országa és az Ő igazsága? Hogyan kereshetem azt?

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” – Mikeás 6:8. Isten akarata – az Ő országa – igaz (igazságos), könyörületes és alázatos kell legyen. Emberi hajlamaink szerint magunknak élünk és arra gondolunk, ami kellemes a számunkra. Ahhoz, hogy igazak és könyörületesek legyünk, meg kell tagadnunk emberi akaratunkat, hogy úgy tudjunk tenni másokkal, ahogy szeretnénk, hogy ők tegyenek velünk. Ez azt jelenti, hogy feladjuk saját önzésünket és másokat helyezünk előtérbe. Isten országát és az Ő igazságát keresni azt jelenti, hogy az Ő akaratát választjuk a sajátunk helyett.

Ha ez a vágy van bennünk, hogy először Isten országát és az Ő igazságát keressük, akkor látni fogjuk az önzetlen életre való alkalmatlanságunkat. Hamar rádöbbenünk, hogy szükségünk van arra a kegyelemre (segítségre), melyet Isten megad azoknak, akik alázatosan járnak előtte. (Jakab 4:6; 1 Péter 5:5.)

Isten országa bennünk lesz

Ha ebbe az irányba fordítjuk gondolatainkat, akkor „az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” – 2 Krónikák 16:9. A Szent Szellem által Isten megmutatja erejét nekünk úgy, hogy nem csak az egoizmusunkat és igazságtalanságunkat fedi fel számunkra, hanem erőt is ad, hogy meg tudjuk tagadni ezeket és igazak és könyörületesek legyünk helyette.

Ha tekintetünk egyre inkább és inkább Isten országa felé fordul, akkor Isten akarata iránti engedelmesség által megkapjuk ezt az országot a szívünkbe. (Lukács 17:21) Ilyen módon megismerjük Őt személyesen és egyre szabadabbak és szabadabbak leszünk a nyugtalanságtól és szorongástól, mely a saját akaratunk kereséséből ered. Akkor személyesen tapasztaljuk meg Pál Rómabelieknek írt szavait: „Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szent Szellemben.” – Róma 14:17. Azt is meglátjuk, hogy Isten erősnek mutatja magát abban, hogy megadja földi szükségleteinket. Újra és újra vigaszt találunk, amint látjuk Istent ajtókat nyitni, hogy megadja amire szükségünk van.

Ha aggódás helyett először tudatosan keressük Isten országát Igéje iránti engedelmesség által, akkor azt találjuk, hogy Isten hűségesen megtartja ígéreteit. Az élet mennyei kincsek felhalmozásának versenyszínterévé válik, miközben földi szükségleteink is megadatnak.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.