És amit tesztek, szívből cselekedjétek

És amit tesztek, szívből cselekedjétek

Martha egész gyakorlatias módon ébredt rá, mit is jelent mindent szívből tenni az Úrnak.

Tanulnom kellett a vizsgákra, megírnom az iskolai feladatokat és a mosnivaló ruha csak gyűlt. Este bibliaóra volt a fiataloknak, amit megint ki kellet hagynom. El akartam vinni a húgaimat vásárolni és segíteni az egyik barátomnak is, akinek új babája született. De nem volt időm.

Ahelyett, hogy a barátaimmal lettem volna, otthon voltam egy halom szennyes és tankönyv társaságában. „Nincs időm semmi jót tenni”; ez a gondolat jött fel bennem, miközben szedtem ki a mosógépből egy adag ruhát. Egy másik adag mosatlant tettem a gépbe, amikor tudatosult bennem az elégedetlenség, amit éreztem. Akkor eszembe jutott egy igevers. „És valamit tesztek, szívből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” (Kolossé 3,23)

„Kimoshatom a mosatlant úgy, mint az Úrnak?” Kérdeztem magamtól. „ Végezhetem az én iskolai munkámat úgy, mint az Úrnak?” Tudtam, hogy a válasz „igen” mert BÁRMI, AMIT TESZEL érvényes az előbb megemlített tevékenységre is. Ahelyett, hogy önszánó vagy panaszkodó gondolatoknak adok helyet a ruhák kimosása közben, imádkozhatok valakiért, Isten igéjéről gondolkodhatok vagy énekelhetek egy bátorító éneket. Ahelyett, hogy neheztelve teszem az iskolai feladataimat, tehetem szorgalommal és hálát adva, hogy van lehetőségem tanulni.

Ezek olyan dolgok, amelyeket mindennap tehetek, hogy kifejezhessem szeretetemet Isten iránt. Ezek a tettek a gondolataimban elrejtve vannak. Nem kapok értük dicséretet vagy dicsőséget másoktól, azonban Isten áldását hozzák az életemre!

Miközben a ruhákat mostam, Isten szava betöltött örömmel és megszabadított az elégedetlenségtől!

„…Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde; minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által…” Efézus 6.17-18
Amikor segítségért imádkozok Istenhez a helyzetekben, az Ő Szavát adja nekem, amely hatásos fegyver az elégedetlen gondolatok legyőzéséhez.

Isten szavával felfegyverkezve, szerethetem és szolgálhatom Őt. Bárhol vagyok és bármit teszek, tehetem azt szívből Istenért!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.