Hordozhatom mások terhét bárhol, bármikor

Hordozhatom mások terhét bárhol, bármikor

Van egy nagyon fontos dolog, amit bármikor tehetek másokért.

5 perc ·

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” Gal. 6:2.

Mostanában elgondolkodtam azon, mit is jelent „egymás terhét hordozni”.

Egy ismerősöm nemrég nehéz időszakon ment keresztül. Számomra úgy tűnt, hogy egyik dolog a másik után halmozódik fel számára és azon gondolkoztam: „Hogyan tudja elhordozni?” Egy bizonyos módon eléggé tehetetlennek éreztem magam, mivel nem igazán láttam, hogyan tudnék segíteni.

Egy dolgot mindig tehetek

Van egy dolog, amit mindig tehetek és amely nem függ olyan tényezőtől, ami ne volna az irányításom alatt.

Imádkozhatok.

Igazság szerint ez a legjobb dolog, amit tehetek másokért. Ösztönösen ez kellene legyen az első dolog, amikor szükségben van valaki, nem pedig az utolsó mentsvár, amikor már nem tudom mi mást tehetnék. Imával támogathatok másokat! „Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jakab 5:16) Nem csak valamennyire hasznos, hanem nagyon.

Nem mindig láthatom imáim eredményét, de bizonyos lehetek abban, hogy hasznosak. A „szenvedés pohara”, melyből valaki iszik, nem feltétlenül fog eltávozni. Talán Isten okkal engedi keresztülmenni a tüzes próbán az illetőt, megszentelés céljával. (1 Péter 1:6-9) Azonban imáim extra erőt adhatnak neki, felemelheti őt a szükséges pillanatban, hogy el tudja hordozni a tüzet. Még ha nem is volt ereje vagy hite önmagára nézve, talán kivehetem részemet terhének cipelésében!

Harc a szellemi világban

Ha a Szellem dolgozik bennem és a szívemre helyez valakit, akkor ez az imaszolgálat a feladatom. Ez egy harc, amit harcolnom kell! Efezus 6:18-ban azt olvassuk: „Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Szellem által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért;”. A 12. versben pedig azt írja: „Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.” Részt kell vennem ebben a harcban a gonoszság szellemei ellen, Sátán azon törekvései ellen, hogy az embereket kétségbe ejtse, kételyre vagy feladásra késztesse.

Mindig is érdekesnek találtam egy bizonyos történetet Dánielről. Egy angyal jött hozzá és azt mondta neki, hogy szavai – azaz imái – meghallgatásra kerültek, és hogy egy ideje próbálkozott eljönni hozzá. Azonban a „perzsa birodalom vezére” – aki egy szellemi hatalom az én értelmezésem szerint – útját állta huszonegy napig. Harcoltak a szellemi világban, míg végül Mihály arkangyal segítségükre sietett és legyőzték a perzsa birodalom vezérét. (Dániel 10:10-14) Ez a történet felnyitotta szemeimet arra, hogy mi is történik a szellemi világban. Egy harc folyik ott és úgy hiszem, hogy az ima kulcsszerepet játszik abban, hogy a gonosz szellemi erőket sakkban tartsuk. Talán imám által „Mihály arkangyal” segítségükre siet, hogy megnyerjék a csatát. Talán nem pont ő, de a lényeg, hogy imáim erősíthetik a jó oldalt. Ugyanezt tehetem azokért is, akiknek nincsen hitük önmaguk felé. Harcolhatok a nevükben, míg hitre nem jutnak!

Betölteni Krisztus törvényét

Ezt jelenti hordozni mások terhét. Természetesen Isten mutathat nekem valamit, amit megtehetek másokért, módot, ahogyan segíthetek és akkor az a fontos, hogy engedelmeskedjek ezeknek a késztetéseknek. Viszont az ima az első és legnagyobb dolog, amit másokért tehetek és ez építi a szeretet kötelékeit. Jézus megparancsolta nekünk, hogy „…szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket,” János 13:34. Azt is mondta: „…valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” Máté 25:34-40. Ez az imaélet tettleges szeretet az emberek iránt és ha ezt tesszük, akkor Jézusért tesszük és Őt szeretjük. Ez a második része annak a versnek Galaták 6:2-ből: „…így töltsétek be Krisztus törvényét.”

Személy szerint nekem még nagyon sokat kell fejlődnöm, de az a vágyam, hogy egyre inkább és inkább bele kerüljek ebbe a teherhordozó életbe. Ez egy rejtett munka, rejtett szolgálat, de nagyon sok gyümölcsöt terem.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.