Az örök élet értelmezése

VIDEÓ: Isten bele helyezte az örökkévalóságot szívünkbe. Van valami különbség abban, ahogyan az emberek megtapasztalják az örök életet? Befolyásolhatja bármi azt, ahogyan az örökkévalóságot töltjük?

A Prédikátor 3:11-ben van írva: „…az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta…” Nem tudjuk pontosan, hogy az örök élet mit tartogat számunkra. Azt viszont tudjuk, hogy ha követjük Jézust és parancsainak engedelmeskedve élünk, akkor az ígéret szerint vele tölthetjük az örökkévalóságot. Ebben az interjúban Gary Fenn mutat rá, hogy az emberek számára az örökkévalóság különböző lesz, valamint arra, hogyan tudjuk befolyásolni azt, ahogyan örök életünket tölteni fogjuk.

Hanganyag átirat: Az örök élet értelmezése

Minden ember örökkévaló?

Isten örökkévaló lényekké teremtett minket. Minden embernek van szelleme és van lelke. Írva van, hogy Isten valóban behelyezte az örökkévalóságot minden ember szívébe. (Angol fordítás) Tehát van valami örök a mi emberi lényünk legmélyén. Nagyon érdekes, hogy amikor emberekkel beszélsz, akkor te is tapasztalod, hogy az emberek – szinte kivétel nélkül – tudják mélyen legbelül, hogy életük örökké fog tartani. Legyenek akár hívők, akár hisznek Jézusban, akár nem, van valami az emberiségben – mert Isten oda helyezte – ami azt mondja nekik: “Az örökkévalóság létezik, van valami a síron túl.”

Hogy hol töltjük az örökkévalóságot, abban van a különbség. Az örök élet ígérete azoknak adatott, akik Jézusért élnek, akik hisznek Jézus Krisztusban és életüket Neki szánják. Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni az életét, tehát, hogy csak egy világi életet éljen amíg itt van a földön, hogy kívánságainak – önző módon, bűnben – éljen, az megmenti életét ebben a világban, de elveszíti azt az örökkévalóságban. Aki viszont elveszíti életét ebben a világban – vagyis elveszíti saját önös, önző életét – azért, hogy éljen egy életet, amely egyetértésben van Isten Igéjével, az meg fogja menteni örökkévaló életét. Számukra van az örök élet ígérete. Ebben van tehát a különbség. Nem abban, hogy megyünk-e az örökkévalóságba, mert minden ember ott lesz, hanem abban, hogy mi lesz a végzeted az örökkévalóságban. Ezt pedig a Jézus Krisztusba vetett hited határozza meg.

Hogyan tudjuk figyelmünket a földiek helyett az örökkévalóra szegezni?

Emberi lények vagyunk és ezen a földön kell élnünk, ezért az átmeneti élet vonz minket. Követelései vannak felénk, mert ebben a világban élünk. Annak érdekében, hogy az örökkévalót tartsd szem előtt, harcolnod kell minden ideig való ellen, amik le akarják vonzani gondolataidat a földi dolgokra, hogy azokhoz ragaszkodj. Harcolnunk kell ezek ellen és felfegyverkeznünk elsősorban Isten Igéjével. Mert Isten Igéje örök. Amikor pedig az Ige tölti be szívünket és gondolatainkat és célunk az, hogy betöltsük ezeket az igéket – Isten Igéjét – a lehető legteljesebb mértékben, akkor szemeink fel lesznek emelve az örök dolgok felé. Akkor azon dolgokra fogunk törekedni, melyek örökkévalók.

Például a bölcsesség fog kormányozni a teljes örökkévalóságon át. Amikor hiszel ebben és ez megragadja szívedet, hogy bölcsességet nyerhetsz, hogy Isten Igéje a bölcsesség teljessége; hogy Jézus Krisztusban a bölcsesség minden kincse és tudománya lakozást vett testileg. Ő megígérte, hogy megosztja velünk ezt az életet! Akkor például a bölcsesség akkora jelentőséggel bír majd és oly nagy kincs lesz számodra, hogy az élet minden helyzetében szíved és gondolataid nyitottak lesznek a lehetőségekre, melyekből bölcsességet nyerhetsz az életben. Azt a bölcsességet, melyet magaddal vihetsz majd az örökkévalóságba.

E világnak tudásából, a tudományokból, matematikából és ezekhez hasonlókból előnyöd származhat ebben az életben, viszont ha alkalmas akarsz lenni a kormányzásra a következő világban – mely ígéret adatott azoknak, akik Jézust követik ebben az életben – akkor bölcsességre van szükséged. Ezért amikor erre összpontosítasz és ez lebeg tisztán a szemeid előtt, akkor látni fogod azt a temérdek sok lehetőséget, amit azért kapsz az életben, hogy részt kaphass Isten bölcsességéből, mely Igéjében rejlik.

Befolyásolhatjuk saját örökkévalóságunkat?

Ó, hatalmas befolyásunk van erre! Igazából az örökkévalóság kezdete, amit hívhatunk kegyelmi időnek, melyet Isten adott az emberiségnek, hogy éljünk ezen a földön. Amikor a kegyelmi idő a végéhez ér és belépünk az új rendszerbe, melyet örökkévalóságnak hívunk, az első dolgok között lesz, ami történni fog az új rendszerben, hogy Isten megítéli az emberek titkait – az által, akit Ő nevezett ki – Jézus Krisztus által. Tehát az idő, melyet itt éltünk a földön – mondhatjuk így – igazából a próba ideje. Mi pedig meg leszünk… Elérkezünk az ítélet idejéhez, amikor megítéltetünk aszerint, ahogyan e világban éltünk, amikor elindulunk az örökkévalóságban. Ha hiszünk ebben és elfogadjuk Isten Igéjének igazságát, hogy ez az az út, akkor természetesen életünk minden területére hatással lesz ez a hit, mely szerint meg leszünk ítélve Isten által e földi éltünk alapján. Ezen ítélet fogja meghatározni az én örökkévalóságomat. Azt, ahogyan részem lesz az egész örökkévalóságban.

Jézus beszélt a vető példázatáról. Arról, hogy három különböző eredmény született azok között, akik befogadták életükbe Isten Igéjét, mint magot. Néhányan befogadták az igét és harminc annyi gyümölcsöt teremtek. Mások nyilván komolyabban vették, őket mélyebben megragadta az örökkévalóság. Szeretetük Jézus iránt sokkal hevesebb volt. Nagyobb óhajuk és vágyuk volt arra, hogy olyanok legyenek, mint Jézus és hogy éljék Életét, ezért hatvan annyi gyümölcsben volt részük. Jézus azt mondta, hogy voltak, akik annyira meg voltak ragadva Krisztus életétől, Isten Igéjétől, az örökkévalóságtól, attól, hogy Jézussal töltsék azt, attól, hogy olyan közel legyenek Hozzá, amennyire csak lehet, ahogy az Írás mondja, hogy olyan közel legyenek, hogy elérjék ezt a magasztos elhívást: hogy Jézus Menyasszonya legyenek. Egy menyasszony, aki egyenlő Vele, aki mindörökké Vele lesz, egy menyasszony, akinek közössége lehet Vele a legnagyobb mértékig. Ezek azok, akiket megragadott az igazság és Jézus élete. Jézus azt mondta a példázatban, hogy ők száz annyi gyümölcsben fognak részesülni életükben.

Ez kellene legyen a végső cél minden Keresztény számára. Ha pedig ez a célod, akkor nem fogsz más célért élni. Minden gondolatod, minden odaadásod, minden szándékod, minden buzgóságod, minden törekvésed, minden tebenned e kimondhatatlanul nagy célt fogja üldözni: hogy Jézussal egyenlő légy, akit elvisz magával az örökkévalóságba. Ebben a menyasszonyi-vőlegényi kapcsolatban lesznek ők együtt a Megváltóval.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.