Lehetséges-e vajon mindig boldognak lenni?

VIDEO: Susi megosztja velünk bizonyságát arról, hogyan lehet egy olyan megingathatatlan és tartós örömünk, amelyet körülményeink nem befolyásolhatnak.

A boldogság eléréséhez valami többre van szükség, mint derűs érzelmekre, hiszen senki sem lehet állandóan boldog, mégis mindenki az akar lenni. Mi tehát az igazi boldogság? Hogyan kaphatjuk ezt meg?

Nézd meg ezt az interjút, amiben Susi megosztja egyedi álláspontját arról, mit jelent a boldogság számára és miért véli azt, hogy lehetséges mindig boldognak lenni.

Audio átirat: „Vajon lehetséges mindig boldognak lenni?”

Mit jelent számodra a boldogság?

Susi: Számomra a boldogság legfőképp a békét jelenti. Létezik olyan boldogság, amelyet események, megtörtént dolgok, boldog érzelmek adnak és amelyet nem feltétlen mi választunk. Olyan dolgok, amelyek körülöttünk történnek, és amelyekre boldogan reagálunk. Ennél azonban létezik egy sokkal mélyebb és tartósabb öröm. Ez abból a békéből ered, amely a szívemben van. Továbbá ez a békesség abból a meggyőződésből fakad, hogy Istennek gondja van rám. Hiszek az Ő szavának és ígéreteinek. Tudom, hogy gondomat viseli és tervei vannak velem. Tudom, hogy megbocsátott és segít nekem tenni az Ő akaratát. Ez tehát az a meggyőződés és béke, ami teljesen független a körülményeimtől és ez tesz fölöttébb boldoggá, amikor este lefekszek.

Számomra a boldogság másik nagy részét a hála jelenti, amit szintén én választok. Ez egy biztos dolog. Olyasmi, amit nem befolyásolnak a helyzeteim. Tehát annak ellenére, hogy ugyan úgy szeretem a boldog pillanatokat és nagyon hálás vagyok az áldásokért, az emberekért, akiket szeretek és a napos időért, ezektől független vagyok, mert sohasem vehetik el tőlem azt a békességet, ami mindezeken kívül van.

Bizonyára vannak időszakok, amikor nagy veszteség ér, megpróbáltatások és amikor a dolgok egyáltalán nem a saját utam szerint alakulnak. Ilyenkor nincsenek felhőtlen pillanataim és semmilyen örömre utaló érzelem. Ennek ellenére lehetséges, hogy a szívemben béke és hála legyen. Ez ad egy olyan örömet, amelyre nincs hatással a jelenlegi helyzet, próba vagy konfliktus; akármivel is nézek szembe. Továbbá úgy gondolom, mindenki keresztülmegy olyan időszakokon, amikor ezek a boldog érzelmek eltűnnek. A „boldogságot választani” nem azt jelenti, hogy az érzelmeket választhatom meg, hanem igenis azt jelenti, hogy ragaszkodok Istenhez és az Ő szavába vetett bizalmam nem inog meg, és ez által a béke által egy sokkal mélyebb boldogságot kapok.

A Hála nagyszerű út a boldogsághoz. Egy igazi ösvény számomra.

A hála az gyakran egy választás. Lehetnek dolgok, amelyek nem úgy történnek, ahogy én azt szeretném. Mégis én választom meg, hogyan reagálok ezekre. A hála számomra egy igazi megoldássá vált. Ez egy kulcs. Észrevehetem amikor egy helyzetben állok és van valami, ami nekem nagyon nem tetszik. Talán emberek, akikkel számomra nem természetes, hogy jól jöjjek ki, vagy el vagyok választva azoktól, akiket szeretek. Ilyenkor választhatok, hogyan reagálok erre. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megtanulhattam, hogy van választásom megköszönni Istennek mindazt, amit elvégez bennem és tudhatom, hogy az Ő kezében vagyok és tehetem teljes szívből mindazt, amit Ő adott nekem. Amikor ezt teszem, boldogságra jutok.

Hiszem, hogy mindig lehetséges boldognak lenni

Ha úgy gondolok a boldogságra, mint békére és hálára, mert ez a saját szívem eltökéltsége és ezt nem befolyásolhatja semmilyen körülmény sem. Így nem is lehetséges, hogy mindig felszínesen derűsek és boldogok legyünk. Vannak sötétebb napok amikor meg vagyunk próbálva. A „gonosz nap” egy kifejezés, amelyről Isten igéjében olvashatunk. Azonban ez nem jelenti azt, hogy kijövök a nyugalomból vagy Istenbe vetett bizalmam öröméből.

Tapasztalom, hogy a boldogságom növekedhet is, ha tudom, mi veheti el azt. Hálátlan gondolatok, másokhoz hasonlítom magam, elégedetlen vagyok bármi módon; a félelem, aggodalom mind olyan gondolatok, amik nagyon természetesen jönnek fel, de elveszik az örömömet. Tehát minél inkább fel vagyok szerelkezve és készülve, fegyverkezve Isten Szavával és imádkozok a gondolataimban, tudatában vagyok annak, hogy ezekkel a dolgokkal találkozni fogok, annál inkább ellenállok azoknak! Így megtartom az örömömet. Ez tehát lehetséges, hogy boldog maradjak és mindenkor örüljek, de ébernek kell lennem és tudatában azoknak a dolgoknak, amelyek el akarják venni örömömet.

Megtalálom ezt a megingathatatlan boldogságot, ha hiszem, hogy Isten Igéje igaz számomra

Ha hiszem, hogy teljes mértékben szeret engem; hiszem, hogy Neki tervei vannak számomra. Ez nem bonyolult. Ez annyit jelent, hogy az értelmem szerint a legjobban teszem azt, ami éppen előttem van. Így amikor lefekszek este, ezt a békét kapom és tudom, hogy Isten velem van. Ő végig követ és foglalkozik velem. Ez a béke sokkal értékesebb, mint bármely más felhőtlen érzelem. Tehát hiába mennek ellenem a dolgok épp most és sok mindent kell tanulnom – sok próba és dolog lehet, amelyekkel találkozunk, leginkább, amikor nagyon fiatalok vagyunk – de lehet ez a hit és béke a szívem legmélyén.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.