Csak ez tudja teljesen átformálni gondolataidat!

Csak ez tudja teljesen átformálni gondolataidat!

Olyan gondolatokkal küzdesz, amiket úgy tűnik nem vagy képes irányítani? Vannak olyan dolgok a múltadból, amiket nem tudsz kiverni a fejedből? Íme itt az egyetlen hatékony megoldás!

Amik a gondolataidban történnek, előbb vagy utóbb előjönnek abban, amit mondasz vagy amit teszel. Mondhatjuk, hogy a gondolataid lényegében maga az életed. Néha azonban előfordulhat, hogy ezek a gondolatok olyan képzelődésekkel és képekkel vannak megtelve, amit nem akarsz. Mi tehát a kulcs egy Istenfélő és boldog gondolatvilághoz?

Kerüljön be az ige belső gondolataidba

Létfontosságú, hogy hagyjuk a gondolatainkat bekerülni az Igébe és a kijelentésbe, amit az adni tud. Meg kell tisztítanunk gondolatvilágunkat és ez csak Isten Igéjén keresztül valósulhat meg. „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” Zsid.4.12. Az Ige ítél és szétválaszt.

Malakiás 3:2-ben írja: „Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja.” Érezzük, hogy a ruhatisztítók lúgja és az ötvösök tüze egyaránt szükséges gondolatainkba, hogy azok Istennek tetszők legyenek. Mert a bűn általában abból fakad, ami a gondolatainkban történik. Tehát szükségünk van az Igére és szilárdan ragaszkodnunk kell hozzá!

Sok ember rettentően küszködik gondolataival azután is, hogy hitre jutott. Ez azért van, mert rengeteg rossz, csúnya és tisztátalan gondolataik voltak a múltban. Ezek visszajönnek hozzájuk és hatalmas szenvedést okoznak nekik. Viszont, ha megakarsz szabadulni tőlük, szilárdan ragaszkodnod kell az Igéhez. Pál azt írja a Thesszalonikaiakhoz írt első levél 2:13-ban: „Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.” Tehát az Istentől kapott Igében rendkívüli láthatatlan erők vannak; és amikor úgy fogadom, mint ami Istentől van és nem embertől való beszéd, akkor az Ige erőteljesen dolgozni kezd bennem. Ekkor a régi gondolatvilág ki lesz takarítva és új gondolatokat kapok – egy új gondolatvilágot az Isten Igéjével való szövetségben.

Read more: 20 Bible verses to use as a sword against impure thoughts

Új gondolatok az Ige ereje által

Ha úgy érzed, hogy nehéz a belső gondolataiddal, akkor is élő reménységre juthatsz! Hinned kell Istenben, Isten Igéjében és Isten tüzében. A tűz, ami az Igében van, felégeti ezeket a mocskos képeket a szíved falain. Ezután gyönyörű képeket kapsz a helyükre. Jó képeket. Isten emlékeztet majd azokra, akikért imádkozhatsz. Lesznek emberek, akik örömet fognak hozni szívedbe, amikor a rájuk gondolsz. És így tovább. Meg fogod tapasztalni, hogy az Ige élővé lesz a szellemedben. Ezután új gondolatok kezdenek el születni – egy új, belső gondolatvilág.

1. János 3:9-ben írja: „Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.” Itt láthatjuk a hatalmas erőt, ami Isten Igéjében van. Az Ige a mag, amivel, ha betöltöd magad, veled marad a kisértésben. Például az Ige a türelemről benned fog maradni, amikor türelmetlenségre vagy kisértve. Tehát, amikor az Ige benned van, nem leszel türelmetlen. Így győzhetsz a kisértés felett az Ige erejével. Hihetetlen nagy erő van Isten Igéjében. Ezért a bizonyságokhoz és Isten Igéjéhez kell fordulnod belső gondolataidban és akkor megtapasztalod, hogy egy új gondolati életet fogsz kapni: új gondolataid lesznek! Mindezek a gonosz és nehéz gondolatok messze, messze el lesznek űzve.

Read more: Why we need to be exercised in God’s word

Néhány hasznos Igevers:

„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” Fil.4:8

„Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.” Zsolt.1:1-3

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!” Zsolt.119:9-10

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsolt.119:105

Ez a cikk Kaare J. Smith 2019. november 27-i beszéde alapján készült.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.