A legnagyszerűbb meghívó, amit valaha kaphatunk

A legnagyszerűbb meghívó, amit valaha kaphatunk

Jézus hív minket: „Vegyétek magatokra az én igámat… Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” Mit nyerünk, ha elfogadjuk ezt a rendkívüli meghívást és tanulunk Tőle?

4 perc ·

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” Máté 11:28-30.

Egy nyugtalan világban élünk.

Vajon Isten Igéje a mi időnkre is vonatkozik? Lehetséges az, hogy nyugalom legyen a lelkünkben, ahogy azt Jézus mondja? Természetesen igen; Isten Igéje nem változik és amilyen bizonyos, hogy Isten él, olyan biztosan áll Igéje.

Vegyétek magatokra az én igámat

Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy elérhető a legbenső nyugalom, és hogy Jézus megmutatja az odavezető utat. „Vegyétek magatokra az én igámat…” Mi ez az „iga”? Gondoljunk csak az ökrök befogására használt szerszámokra, melyekkel a földműves akarata szerint irányítja az ökröket. Amikor Jézus igáját viselem, akkor nem mehetek a saját utamon, hanem át kell adjam magam egy magasabb akaratnak. Hogyan ad ez igaz megnyugvást a lelkemnek?

„Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű.” Micsoda nagyszerű tanár! Pontosan tudja, milyen egy istentelen világban élni egy olyan testtel és lélekkel, mely érzelmeknek és kísértéseknek van kitéve. Azzal a hajlammal, hogy aszerint ítélem meg a dolgokat, ahogy épp az adott pillanatban érzek és gondolkodok és aszerint viszonyulok. Arra hív minket, hogy Tőle tanuljunk, Aki szelíd és alázatos szívű.

Ott, Jézus igája alatt megértem, hogy amikor valóban Isten irányítja életemet és alárendelem magam az Ő akaratának, akkor nyugalmat találok. Minden tiltakozás másokkal szemben és/vagy a kezelés ellen, melyben részesülök általuk vagy az élet körülményei által, el kell tűnjön. Már Ő vezeti életemet és én megtanulok hálásnak lenni mindenért, mivel ez az Ő tökéletes akarata számomra. „Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 1 Thessalonika 5:18.

Az én terhem könnyű

Nem történik meg egy csapásra, de tanulok Jézus tanítványaként, hogy szelíd és alázatos szívű legyek, bízva Istenben minden helyzetben, hogy a jó eredményt előhozhassa a maga idejében. Nem éppen így tett Jézus, mikor alávetette magát mindenféle kezelésnek – még a keresztfa általi halálnak is? Inkább a szenvedést választotta életében, mint a bűnt; ahogyan a Zsidók 11:25-ben és 1 Péter 4:1-ben van írva. „Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” Mondhatjuk, hogy minden könnyű amikor a szenvedés a beállítottságom, és valóban az is, mert ezzel a beállítottsággal Isten kegyelme és jótetszése nyugszik rajtam bőséges mértékben. Ő segíteni fog nekem akaratát tenni.

A saját utamon járni – hozott ez valaha nyugalmat lelkembe, legbenső lényembe? Ha saját akaratom véghezviteléért küzdök, vagy egyetértek a kísértéssel, akkor azt találom, mint egy makacs öszvér: az élet nehéz! Engedni Istent – a békesség Istenét – irányítani az út ahhoz, amire lelkem annyira vágyik: a nyugalomra, melyet az egész világ keres. Áldott minden egyes, aki hallgat Jézus ezen szavaira. Ők igazán nyugalomra jutnak.

Micsoda lehetőség, hogy egy igában lehetek Vele az Atya szolgálatában!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.