Vége a várakozási időnek!

Vége a várakozási időnek!

Végre elérkezett a nap! Már néhány hete örömmel vártam ezt a napot, amikor drága testvéreimmel együtt különös módon emlékezünk drága Megváltóm földre jövetelére.

5 perc ·

Végre elérkezett a nap! Már néhány hete örömmel vártam ezt a napot, amikor drága testvéreimmel együtt különös módon emlékezünk drága Megváltóm földre jövetelére.

Az a nap egészen új reményt keltett mindazokban, akik belefáradtak abba, hogy saját kívánságaiknak, vágyaiknak és hajlamaiknak szolgáljanak – igen, a reménység sugara gyúlt mindazoknak, akik a saját természetükben lévő szükség, hidegség és gonosz miatt szenvedtek, amely a békét, a jóságot, az erősítést és az épülést megrontja.

Ő az, aki képes arra, hogy mindent rendbe hozzon, Ő, aki a földre jött, aki mester abban, hogy megváltson és megszabadítson, aki legyőzött minden sötétséget és halált, és először hirdetett világosságot! Ő a békesség fejedelme, megváltó, tanácsos, közbenjáró Isten és köztünk – az ő szerény és szegényes földre jövetele okán gyűltünk most össze, erre emlékezünk ezekben a napokban.

Örvendjünk gyermeki örömmel ennek a kicsi Fiúnak. Az ő születésével sok prófécia beteljesedett. Élete által váltatunk meg, így a rólunk szóló próféciai beszédek is beteljesedhetnek. Gondold meg, életünk által semmisül meg az ördög műve! Mi, akik korábban a bűn szolgái voltunk, most megszabadulhatunk azáltal, hogy beismerjük magunkról az igazságot. Ján.8,31-36.

Mi, akik korábban a bűn szolgái voltunk, most megszabadulhatunk azáltal, hogy beismerjük magunkról az igazságot. Ján.8,31-36.
  • Szabadok vagyunk arra, hogy meghaljon a saját akaratunk!
  • Szabadok vagyunk arra, hogy Jézus életét éljük!
  • Szabadok vagyunk arra, hogy önzetlenül szolgáljuk a másikat!
  • Szabadok vagyunk arra, hogy határtalanul szeressünk bárkit!

Milyen fantasztikus szabadság van Jézus Krisztusban, amit most közülünk bárki megtapasztalhat. Nem csoda, hogy az angyalok ezt kiáltották: „Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” Luk. 2,10-14.

Ó, mennyire megérdemli odaadásunkat, maradéktalan szeretetünket, figyelmünket és halló füleinket! Az Ő fülei is az imáink felé fordulnak, szeretne személyesen velünk vacsorázni, szeretne személyesen beszélgetni és közösséget ápolni velünk. Jel. 3,20. I.Kor.1,9. Nyissuk meg szívünk ajtaját beszéde, világossága, meleg és végtelen szeretete előtt! A világ minden öröme semmit sem ér azzal összevetve, hogy Ő megragadhat minket.

Ha Őt megláttad, semmi más nem csábít,
Minden semmiség szemedben azután;
Ha Őt megláttad, elveszíthetsz bármit,
Semmi sem vonz és másra nem is vágysz.
(Edin Holme)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.