Élő reménységre születtünk újjá!

Élő reménységre születtünk újjá!

Jézus feltámadása, s a Szent Szellem eljövetele élő reménységet gyújtott minden tanítványban, mind pedig benned és bennem. Olvass tovább!

„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra…”
1.Pét.1:3-4

Nagyon sötétnek nézett ki, mikor Jézust keresztre feszítették és sírjába tették. Péter azt hitte, mindennek vége. Esküdött, hogy nem ismeri Jézust és emiatt biztosan nagyon rossz lelkiismerete volt, mert tulajdonképpen szerette Jézust teljes szívéből. Azonban gyenge volt; még nem kapta meg a Szellem erejét a bensőjében. Viszont amikor az asszonyok elmentek a sírhoz, Jézust nem találták ott! A tanítványokhoz szaladtak és azt mondták: „Jézus nincs itt! Feltámadt!” Akkor remény gyúlt Péter és a többi tanítvány szívében. Jézus legyőzte a halált. A Mester legyőzte a halált! Majd kicsivel később megjelent nekik, s élő reménység jött Péter és a tanítványok szívébe, hogy most már ők is követni tudják a Mestert.

Láthatjuk, hogy mikor a Szent Szellemet kapta, Péter egy teljesen új ember lett. Felszabadult, felemelte hangját és az igazság szavát hirdette az embereknek úgy, hogy sokan közülük reszkettek, remegtek és a szavai „szíven szúrták őket”. Teljesen új Péter volt az, aki előállt. Isten embere, telve Szent Szellemmel. Még nem jutott messzire az új és élő úton, de kapta a Szent Szellemet és minden gyávaság, levertség reszketett tőle. (Apostolok cselekedete 2)

Pál írja, hogy Isten nem a csüggedés és a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erőnek szellemét. Erőnek szelleme volt az, mely Péterre és a többi testvérre jött. Nem csak az erő szelleme, de a szeretet és meggondoltság szelleme úgy, hogy az élet igéjét hirdethették az embereknek. (2.Tim.1:7) Mert az erő, szeretet és meggondoltság szelleme bölcsesség Istentől, mely segít nekünk és világosságot ad, hogy tovább jussunk az új és élő úton.

Istennek legyen hála, hogy erre az élő reménységre születtünk újjá!

„Elnyeletett a halál diadalra.
Halál! hol a te fullánkod?
Pokol! hol a te diadalmad?” 1.Kor.15:54-55

Az élő reménység által van ez, melyet Isten adott számunkra!

A cikk Kåre J. Smith 2018. október 22-i beszédén alapszik.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.