Eszter: Lépj ki a komfort zónádból

Eszter: Lépj ki a komfort zónádból

Tanulság egy árvától, aki hite által királynő lett.

5 perc ·

Tudod, hogy tenned kellene valamit, de akkor fel kellene, add a komfort zónád és hittel kilépned abból. Tudod, hogy ez az Isten vezetése, de nehéz. Nem tudod, mi lesz az eredménye. Valójában, még azt sem tudod, hogy hol kötsz ki a végére.

Az Ótestamentumból egy egész könyvet szenteltek arra, hogy bemutassák Eszter – egy száműzött zsidó – történetét, a Perzsa Birodalomban. Egy árva, akit az unokabátyja, Márdokeus nevelt fel. Kedves volt, gyönyörű és egészen fiatal lehetett. Amikor a király kiadta a rendeletét, hogy új királynőt keres, és az összes fiatal, szép nőt a királyi palotába hozatta, Eszter otthagyta otthonát, és beköltözött a palotába. Az összes nő közül Ahasvérus király az ő fejére tette a királyi koronát és őt tette királynővé.

Érdekes belegondolni, hogy Eszter vajon mit érezhetett, amikor keresztülment ezen. Semmi kétség a felől, hogy teljesen a komfort zónáján kívül lehetett a fiatal zsidó lány. Nem tudhatta előre, hogyan alakulnak majd a dolgok. De Isten, mint mindig, ott volt a színfalak mögött. Volt egy küldetése Eszter számára, amit sosem tudott volna véghezvinni, ha nem hagyja maga mögött a régi életét.

Isten tökéletes időzítése

Időközben Márdokeus az istenfélelme miatt összetűzésbe keveredett egy emberrel, akinek nagy hatalma volt Ahasvérus királyságában. Ez önmagában egy másik történet. A lényege az, hogy ez az ember, Hámán annyira felbőszült, hogy meggyőzte a királyt, hogy rombolja le a zsidók királyságát. A király nem volt tudatában annak, hogy Eszter a zsidó néphez tartozott, és beleegyezett a gonosz tervbe. Hogyan élhette túl ezt az Isten népe?

Isten elindította az események sorozatát, amiben Esztert és Márdokeust használta fel arra, hogy megszabadítsa az Ő népét a szenvedéstől.

Ha olvasod a történetet, láthatod, hogy minden tökéletesen volt időzítve. Isten elindította az események sorozatát, amiben Esztert és Márdokeust használta fel arra, hogy megszabadítsa az Ő népét a szenvedéstől.

Nem láthatod te sem a teljes képet az életedben, de el tudod hinni azt, hogy Isten mindent tökéletesen irányít? Jézus mondta, hogy egy veréb sem esik a földre az Atya akarata nélkül. (Máté 10:29) Lehetetlen elhinni azt, hogy bármi, ami történik velünk, azt Ő gondosan át ne vizsgálta volna, hogy pontosan az teljesüljön az életünkben, amit tervezett nekünk? (Példabeszédek 3:5-6)

Bátorság a bizonytalanság ellenére

Eszter és Márdokeus kiterveltek valamit, amiben Eszter élete volt veszélyeztetve. A király elé kellett állnia, képviselni a zsidó népet. A törvény kimondta azt, hogy bárki, aki hívatlanul megy a király elé meg kell halnia és nem tudhatták előre, hogy egyáltalán fogadja-e. Azonban Márdokeus ezekkel a szavakkal próbálta meggyőzni őt: „Ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra?”

Eszter válasza ez volt: „Elmegyek a királyhoz, noha törvény ellenére; ha azután elveszek, hát elveszek.” Ezt nevezzük hitnek!

Eszter egy árva volt, akiből királynő lett. Nagyon merész dolog volt, hogy harcba szállt a népéért. Nem lehetett könnyű, amit az is bizonyít, hogy 3 napig böjtölt és imádkozott mielőtt véghezvitte volna a tervet. Engedelmes volt, pedig nem tudta, hogy mi lesz a végkifejlet. Bízott Isten vezetésében.

Bizalom Isten vezetésében

Eszter hitének és bátorságának eredménye lett az, hogy Ahasvérus király fogadta őt, és elfogadta a közbenjárását a zsidó népért, így ők megmenekültek a veszedelemtől. A gonosz Hámánt felakasztották arra a fára, amit Márdokeus számára épített.

Lépj ki a komfort zónádból és éld az életed hittel!

Tanulj meg hinni Istenben kétségek nélkül! Ő annyira szeret téged, hogy megnyugodhatsz az Ő tökéletes vezetésében és bölcsességében az életedre nézve. Eszter egyszerűen csak ezt tette, és több mint jól ment neki. Te is ugyanilyen egyszerűen bízhatsz ebben, és járhatsz ebben a hitben. Légy engedelmes, és tedd meg, amit Isten kér tőled! Lépj ki a komfort zónádból és éld az életed hittel!

Olvasd el Eszter könyvét, amely inspiráló és lebilincselő történet.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.