Tudod ki vagy?

Tudod ki vagy?

Tisztában vagy azzal, hogy Isten kiválasztott téged, mint királyi papságot és tulajdon népét? Mi jelent ez számodra?

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;” 1. Péter 2:9

Választott nép vagy.

Királyi papság vagy.

Isten tulajdonba vett népe vagy.

A sötétségből hívott el téged.

Az ő csodálatos világosságára hívott el téged.

Azért hívott el, hogy hirdesd nagy tetteit.

Isten név szerint hívott el téged

Elhiszed ezt? Hitet kaptál arra, hogy ez a vers rólad szól? Arra, hogy Isten már a világ alapjainak letétele előtt gondolt rád? Arra, hogy már jóval a születésed előtt megtervezte életedet? (Efézus 1:4, Zsoltárok 139)

Ha igazán elhiszed, hogy Isten királyi papsága vagy, akkor távol tartod magad e világnak minden gonoszságától. Nem kell félned attól, hogy az emberek mit gondolnak és mit mondanak rólad, mert Istené vagy. Külön tudod választani magad azoktól az ocsmány szellemektől, melyek le akarnak húzni e világ legaljának a szintjére. (2 Korinthus 6:16-18)

Leélheted az életedet ennek a tudásnak a koronáját viselve: egy örökkévaló szellem vagy, Isten által kiválasztott és becses, mennyei dolgokra teremtett lény. Akkor ennek a világnak a dolgai elveszítik vonzerejüket, mert sötétségük és csalárdságuk fel van fedve számodra. Csodálatos világosságára hívott el téged.

Meg tudod tenni!

Ebben a világban élsz és érintkezel vele. Iskolában, munkában, bárhol, ahol vagy találkozol helyzetekkel, melyek miatt kísértésbe kerülsz. Azonban, ha folyamatosan tudatában vagy annak, hogy egy hatalmas és szent elhívásod van, akkor ez erőt ad arra, hogy:

 • Elsétálj az ízléstelen párbeszédtől, pletykától, rágalmazástól. (Efézus 5:4; Jakab 3:6)
 • Légy egy egyén Őbenne anélkül, hogy beadnád a derekad a csordaszellemnek, a versengés szellemének vagy az önbizalomhiánynak. (1 Korinthus 12:4-6)
 • Fordulj hátat a társadalomnak, amely elfogad mindent, ami Isten szemében rossz. (Zsoltárok 1:1)
 • Legyél tiszteletteljes, kedves és szeretetteljes amikor a körülötted levők nem azok. Legyen szó tanárokról, főnökökről, munkatársakról, szülőkről vagy bárkiről, akivel dolgod van a mindennapi életben. (Filippi 2:3; Kolossé 3:12-14)
 • Fizess jóval a gonoszért. (Róma 12:21)
 • Ne irigykedj a bűnösökre. (Példabeszédek 23:17)
 • Élj Isten arca előtt ahelyett, hogy afelől aggódnál, mások mit gondolnak rólad. (1 Péter 1:24-25)
 • Legyél erős és bátor! (V. Mózes 31:6)
 • Viseld el a gyalázatot az Ő nevéért. (Zsidók 13:13)
 • Győzz a lustaság, panaszkodás, lázadozás stb. felett.
 • és még sok-sok mindenre.

„hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban,” Filippi 2:15

Közeledj Istenhez

Ahhoz, hogy szem előtt tudd tartani elhivatásodat a hétköznapi életben, fel kell fegyverkezned Isten Igéjével mielőtt kimész a világba, ahol szemben találod magad az élet helyzeteivel, melyekről tudod, hogy el fognak jönni. A kísértésekkel, melyekről tudod, hogy jönnek. Határozd el magad előre: ma csakis Istent fogod szolgálni és győzni fogsz minden felett, ami rávenne arra, hogy ne így tégy. (Lukács 4:8)

Frissítsd fel magad nap közben. Belső párbeszédet folytathatsz Istennel minden időben. Járulj a kegyelem trónusához amikor segítségre van szükséged. Ha szükséges, találj egy csendes helyet, ahol kiáltani tudsz Hozzá imában, vagy ülj le az Igével, hogy megerősítsd magad. (Zsidók 4:16; Zsoltárok 1:2-3)

Isten ismer téged, szeret téged és mindenkor veled van

Úgy érezheted, hogy szinte reménytelen a helyzeted, mert annyira erős a kísértés. Azonban Isten nem azért hívott el téged nagy dolgokra, hogy aztán ott hagyjon, hogy egyedül találd ki, mi a teendő. Ettől sokkal többet tett Ő! Mindig veled van, bárhová mész, bármit csinálsz, hogy megerősítsen abban, hogy a jót válaszd és azt tegyed. Teljesen mindegy milyen erősen vagy gyakran vagy kísértve, nem számít Sátán mennyire próbál meggyőzni, hogy add fel, Isten mindezektől erősebb és mindent meg fog adni amire szükséged van ahhoz, hogy több legyél, mint győztes. (Róma 8:37)

„De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged.” Ézsaiás 43:1-2

Isten ismeri azt az ösvényt, amelyen egy tanítványnak haladnia kell. Ismeri a folyókat és a tüzeket, melyeken át kell kelned. Ő soha nem hagy el téged. Tenyerén hordoz téged. Sátán ordíthat, mint az oroszlán, mégis ellene tudsz állni szilárdan állva abban a hitben, hogy a Mindenható Isten az erődnek forrása, védelmeződ és segítőd Ő. (Józsué 1:5; 1 Péter 5:8-9)

Isten mindenkor diadalra vezet téged Krisztusban és a te életed azt fogja hirdetni, hogy Isten mit tud véghez vinni azokban, akiket örök elhatározása szerint elhívott, akik hisznek Őbenne. (2 Korinthus 2:14; Róma 8:28)

Istené vagy. Hidd, hogy ezek az igék a tiéid és hatalmas dolgok véghezvitelére leszel képes Őbenne.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.