Felismerni Sátán fondorlatos eltérítő taktikáit

Felismerni Sátán fondorlatos eltérítő taktikáit

Sátán célja elválasztani minket Istentől. Így állíthatjuk meg ebben.

4 perc ·

„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” 1 János 2:15.

Ne szeressétek a világot

Sátán célja elválasztani minket Istentől. Ezt azáltal teszi, hogy megszeretteti velünk a világot. E világ istenének is hívják őt. Megvakítja a hitetlenek elméjét e világ dolgaival, nehogy meglássák Krisztus dicső evangéliumának világosságát. (2 Korinthus 4:4) A világgal való törődés még az istenfélelem látszatát is magára öltheti és meg lehet azt magyarázni sok ésszerű gondolattal. Sátán igen profi módon meg tudja magyarázni, hogy ez vagy az miért szükséges és hogy mennyire van abból szükséged. Ilyen módon az elméd és az időd le van kötve és Isten egyre távolabb és távolabb kerül. Így sodródtak el sokan azok közül, akik egykor buzgón szolgálták Istent.

Olvasunk Noé napjairól és Lót napjairól. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek, házasodtak és férjhez mentek. E világ elnyelte őket és Isten szeretete nem volt megtalálható. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. (Lukács 17:26-30)

Ez rádöbbent minket arra, hogy a világ szeretete egy szellemi erő, mely megragadja az embereket. Egy sátáni szellem, mely elvezeti az embereket Istentől egy „kedves” módon. Harcolnunk kell ez ellen a szellemi erő ellen teljes erőnkkel, mintha az életünkért küzdenénk. Akiket megkötöz e szellemi erő, ők itt fognak maradni amikor a Menyasszony találkozik Jézussal a felhőkben. Légy figyelmes te, aki lágymeleg lettél a buzgóságban és az elsodródás folyamatában vagy. Nem szándékoztál elhagyni Istent és tompává és lágymeleggé válni, de az élet dolgai és világi érdeklődésed ide vezettek téged. Talán csak több pénzt szándékoztál keresni, hogy többet tudj adni Isten ügyeire, de emiatt kevesebb időd maradt imára, és arra, hogy az odafent valókat keresd. Ilyen módon csalt meg sokakat e világ istene és választotta el őket Istentől.

Keressétek az odafent valókat

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” Kolossé 3:1-2. E két dolgot nem egyesítheted. Nem szolgálhatsz Istennek és a mammonnak. Amikor elkezded keresni mindkettőt, akkor kezdesz eltávolodni. Ezt jelenti lágymelegnek és félszívűnek lenni és Jézus ezért fog kiköpni szájából. (Jelenések 3:15-16) E világ istene hatalmat gyakorol azok felett, akik langyosak, mert az istenfélelem látszata megvan, de erejét megtagadják. (2 Timótheus 3:5) Arra vagyunk buzdítva, hogy elforduljunk az ilyenektől. Az istenfélelem ereje abban nyilvánul meg, hogy „e világ istenét” a lábaink alatt tudjuk és szabaddá válunk a földi javaktól.

Akik Krisztus keresztjének ellenségeiként járnak, azoknak istenük az ő hasuk és földi dolgokat kívánnak. Az ő végük pusztulás. Ebből rájövünk, hogy az életünk forog kockán. A tény, hogy igazolhatod magad emberek előtt, nem elég; mindenki tudja szívében, hogy szereti-e a világot, vagy ami a világban van. Itt az számít, hogy Isten arca előtt álljunk és ne csaljon tőrbe e világ szelleme, mert a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. (Filippi 3:18-20)

Istent szeretni ugyanaz, mint nem szeretni a világot. A megváltás útja, az élet útja az, hogy azokat keressük, amik odafent vannak és nem itt a földön. Ezt jelenti buzgónak lenni. Akkor találkozni fogunk Jézussal a felhőkben, amikor az arkangyal szózatával eljön és örökké együtt leszünk vele.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először “Ahol a te kincsed, ott van a szíved is” címmel jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában 1936 januárjában.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.