Az Antikrisztus szelleme III. rész: Megtagadni Krisztus tanítását

Az Antikrisztus szelleme III. rész: Megtagadni Krisztus tanítását

Mi Krisztus tanítása? Jézus ezt mondta az Őt követő sokaságnak: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.”

6 perc ·

„Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene; aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú.” 2 János 7-9.

Mi Krisztus tanítása? Jézus azt mondta az Őt követő sokaságnak: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem” Márk 8,34. Ha megmaradsz Krisztus tanításában, ha megtagadod saját magadat, akkor kiábrázolódik benned Jézus élete; Krisztus megjelenik természeti-testben. Akkor mind az Atya, mind a Fiú a tiéd.

Az Antikrisztus hazugságai

De akkor jönnek ezek az antikrisztusok és így prédikálnak neked: ”Nem látod, hogy ahogy gondolkodsz, ez mind csak szolgaság? Csak nem hiszed, hogy segíthetsz Istennek a megváltás művében? Nem, a mű elvégeztetett! Jézus mindent megtett, neked semmit sem szükséges tenned. Jézus teszi benned ezt. Csak mélyedj el Krisztus szeretetében, akkor minden magától megy. Nem szükséges neked egyik bűnt a másik után megtagadnod! Jézus vére mindentől megtisztított minket. Mi szabadságra vagyunk elhívva a Krisztusban; ne engedd magadat újra a szolgaság igájába fogni” stb.

A következő kivonat egy vallásos lapból példázza, milyen ravaszul magyarázza az Antikrisztus szelleme az igazságot:

"Isten komoly követelményeket és pontos feltételeket állít elénk, ha Isten országába be akarunk jutni. Halld csak Jézus szavait: ”Ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.” Máté 5,20. Ez a törvény követelése. De ”amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el.” Róma 8,3. Más szóval Krisztusban pontosan azt adta nekünk Isten, amit a törvényben követelt tőlünk. Most maga az Úr Jézus a mi igazságunk. Milyen kegyelem! A mi igazságunk tehát tökéletes, mert Jézus tökéletes.

"A mi igazságunk változhatatlan. Még ha megbotlottunk és vétkeztünk is, Jézus mégsem vétkezett. A mi igazságunk örök és biztos őrizetben van a mennyben, Krisztusban.  De hogy vagyunk a tökéletességgel mi itt a földön? Isten ezt is követeli, de Krisztus a mi életünk ezen a földön is. Az a tökéletes élet, amit Ő a földön élt, most az én életem is Isten előtt.”

Ha úgy véled, hogy ez kitűnően hangzik, akkor félre leszel vezetve az egészséges tanítástól, és a mesékhez fordulsz. A Róma 8,4-ben az áll, hogy Isten azért adta nekünk Jézust, hogy ”a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.” Az Antikrisztus szelleme eltávolít minden személyes igazságot. Ezt mondja: ”Teljes igazságunk Jézusban van, biztos őrizetben a mennyben.” E miatt a tanítás miatt a Sátán úgy uralkodhat itt, ahogy csak akar. A ”keresztények” nem akadályozzák meg őt ebben.

Ne hagyd magad becsapni!

Ezek az antikrisztusok felolvassák ugyan Isten Igéjét, de nem magyarázzák meg. Nem tesznek mást, mint mesélnek néhány megható történetet, idézeteket más emberektől, és továbbadják azt, amit a bibliaiskolában vagy szemináriumokon tanultak. Ezért rátámadok az olyan prófétákra – így szól az Úr -, akik egymástól lopkodják igéimet!” Jeremiás 23,30. „Ha tanácsülésemen ott lettek volna, akkor az én igéimet hirdetnék népemnek, megtérítenék őket gonosz útjukról és gaztetteikből.” Jeremiás 23,22.

De neked ezek a történetek tetszenek. Úgy gondolod, hogy ez olyan lélekemelő és olyan dicső szellem. Igen, de ez azért van, mert ebben nincs sem kard, sem kereszt. Elvarázsoltak, és boldog tudatlanságban éled elrontott életedet. Tévútra kerültél és nem munkálkodsz félelemmel és rettegéssel üdvösségeden (Filippi 2,12). Eltértél Krisztus tanításától; nem a tiéd sem az Atya, sem a Fiú. Ha fölveszed a keresztedet, és megtagadod magadat, győzelemre jutsz a harag, aggodalmaskodás, könnyelmű beszéd, rágalmazás és hiúság felett. E nélkül nincs jutalmad. A kereszt igéje nehéz, amikor az Antikrisztus szellemének befolyása alatt vagy. Megítélve érzed magad. Úgy érzed, hogy ez egy kemény szellem, ezért elfutsz és visszamész az antikrisztusokhoz – a varázslókhoz.

Vigyázzatok! Ma nagyobb szükség van erre a figyelmeztetésre, mint János idejében. Világosan látjuk, hogy az Antikrisztus szelleme munkálkodik a paráznában, és a parázna kereskedői az antikrisztusok. Természetesen a többségnél ez többé-kevésbé nem tudatos. Félre lettek vezetve. Ezért akarjuk a mennyei hangot még erősebben hangoztatni, mint valaha: ”Menjetek ki közülük!” (Jel. 18,4) A világosságot a gyertyatartóba helyezzük, kerüljön, amibe kerül!

Ez egy kivonat „A Menyasszony és a Parázna” című könyv „Az Antikrisztus szelleme” nevű fejezetéből. A könyvet a “Skjulte Skatters Forlag” publikálta először norvégul, 1946 szeptemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.