Boldogok, akik sírnak

Boldogok, akik sírnak

Nem csak a bűneid következményeibe fáradtál bele, hanem abba is, hogy újra és újra vétkezel? „Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” Máté 5,4

3 perc ·

Nem csak a bűneid következményeibe fáradtál bele, hanem abba is, hogy újra és újra vétkezel? Szomorú vagy, mert a vágyad, hogy jó legyél, nem mindig nyilvánul meg abban, amit teszel és mondasz? Hogyan lehetsz „telve örömolajjal”?

„Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” Máté 5,4

Pál írja a 2 Korinthus 7,10-ben: „Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.” Az Isten szerinti megszomorodás akkor jön, ha az Ő igéjének fényében meglátjuk magunkat és azt, hogy milyen keveset jutottunk előre az isteni természetben – Isten természetében.

Szomorkodsz, mert rabja vagy a benned lakó bűnöknek?

Az Isten szerinti megszomorodást a bűneim vagy hiányosságaim beismerése követi. Ez megbánáshoz vezet, ami előresegít a megváltás (és megváltozás) útján. Ha emiatt vagyok szomorú, akkor ez oda vezet, hogy még erőteljesebben tisztítom magam úgy, hogy a természetem egyre jobban fog hasonlítani Istenéhez. Ezért van írva a Prédikátorok könyve 7,2-ben: „Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak…”

A vigasztalás, amit Jézus kínál azoknak, akik Isten szerint szomorodtak meg, az, hogy a bűnnek, amit megbántak, vége lehet az életükben. Ézsaiás 61,2-3-ban az van írva, hogy Jézus örömüzenettel jött: „(…) megvigasztaljak minden gyászolót; hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, (…)” Te is egy vagy Sion gyászolói közül? Belefáradtál már nem csak bűneid következményeibe, hanem abba a ténybe is, hogy újra és újra elesel?

Isten szerint való megszomorodásod megbánáshoz fog vezetni, ami cselekvésre késztet téged!

Letör az, hogy alkalmatlan vagy igazán jó lenni mások felé? Észreveszed, hogy milyen messze vagy attól az élettől, amit a Bibliában látsz? Szomorkodsz, mert meg vagy kötözve és rabja vagy a benned lakó bűnöknek? Ha ezekre a kérdésekre igennel válaszolsz, akkor vigaszt fogsz találni, mivel Isten szerint való szomorúságod megbánást munkál, ami cselekvésre, engedelmességre, végül megváltásra késztet – az életre. Ezért van írva a Prédikátorok könyve 7,3-ban: „Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív.” Szomorúságodat öröm olaja váltja fel (Ézsaiás 61,3 és Zsidók 1,9).

„Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.” Máté 5,4

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.