Bűnbánat és bűnbocsánat

Bűnbánat és bűnbocsánat

Első lépés az üdvösség és a tartalommal teljes élet felé.

5 perc ·

Kaptad már valaha azon magadat, hogy majdnem öntudatlanul imádkozol segítségért? Ez gyakran akkor történik, amikor valamilyen nehézségen mész keresztül. Ha belefáradtál magadba és abba az életbe, amelyet élsz, akkor egyre inkább tudatában vagy annak a ténynek, hogy igazán szükséged van imádkozni!

Jézus tanította a tanítványokat, hogy bocsánatért kell imádkozniuk Istenhez azokért a dolgokért, amiket rosszul tettek. Világossá tette számukra, hogy a bűnbocsánat elnyerése attól függ, hogy ők megbocsátanak-e másoknak. Így imádkoztak: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” Elolvashatod a teljes imádságot a Máté 6:9–13-ban.

Bűntudat és bűnbeismerés

Amikor a lelkiismereted nyugtalan, Isten az, aki dolgozik és ráébredsz arra, szükséges bűnbocsánatért imádkoznod. Talán felfedezted, hogy az élet egyik útkereszteződésében a rossz utat választottad, és azt kívánod, bárcsak újrakezdhetnéd. Megérted, hogy amit tettél, az rossz. Péter apostol egyszer azt mondta azoknak, akik rájöttek, hogy rosszat tettek: „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek.” (Apostolok cselekedetei 3:19). Ha őszinte bűntudatod van, érzed, hogy szükséged van bocsánatra Istentől és az emberektől. A Biblia szerint, „Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga.” (Példabeszédek 28:13). Ha elfedezed a vétkeidet és nem akarod beismerni, akkor azokat nem is lehet megbocsátani neked. Akkor nincsen örömöd. János apostol írja, „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (1 János 1:9). Addig nem tapasztalod meg ezt az örömöt, amíg be nem ismered a bűneidet!

A megbocsátás alapja

Mielőtt Jézus a földön élt volna, a főpapnak áldoznia kellett egyszer egy évben az emberek bűneiért. Az emberek megbocsátást nyertek, bár ezek az áldozatok nem voltak képesek az embereknek segíteni megtartani a tiszta lelkiismeretet. Az áldozat ugyan bűnbocsánatot adott az embereknek, de ahhoz nem volt ereje, hogy az emberi természetből eltüntesse a gonoszságot. Ez a gonoszság az oka annak, hogy bűnt követtek el. Ezért kellett évről évre újra és újra az oltárra helyezni az áldozatot.

Jézus meghalt az emberekért. Odaadta áldozatul az életét egyszer s mindenkorra. A zsidókhoz írt levél 9. és 10. részében olvashatsz többet a megbocsátás alapjáról. Miután Jézus feltámadt, a megbocsátás elnyerése teljesen új értelmet kapott! Lehetséges számodra, hogy levetkőzd azokat a dolgokat, amelyek nyomják a lelkiismeretedet. Hogyha Istenhez fordulsz megbocsátásért, felszabadulsz a bűn alól, mert Jézus magára vette azokat. Ezért kérhetsz bocsánatot magabiztosan az elkövetett bűnökért. Azt fogod tapasztalni, ami a Bibliában írva van: „Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!” (Mikeás 7:19).

Miért olyan fontos a bűnbocsánat

Isten meg akarja mutatni szeretetét irántad azt a lehetőséget adva számodra, hogy elfelejthetsz mindent, ami a múltban történt és tiszta lappal kezdhetsz. Azzal, hogy Jézus felajánlotta az életét áldozatul, olyan utat nyitott, amely azelőtt megközelíthetetlen volt. Te is ezen az úton járhatsz! Te is áldozatul adhatod az életedet. Ezt úgy teheted meg, hogy harcolsz a gonoszság—bűn—ellen, ami a természetedben lakik, és megtagadod magadat a Szent Szellem erejével. A bűnök bocsánata a kiindulási pont, és ahogy haladsz tovább az úton, segítséget kaphatsz a tiszta lelkiismerettel való életre az által, hogy követed Jézus példáját – vagyis „felveszed a keresztedet naponta.” (Lukács 9:23).

Az új élet

Ahogy haladsz ezen az új és élő úton, egyre inkább és inkább hálás leszel. Másként kezdesz gondolkodni! Többé nem okolsz másokat a saját nehézségeidért. Hogyha igazságtalan voltál a múltban, arra vágysz, hogy igazságos legyél. Isten akaratát akarod tenni. Azt akarod tenni, ami a legjobb másoknak. Ez azért van, mert új értelmet kaptál. Az öröm jellemez majd téged, amit az új értelem által kapsz. Valami fejlődik benned, és Isten kinyitja az elmédet erre az új életre, így „új teremtéssé” válhatsz!

Vessző a szőlőtőn

Bocsánatot kapni a bűnökre annyit tesz, „igent” mondani a szőlőtőbe, azaz Jézusba való beoltásra. Jézus az mondja „Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt.” (János 156:4–5). Jézus azt akarja, hogy teremj gyümölcsöt. A fákban a nedv a tőből folyik az ágak felé.

Ha vesszővé válsz Jézus Krisztus szőlőtövén, erőt kapsz az életedre. Akkor az életed értelmet kap és érdekessé válik!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.