Az Antikrisztus szelleme I. rész: A természeti testben megjelent Jézus tagadása

Az Antikrisztus szelleme I. rész: A természeti testben megjelent Jézus tagadása

Tudtad, hogy bármit is teszünk, vagy Krisztus, vagy Sátán válik láthatóvá életünkben?

5 perc ·

Mi az Antikrisztus szelleme? „Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten Szellemét: Valamely szellem Jézust természeti testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; és valamely szellem nem vallja Jézust természeti testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottatok, hogy eljön, és most e világban van már.” 1 János 4,1-3.

Amelyik szellem vallja, hogy Jézus Krisztus természeti testben jött el, az Istentől van.” Ebből következik, hogy amelyik szellem ezt nem vallja, az az Antikrisztus szelleme. Az Antikrisztus ellene van annak, hogy Jézus Krisztus természeti testben jött el. Ez egy olyan szellem, mellyel mindenhol találkozunk. Már János napjaiban is tevékeny volt, és most még inkább az.

„Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött.” Róma 8,29.

Krisztus akkor jelenik meg természeti testben, amikor átformáltatunk a Fiú képére. Sátán az egyedüli akar lenni, aki megjelenik testben. Amikor az emberek mogorvák, sértődöttek, pénzszeretők, önzők, nyugtalanok, irigyek stb., akkor Sátán az, aki megjelenik testben. Isten arra hívott el minket, hogy mindettől meg legyünk mentve, és inkább Jézus legyen testté bennünk.

„Egy veszélyes tanítás”

Itt jön elő az Antikrisztus szelleme. Mikor ezt a buzdítást kapjuk: „Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját” 1 Péter 2,21-22., akkor az Antikrisztus szelleme azt mondja: „Ezt mégsem lehet szó szerint venni. Hiszen mi nem követhetjük Jézus nyomdokait, aki bűnt nem cselekedett, mert akkor bűntelennek kellene lennünk. Ó nem, mi bűnösök vagyunk, azok is maradunk; a vér alatt kell menedéket találnunk stb. stb.” Ezt a tanítást halljuk mindenhol. „A bűnök bocsánata lehetséges, de hogy Krisztus megjelent testben? Nem! Az egy veszélyes tanítás – a bűntelenség tanítása, – egy hamis tanítás.”

Látod-e, hogy az Antikrisztus szelleme mit próbál tenni? Megpróbálja bebizonyítani, hogy lehetetlen Jézus lábnyomait követni, hogy inkább Sátán jelenjen meg testben, mint Krisztus. Mit gondolsz, ki lenne a legszomorúbb, ha megszabadulnál a bűntől? A válasz – természetesen – az ördög! Ha félsz megszomorítani az ördögöt, akkor állj ellene a természeti testben megjelent Krisztusnak – a győzelmes életnek – minden erőddel. De halld csak: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei.” 1 János 3,8-10.

Egy éles kétélű kard

Jánosnak különös gondja volt arra, hogy ne vezettessünk félre. Éppen ezért levelei olyanok, mint a legélesebb kétélű kard. Azok, akik az Antikrisztus szellemében munkálkodnak, nem tagadják Jézus nevét; továbbra is Istenért dolgoznak. Azonban mi felismerünk bárkit, aki ebben a szellemben van; mégpedig arról, hogy Krisztust természeti testben megjelentnek vallja-e. János ír néhány példát, hogy megmutassa, hogyan ismerjük fel ezeket az embereket: „Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot.” 1 János 1,6. „Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság.” 1 János 2,4. Ezek mellett más példákat is ír első levelében. Gyümölcseikről ismerjük meg őket. Akik jó gyümölcsöt teremnek (Galácia 5,22-23) – testben megjelent Krisztus, – azok Isten Szellemében vannak. Akiknek csak a külső megjelenésük jó, de nem teremnek gyümölcsöt, azok az Antikrisztus szellemében vannak.

Nyisd fel a szemed, próbáld meg a szellemeket, és szörnyű látvány fog eléd tárulni. Annyira szörnyű, hogy a legtöbb ember oda sem mer nézni. Becsukják a szemüket, és azt mondják: „Nem ítélkezhetünk, végül is csak emberek vagyunk,” és így menthetetlenül félrevezetik őket ezek az „antikrisztusok.”

Ez egy kivonat „A Menyasszony és a Parázna” című könyv „Az Antikrisztus szelleme” fejezetéből. A könyvet a “Skjulte Skatters Forlag” publikálta először norvégul, 1946 szeptemberében.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.