Hit, remény, szeretet: E három marad meg

A mindennapi harcban, melyet egy kereszténynek vívnia kell, szükséges, hogy tudjuk hogyan maradhatunk állva.

Hit, remény, szeretet: E három marad meg

Hit, remény, szeretet: Hogyan maradjunk állva

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”  1 Korinthus 13:13

E három nélkül veszítünk az élet próbáiban, de ezzel a hárommal nem történhet másként, mint hogy szilárdan megállunk. Lehetetlen Istennek tetszeni hit nélkül, szeretet nélkül pedig semmik vagyunk. Sem hit, sem szeretet nélkül nincs remény. Viszont hittel és szeretettel mindig örvendezhetünk az élő reménységben, amely sohasem szégyenít meg minket.

Lukács 21:36-ban Jézus azt mondja: „Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.” A Szentírás mondja nekünk, hogy nehéz idők jönnek el Jézus visszajövetele előtt. A szeretet sokakban kihal és az emberek szíve kudarcot vall a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a földre jönnek. (Lukács 21:26) Jézus így folytatja: Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap.” Lukács 21:34

Az ember lehet letört sok dolog miatt, amit maga körül lát és hall. Nincs meg az a hite, ami megtartja őt egy élő reménységben. Az ember Fia megáll mindenben. Senki és semmi nem győzheti le őt, és mi állhatunk ugyanebben a Szellemben, a hit és szeretet Szellemében Vele együtt, úgy a földön is, mint az örökkévalóságban.

Szellemi fegyverek

Isten hatalma megőriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. (1 Péter 1:5) A hit szemeivel láthatjuk ezt a hatalmas megváltást és a dicsőséget, amire megtartattunk. Akkor képesek leszünk szenvedni, tűrni és elhordozni mindent. „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült.” Zsidók 12:2

„Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” Efézus 6:13

A mi harcunk a gonosz szellemek ellen van. Ezért fel kell fegyverkeznünk, hogy megállhassunk úgy a gonosz napon, mint miután legyőztünk mindent. Hittel, reménnyel és szeretettel, állni fogunk!

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először “Ezek maradnak meg” címmel jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában 1980 márciusában.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

You may be interested in reading more on our topic pages about faith and hope, or in these selected articles:

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.