Hogyan állhatok ellen a környezetem nyomásának?

Hogyan állhatok ellen a környezetem nyomásának?

Hogyan tudok véget vetni annak, hogy olyan könnyen befolyásolható legyek arra, amiről tudom, hogy rossz?

7 perc ·

Lehetséges legyőzni az „emberektől való félelmet” és ellenállni a környezetem nyomásának? Hogyan tudok véget vetni annak, hogy olyan könnyen befolyásolható legyek arra, amiről tudom, hogy rossz?

Ki ne élt volna át nyomást a környezetéből? Mindenhol ott van – az iskolában, munkában, barátok között. Ez az a látszólag mindent elborító nyomás az alkalmazkodásra, ami gyakran ellentétben áll azzal, amiről tudom, hogy jó. Ha engedek, akkor belső üresség és erőtlenség lesz a vége. Nem csak ez, hanem még a gondolatok a megbánásról és rossz lelkiismeret is terhel.  Tudom, hogy ez nem egy olyan élet, amire keresztényként el vagyok hívva, de mit tudok tenni? Ellen tudok állni más emberek és véleményeik befolyásának?

Miért vagyok befolyásolva?

Miért vagyok annyira könnyen befolyásolható más emberek által? Ez azért van, mert olyan gondolatok által vagyok vezetve, hogy hogyan vélekednek mások rólam; félek attól, hogy mit mondanak, ha megmondom, hogy igazából mit hiszek, vagy ha nem veszek részt abban, amit ők csinálnak. Lehet, hogy nem leszek akkora a szemükben és még az is lehet, hogy mondanak rólam dolgokat, mikor nem vagyok ott! Erre néhányszor úgy utalnak, mint az „emberektől való félelemre”, ami az ellentétje annak, hogy Istent féljük és szolgáljuk, és ez az, amiért annyira nehéz ellenállni a környezetünk nyomásának.

Hogyan állhatok ellen a környezetem nyomásának?

Be kell ismernem az igazságot magamról. Be kell ismernem, hogy meg vagyok kötve attól, hogy az emberek mit gondolnak rólam. Be kell ismernem, hogy túl gyakran megyek az ellen, amiről tudom, hogy Isten akarja, hogy tegyek; a környezetemből vagy a médiából való nyomás vagy befolyásolás miatt. Kívánnom kell, hogy szabad legyek ettől! Akkor Isten el tud kezdeni segíteni. Egészen olyan mértékben tud segíteni nekem, hogy én magam lehetek jó befolyással az emberekre magam körül!

Istent szolgálni egyedül

Annyira fontosnak érezhetem, hogy az emberek elfogadjanak, de mi van azzal, hogy Isten maga fogadjon el és becsüljön meg? Mikor cselekedeteimet az befolyásolja, hogy más emberek mit gondolnak rólam, akkor elveszítem a kapcsolatot Istennel és a képességemet, hogy Őt szolgáljam és halljam az Ő hangját.

„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” 5. Mózes 6:5. Az első lépés afelé, hogy ellenállhassak a környezetem nyomásának, az az a döntés, hogy Istennek élek egyedül: szeretnem kell Őt és félnem attól, hogy vétkezzek ellene. Ha hiányát érzem az Isten iránt való szeretetnek és nincs ez a szent félelmem Ő felé, hogy ne vétkezzek ellene, akkor imádkozhatok Hozzá, aki „készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek” és akkor megkapom! (Jakab 1:5)

Rossz társaság elkerülése

Mikor beismerem az igazságot, hogy mennyire könnyen megingok a környezetem nyomása alatt, akkor természetesen figyelek arra, hogy ne kerüljek olyan szituációkba, ahol könnyen megkísértetek.

1 Korinthus 15:33-ban az van írva, hogy „Ne tévelyegjetek: A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság!”. Mélyen legbelül tudom, hogy ki befolyásol a rossz irányba. „De ők a barátaim,” gondolkodom magamban, „Ha fellépek ellenük, akkor lehet, hogy elutasítanak!”

Azonban, ha ezekkel a „barátokkal” töltök továbbra is időt, akik abba az irányba nyomnak, hogy olyat tegyek, amiről tudom, hogy rossz, akkor nem tudom Istent szolgálni és hűséges lenni hozzá. „Rossz társaság” magába foglalja azt is, hogy mit nézek vagy hallgatok, hol böngészek, mit „követek”, és mit olvasok. Ez a „gonosz társaság” elhomályosítja a látásom és célom, hogy szabaddá legyek a bűntől, és szükségszerűtlen kísértésbe vezet. Csak ha elválasztom magam a rossz társaságtól, akkor fejlődhetek a Keresztény életemben.

Légy kész

Még ha óvatos is vagyok, hogy milyen „társasággal” vagyok együtt, mindenképpen fogok találkozni váratlan nyomással a környezetemből. Fel kell készüljek előre. Minden reggel egy elhatározott indulattal kell felkeljek, hogy tisztán megőrzöm magam és engedelmeskedek Isten vezetésének a szívemben.

A Zsoltárok 118:6 azt mondja: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” Fel kell fegyverkezzek ezzel az indulattal, hogy készen álljak napközben.

Légy határozott

Nincs okunk szégyenkezni amiatt, hogy Keresztények vagyunk. Ha elhatároztam magam, hogy Istent szolgálom az életemmel, akkor ő tud adni bátorságot, hogy kiálljak azért, amiben hiszek, hogy helyes. 1 Péter 3:17-ben azt mondja: „Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata.”

Talán a legrosszabb dolognak tűnhet, ha az történik, hogy az emberek nem ismernek el, mivel azt teszem, amiről tudom, hogy helyes. Viszont az, hogy az emberek nem ismernek el, semmi ahhoz képest a belső békéhez és örömhöz képest, amit akkor kapok, ha tiszta lelkiismeretem van Isten arca előtt.

Válj példává

Azáltal, hogy elmondom másoknak, mit hiszek, és azután pedig e szerint a bizonyság szerint élek, akkor példa leszek. Máté 5:14-ben azt írja: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült vár. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Ahelyett, hogy kifogásokat keresnék, és hogy csak egyszerűen kikerülném a helyzeteket, választhatom azt, hogy fény legyek a sötétségben, ami a földön van. Használhatom a szabadidőmet arra, hogy megismerjem Isten Igéjét, hogy jó befolyást keressek olyan emberektől, akik magukat tisztán akarják tartani, ugyanúgy, mint én magam. Ezen a módon nemhogy csak ellen tudok állni a környezeti nyomásnak, hanem én magam is jó befolyással leszek a körülöttem lévőkre!

Bízz Istenben

Isten erősít engem, ha szívemmel Neki akarok élni. „Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2 Krónikák 16:9.

Ha csak Isten arca előtt élek egyedül, akkor Isten Maga lesz a szövetségesem. Minél inkább szabad leszek az emberektől, annál inkább felébredek arra, hogy mit akar Isten nekem személyesen mondani. Szabad leszek, hogy gondolkodjak, cselekedjek és szóljak aszerint, ahogy Isten dolgozik bennem Szent Szelleme által. Akkor segítség, áldás és példa leszek azok számára, akik körülöttem vannak, és belső örömmel leszek betöltve, ami csak abból eredhet, hogy azt teszem Isten arca előtt, amiről tudom, hogy helyes.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.